Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amendement integraal behoud regels premieregelingen

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

amendement blok en balkenende integraal behoud van huidige regels beschikbare premieregelingen

Gemaakt: 27-4-2000 tijd: 16:4

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2
Vergaderjaar 1999-2000


26 711

Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

Nr. 15

AMENDEMENT VAN DE LEDEN BLOK EN BALKENENDE

Ontvangen 26 april 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt in de aanhef «drie nieuwe leden» vervangen door: vier nieuwe leden.

Toegevoegd wordt een lid, luidende:


10. Indien het pensioen wordt berekend of mede wordt berekend op grond van een geldelijke bijdrage van de werkgever is het zevende lid niet van toepassing.

II

In artikel I, onderdeel I, wordt artikel 32ba als volgt gewijzigd:

A. In het eerste lid, onderdeel d, vervalt "of, indien het pensioen wordt berekend of mede wordt berekend op grond van een geldelijke bijdrage, zodanig wordt vastgesteld dat de omvang van het te verwerven pensioen naar het inzicht op het tijdstip van vaststelling van die afkoopsom gelijk is".

B. Toegevoegd wordt een derde lid, luidende:


3. Indien het pensioen wordt berekend of mede wordt berekend op grond van een geldelijke bijdrage van de werkgever is het eerste lid, onderdeel d, niet van toepassing en is in afwijking van het eerste lid, onderdeel e, de actuariële waarde van het te verwerven pensioen ten minste gelijk aan de op dezelfde grondslagen berekende actuariële waarde van het af te kopen pensioen.

III

Artikel II vervalt.

IV

In artikel IVA, tweede lid vervalt "en artikel 12c, vijfde lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen".

V

In artikel IVB, tweede lid, wordt: ", artikel I, onderdeel I, artikel
32ba, van de Pensioen- en spaarfondsenwet en artikel II, artikel 12c, tweede lid, onderdeel a en b van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen" vervangen door: en artikel I, onderdeel I, artikel 32ba, van de Pensioen- en spaarfondsenwet.

Toelichting

Met dit amendement wordt recht gedaan aan de essentie van beschikbare premieregelingen: de jaarlijkse premie is gelijk, ongeacht geslacht. Hiermee wordt voorkomen dat de Nederlandse regelgeving afwijkt van hetgeen in Europa gebruikelijk is.

Blok

Balkenende

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie