Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake beleidskader financieel toezicht

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BZK inzake beleidskader financieel toezicht
Gemaakt: 12-5-2000 tijd: 13:27


1


26721 Financiële activiteiten provincie Zuid-Holland
Nr. 8 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2000

In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 29 september 1999 (Kamerstukken II, 26 721, nr. 3) van mijn ambtsvoorganger wordt melding gemaakt van het feit dat er een nieuw beleidskader zal worden opgesteld voor het financieel toezicht van mijn departement op de provincies. Het op te stellen beleidskader vervangt het bestaande beleidskader dat per 1 juli 2000 komt te vervallen en zal van toepassing zijn vanaf de begrotingen over 2001.

Ter uitvoering van deze toezegging hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden, dan wel zijn voorzien.

Op 13 januari 2000 is de zogenoemde startconferentie toezicht gehouden. Een aantal sprekers met kennis en ervaring op het terrein van toezicht en toezichtsrelaties heeft daarbij gereageerd op een door mijn departement opgestelde gespreksnotitie, waarna er gelegenheid is geweest voor een gedachtewisseling met de overige aanwezigen. De inleidingen en de gespreksnotitie zijn, samen met een verslag van de discussie, gebundeld in een uitgave uit de zogenoemde finfun reeks (finfun 2000V4), welke ik u hierbij aanbied 1).

Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld (de werkgroep «Inzicht in toezicht») waarin de 13 instanties in Nederland (dit zijn de 12 provincies + mijn departement) die zich bezighouden met financieel toezicht op mede-overheden hun ervaringen hebben uitgewisseld. Het rapport van deze werkgroep zal op 31 mei 2000 onderwerp zijn van een bestuurlijk overleg tussen de betrokken gedeputeerden en mij. Ik zal de Kamer over de resultaten daarvan informeren.

Ik zal, zoals aangegeven, een nieuw beleidskader voor het toezicht van mijn departement op de provincies formuleren dat van kracht is m.i.v. de begrotingen over 2001.

Ik vertrouw er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G. de Vries


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie