Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Een op tien allochtone cursisten leert moelijk Nederlands

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PB 00-66
Nijmegen, april 2000

Onderzoek naar geringe vorderingen allochtone cursisten

EEN OP TIEN ALLOCHTONE CURSISTEN ROC'S HEEFT MOEITE MET LEREN NEDERLANDS

De vakgroep Toegepaste Taalwetenschap van de Katholieke Universiteit in Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar allochtone cursisten die geen vorderingen maken bij het leren van het Nederlands. Bij 19 Regionale Opleidings Centra (ROC's) is geïnventariseerd hoeveel cursisten weinig vorderingen maken en met wat voor soort problemen deze mensen worstelen. In het daaruit voortgekomen rapport 'Stagnaties in het taalverwervingsproces van volwassen NT2-cursisten' komt naar voren dat zeker een op de tien cursisten moeite heeft met het leren van Nederlands. Oorzaken kunnen leerproblemen zijn, maar ook oorlogstrauma's. Ook het gebrek aan geschikt lesmateriaal en financiële ondersteuning door gemeenten worden in het rapport genoemd.

In instellingen waar onderwijs Nederlands als tweede taal (NT2) aan migranten wordt gegeven, voornamelijk ROC's, wordt steeds duidelijker dat voor een aantal cursisten Nederlands leren een zware opgave is. Vooral mensen die nooit of weinig naar school zijn geweest in eigen land, kost het veel moeite de Nederlandse taal enigszins machtig te worden, maar het geldt soms ook voor cursisten met een behoorlijke opleiding. Zeker een op de tien cursisten heeft veel moeite met het leren van het Nederlands. Instellingen schatten dat 5 tot
10% van alle cursisten die NT2-lessen volgen, het laagste taalniveau niet haalt. Dat zijn vooral cursisten met een lage vooropleiding. Soms bereiken cursisten wel dat laagste niveau, maar komen dan niet verder.
Veel problemen met leren lezen en schrijven
Ook is onderzocht welke problemen deze cursisten hebben bij het leren van het Nederlands. Analfabeten en laagopgeleide cursisten hebben veel moeite met het leren lezen en schrijven, maar ook met luisteren, spreken en het leren van woorden. Cursisten met enkele jaren (of meer) voortgezet onderwijs tobben vaak met luisteren en spreken.
Als een belangrijke oorzaak van stagnaties bij het leren van het Nederlands werden sociaal-emotionele problemen genoemd (bijvoorbeeld als gevolg van migratie of oorlogs-ervaringen), maar ook werd melding gemaakt van mogelijke leerproblemen zoals dyslexie. Daarnaast zijn de geringe studievaardigheid en het beperkte abstractie-vermogen bij analfabete en laagopgeleide cursisten belangrijke oorzaken.

Gebrek aan lesmaterialen
Aangezien zoveel NT2-leerders weinig vorderingen maken, is het niet verrassend dat onlangs in de kranten werd gemeld dat inburgering van nieuwkomers faalt. Bureaucratie van de gemeenten en de oubollige aanpak in de taallessen werden als oorzaken genoemd. In veel ROC's gaven docenten aan hoe problematisch het is dat er geen materialen zijn voor cursisten die geen vorderingen maken. Er spelen echter ook financiële belangen een rol bij deze problematiek.
z.o.z.

Gemeentes kopen bij ROC's (van fl. 6000, - tot fl. 7000,-) per inburgeraar de educatieve component van een inburgeringstraject, vooral NT2-onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de resultaten van dit onderwijs nog te wensen overlaten, maar dat dit niet alleen de ROC's verweten mag worden. De overheid heeft tot op heden te weinig geïnvesteerd in onderzoek naar de manier waarop taalonderwijs aan migranten gegeven zou moeten worden.

Toekomst
Docenten geven aan dat het tijdrovend werk is om NT2-cursisten die niet vooruitkomen verder te helpen. Daarvoor zou in de ROC's en door de gemeenten meer tijd (en geld) uitgetrokken moeten worden. Ook is er grote behoefte aan diagnostische materialen en alternatief lesmateriaal. Weliswaar zijn sociaal-emotionele factoren moeilijk te beïnvloeden, maar het tijdig vaststellen dat een cursist niet meer vordert, zoeken naar een oorzaak en een andere manier van lesgeven kan zeker helpen. Een betere aanpak van deze cursisten zal in groepslessen ook een positief effect hebben op het succes van andere cursisten. Er is echter veel te weinig bekend over de precieze oorzaak van de problemen om goede toetsen en goed lesmateriaal te kunnen ontwikkelen. Daarvoor zal nader onderzoek naar de problemen van de NT2-cursisten gedaan moeten worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. drs. C. Raymakers-Volaart, Afdeling Toegepaste Taalwetenschap KU Nijmegen, (024) 361
28 78 (maandag en woensdag), e-mail: (raymaker@telebyte.nl)/ (C.Raymakers@let.kun.nl)

Persberichten van de Katholieke Universiteit Nijmegen kunnen ook worden geraadpleegd via Internet, in de hoofdrubriek 'Nieuws' van het campusinformatiesysteem op www: www.kun.nl/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie