Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Douaneverdrag met Macedonie ondertekend

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: DOUANEVERDRAG MACEDONIE ONDERTEKEND

PERSBERICHTNR. 00-96 Den Haag 27 april 2000
DOUANEVERDRAG TUSSEN NEDERLAND EN DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE

REPUBLIEK MACEDONIE ONDERTEKEND

Vandaag is een douaneverdrag ondertekend tussen Nederland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. In aanwezigheid van de Macedonische Gevolmachtigd Minister in Nederland, de heer P. Mitev, is het verdrag namens Nederland ondertekend door de heer drs. G.H.O. van Maanen, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, en namens de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië door de heer Dragan Daravelski, Directeur-Generaal van de Macedonische Douaneadministratie.

Het verdrag biedt een juridische basis voor een nauwere administratieve samenwerking tussen de douanediensten van beide landen. Hiermee wordt de voor de nationale douanewetgeving kenmerkende territoriale beperktheid doorbroken. De beoogde samenwerking betreft zowel het toezicht op de juiste naleving van de douanewetgeving als het voorkomen, opsporen en bestrijden van inbreuken op die wetgeving. Hierbij staat het tegengaan van douanefraude door snelle en efficiënte informatie-uitwisseling voorop. Daarnaast voorziet het verdrag in een regeling van de wederzijdse bijstand bij de invordering van douaneschulden.

De overeenkomst is geënt op een binnen de Wereld Douane Organisatie (WDO) ontwikkeld modelverdrag dat voor alle leden van dit forum als uitgangspunt dient voor onderhandelingen bij het sluiten van douaneverdragen voor wederzijdse administratieve bijstand.

Het verdrag met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië bakent de partijen die met elkaar kunnen samenwerken af. In Nederland zijn dat naast de douane ook de andere diensten die in het kader van de douanewetgeving in brede zin actief zijn, zoals de FIOD, de ECD en de AID. Verder bevat het de definitie van een aantal vormen van samenwerking. Zo is o.a. geregeld welk gebruik van de gegevens kan worden gemaakt en de voorwaarden waaronder ambtenaren in de andere staat aanwezig mogen zijn.

Ter voorkoming van misbruik van informatie bepaalt het verdrag dat de staat die de informatie ontvangt daaraan minimaal hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid moet bieden als aan soortgelijke informatie van de eigen administratie.

De samenwerking in dit verdrag beperkt zich uitdrukkelijk tot administratieve bestuurlijke bijstand en bestrijkt dus niet het terrein van de internationale rechtshulp in strafzaken. Het gaat primair om het verzamelen van informatie omtrent het verloop van de internationale goederenstromen. Wanneer zich een vermoeden van onregelmatigheden voordoet kan de douaneadministratie van het andere land een verzoek om bijstand doen voor nader onderzoek.

Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. Naar verwachting zal het verdrag in de loop van 2000 in werking kunnen treden.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Telnr. 070-3428403

27 apr 00 14:19

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie