Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veel eindejaarsuitkeringen gemeenten onterecht

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directie
Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie
28 april 2000
Nr. 2000/70
Ruim de helft gemeentelijke eindejaarsuitkeringen minima strijdig met inkomensbeleid kabinet

Ruim de helft van de vorig jaar door gemeenten uitgekeerde eindejaarsuitkeringen aan minima blijkt achteraf in strijd te zijn met het door het kabinet gewenste inkomensondersteuningsbeleid. Dat komt naar voren uit een steekproef van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder 116 gemeenten, waaronder alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Eén op de vier gemeenten verstrekte eind 1999 een eindejaars-, millennium- of kerstuitkering variërend van 75 tot 350 gulden per huishouden. In ongeveer 55 procent van de gevallen ging het om eindejaarsregelingen in het kader van gemeentelijk minimabeleid, de overige 45 procent betroffen uitkeringen in het kader van de bijzondere bijstand.

Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeenten per brief van de bevindingen op de hoogte gesteld. Ruim de helft van de gemeentelijke regelingen voldoet niet aan de gestelde randvoorwaarden zoals neergelegd in de circulaire ‘Verruiming mogelijkheden voor gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid' uit 1996. De aangetroffen uitvoeringspraktijk rechtvaardigt een correctie, schrijft Vermeend, vooral ook in het licht van de op dit moment lopende beleidsinspanningen om de
armoedeval te verkleinen. De minister vindt dat herhaling moet worden voorkomen. Betrokken gemeentebesturen zullen op korte termijn hierover door de rijksconsulent worden benaderd. Momenteel wordt overleg gevoerd met de VNG over het gemeentelijke minimabeleid, mede in relatie tot de armoedevalproblematiek en het niet-gebruik van inkomensafhankelijke regelingen.

Het toezichtsonderzoek gemeentelijke eindejaarsuitkeringen ‘Wisselgeld' is ook aan de Tweede Kamer aangeboden.

Sinds enkele jaren hebben gemeenten ruime bevoegdheden op het gebied van inkomensondersteuning aan bepaalde groepen. Voorwaarde is onder meer dat de voorziening niet alleen toegankelijk is voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor mensen met een minimuminkomen. De tegemoetkoming moet bovendien betrekking

hebben op het bestrijden van kosten. Uit de steekproef blijkt verder dat meer dan de helft van de gemeentelijke regelingen niet voldeed aan de gestelde voorwaarden. Zo bleek een kwart uitsluitend open te staan voor uitkeringsgerechtigden en was vijftien procent van de regelingen niet toegankelijk voor ‘personen in vergelijkbare omstandigheden'. In beide gevallen is er sprake van een grote mate van
rechtsongelijkheid. In eenderde van de regelingen werden de specifieke kosten niet onderbouwd. Bij zo'n twintig procent van de regelingen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid ontbrak de verplichte vaststelling door de gemeenteraad. In 85 procent van de eindejaarsuitkeringen bleek de vermogenstoets niet te zijn toegepast.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie