Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Amsterdam stelt hulpfonds voor rampen in

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Gemeente Amsterdam stelt hulpfonds voor rampen in

Binnenkort zal de Raadscommissie Milieu en Openbare Ruimte zich buigen over de plannen voor het toegankelijk maken van de opgraving Nieuwezijds Kolk, de restanten van een kasteel uit het einde van de 13de eeuw dat waarschijnlijk heeft toebehoord aan de familie Van Aemstel.

Op verzoek van wethouder Grondel is een plan ontwikkeld waarbij een archeologisch museum wordt gebouwd bovenop de muurresten van het oudste stenen gebouw van Amsterdam. Door middel van een grote ondergrondse ruimte wordt deze belangrijke archeologische vondst voor het publiek blootgelegd. In dit nieuwe gebouw zal op de eerste etage ruimte zijn voor wisselende exposities op het gebied van archeologie en de historie van Amsterdam. Het museum kan op deze manier een welkome uitbreiding betekenen voor het Amsterdams Historisch Museum. Op de begane grond worden winkels gerealiseerd zodat het winkellint aan de Nieuwendijk intact blijft. Op de verdiepingen daarboven kunnen appartementen worden gebouwd.

Het plan voor een archeologisch museum betekent dat de bebouwing boven de kasteelresten gesloopt wordt. Drie rijksmonumentjes in de Dirk van Hasseltssteeg kunnen worden gedemonteerd en later, boven het ondergronds museum, worden teruggebouwd. Van de overige bebouwing is een deel van architectuurorde 2, waarbij de kwaliteit vooral in (delen van) de gevel zit. Terugplaatsing van deze geveldelen behoort tot de mogelijkheden, nieuwbouw van hoge kwaliteit lijkt de voorkeur te verdienen.

Om dit project te realiseren is een investering van ca. 18 miljoen gulden nodig. Sponsoring en niet-gemeentelijke subsidies kunnen dit bedrag verlagen met 10 miljoen. Voor verwerving van panden, bouwkosten en graafkosten wordt een bedrag van ca. 40,5 miljoen berekend. Voor het inrichten van het museum is een bedrag van ca. 6,5 miljoen aangegeven. Door verkoop van appartementen en winkels kan dit bedrag worden verminderd met ca. 29 miljoen. Voor de exploitatie van het archeologiemuseum is een structurele exploitatiebijdrage van ca. 2,1 miljoen berekend.

Nu of nooit

In navolging van de Kalverstraat wordt momenteel door gemeente, winkeliers, eigenaren en bewoners veel energie gestoken in een facelift van het Nieuwendijkkwartier. Het college van B&W heeft inmiddels 10,9 miljoen uitgetrokken voor de herinrichting van dit gebied. Een archeologisch museum zou voor deze buurt een belangrijke impuls kunnen betekenen. Ook zou de archeologische geschiedenis van Amsterdam een eigen plek in de stad verwerven. Nu worden archeologische bodemvondsten in het Amsterdams Historisch Museum (AHM) door ruimtegebrek slechts ten dele getoond. Het AHM, dat de bodemvondsten van de gemeente Amsterdam beheert, slaat noodgedwongen veel schatten buiten het zicht op. Bovendien starten binnenkort de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn waarbij de stadsarcheoloog een groot aantal vondsten verwacht, daterend uit 1200 tot aan de 19de eeuw. Ook voor deze herinneringen van Amsterdam kan ruimte worden gemaakt. Voor de panden boven de muurresten is onlangs een vergunning verleend voor ingrijpende renovatie. De mogelijkheid om gezamenlijk met de eigenaren het project Nieuwezijds Kolk te ontwikkelen is nu voor handen. De keuze voor (letterlijk) wel of geen zand erover en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een archeologiemuseum worden binnenkort in de raadscommissie besproken. Vervolgens zal het college een voorstel aan de gemeenteraad formuleren (de zogenaamde zware procedure).

Esther Lans 5522140

^


-

© gemeente Amsterdam - 27-04-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie