Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Instelling Raad van Advies Kenniscentrum PPS

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Instelling Raad van Advies Kenniscentrum PPS


DIRECTIE FINANCIERINGEN

Aan:

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

Fin 2000/95m

27 april 2000

Onderwerp

Instelling Raad van Advies Kenniscentrum PPS

Instelling Raad van Advies

Het Kenniscentrum PPS, dat per 1 januari 1999 van start is gegaan bij het Ministerie van Financiën, is erop gericht om de publiek-private samenwerking in Nederland gecontroleerd te verbreden en te stimuleren. De beleidskaders, die het Kenniscentrum ontwikkelt, worden afgestemd in een interdepartementale Stuurgroep PPS. In deze Stuurgroep hebben vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen zitting, te weten: Verkeer en Waterstaat, VROM, Economische Zaken, LNV, OCW, Binnenlandse Zaken en Justitie. Om een goede interactie met de private sector zeker te stellen, is naast de Stuurgroep een Raad van Advies ingesteld met experts uit de private sector. In deze brief informeer ik u over de doelstelling en werkwijze van de Raad van Advies alsmede de personele bezetting van de Raad.

Doelstelling van de Raad van Advies

De Raad van Advies zal de ontwikkelingen van het Kenniscentrum kritisch volgen, waarbij de nadruk ligt op de mate waarin uitgezette beleidslijnen uitvoerbaar zullen zijn in de praktijk. De Raad functioneert als klankbord voor het Kenniscentrum PPS en de Stuurgroep PPS. Waar de Stuurgroep PPS een belangrijke rol heeft bij het realiseren van voldoende draagvlak voor het pps-beleid binnen de rijksoverheid, vervult de Raad van Advies een belangrijke rol bij het creëren van draagvlak binnen de private sector. De aanwezige kennis en praktijkervaring van de leden van de Raad van Advies zal het Kenniscentrum gebruiken om de ontwikkelde beleidslijnen aan te scherpen. De advisering in projecten zal door deze praktijkervaring effectiever kunnen zijn. Op deze wijze wil ik stimuleren dat de door de overheid ontwikkelde beleidsinitiatieven aansluiten op kennis en kunde die aanwezig is binnen de private sector.

Werkwijze Raad van Advies

Alle leden van de Raad van Advies zijn aangezocht vanwege hun specifieke expertise en nemen op persoonlijke titel deel aan deze Raad. De Raad van Advies komt twee keer per jaar bijeen in een informele setting.

Bezetting

In de Raad van Advies zitten zowel nationale als internationale pps-experts. Voorzitter van de Raad van Advies is de heer dr. G.J. Wijers, oud minister van Economische Zaken en tegenwoordig werkzaam bij de Boston Consulting Group als Senior Vice President. De heer drs. W.L. Moerman, directeur van de directie Financieringen, is de secretaris van de Raad van Advies. Verder bestaat de Raad van Advies uit de volgende nationale en internationale experts:
* Dr. J.M.G. Frijns, Directeur Beleggingen, Stichting Pensioenfonds ABP/USZO

* H.J. Hazewinkel RA, Voorzitter van Bestuur, Koninklijke Volker Wessels Stevin NV

* Mr. A. Montague, Deputy Chief Executive designate of Partnerships UK, HM Treasury

* Mr. D. Higgens, Chief Executive, Lend Lease Corporation
* Mr. J.D. Carter, Executive Vice President and Director, Bechtel Group, Inc.

* Prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen, Hoogleraar afdeling algemene economie, Universiteit van Amsterdam.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie