Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 1999 De Vries Robbé Groep N.V.

Datum nieuwsfeit: 27-04-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

Jaarcijfers 1999 De Vries Robbé Groep N.V.

· nettowinst NLG 3,7 miljoen

· realisatie van strategische keuzes noodzakelijk

Het boekjaar 1999 is voor De Vries Robbé Groep N.V. wederom stormachtig verlopen. De problemen die voortvloeiden uit de geconstateerde onregelmatigheden rond de beursintroductie van maart 1998 en waarover in het jaarverslag 1998 uitvoerig werd bericht, hebben de bedrijfsvoering ook in 1999 in belangrijke mate beheerst. Desondanks is 1999 afgesloten met een positief nettoresultaat van NLG 3,7 miljoen, tegenover een negatief nettoresultaat van NLG 8,3 miljoen over 1998. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen kwam uit op NLG 490.000,- (1998: negatief NLG 8,3 miljoen). Deze winstbijdrage is volledig toe te schrijven aan de werkmaatschappij Bailey Technogroup Steel & Cranes BV. Het buitengewoon resultaat na belastingen bedroeg NLG 3.254.000,-. Dit buitengewoon resultaat betreft de boekwinst behaald op de verkoop van het belang in Gevel Nederland BV. Tevens is in dit resultaat begrepen het verlies op de waardering van de vordering op Gevel Nederland BV. In samenhang daarmee is een voorziening getroffen van NLG 1,1 miljoen. De som der bedrijfsopbrengsten liep terug naar NLG 45,3 miljoen (1998: NLG 107,3 miljoen), vrijwel geheel als gevolg van het afstoten van Gevel Nederland BV.

Financiële positie en continuïteit

Als gevolg van het behaalde resultaat over 1999, alsmede als gevolg van de opgetreden balansverkorting na de verkoop van het belang in Gevel Nederland BV en de deconsolidatie van het eerder aangekondigde af te stoten belang in BTS Holding BV (uitzendactiviteiten), is de solvabiliteit van de vennootschap verbeterd van 3,6% ultimo 1998 naar 25,2% ultimo 1999. De liquiditeit van de onderneming baart de directie echter zorgen. Deze staat onder druk enerzijds door de relatief hoge kosten die verbonden zijn aan de juridische procedures, anderzijds door de toenemende kasstroombehoefte van de bedrijfsactiviteiten. Daarom is de directie van mening dat één van de hierna genoemde strategische mogelijkheden op een redelijke termijn moet worden gerealiseerd. Daarenboven zal een positieve uitkomst van de juridische procedures vanzelfsprekend ook gunstig werken op de financiële positie.

Strategie

Vorig jaar heeft de directie al aangegeven om zich te heroriënteren op de samenstelling van de diverse vennootschappen en de meest optimale product-marktcombinaties binnen de groep en hun relatieve bijdragen aan de kernactiviteiten van de Vries Robbé Groep N.V. Door de noodgedwongen verkoop van Gevel en de voorgenomen verkoop van de uitzenddivisie bestaan de ondernemingsactiviteiten van De Vries Robbé Groep N.V. thans voornamelijk uit het toezicht op het management over Bailey, het verhalen van geleden schade bij de aandelenemissie van maart 1998 en het uitwerken van toekomstscenario's.

De directie en de Raad van Commissarissen constateren dat de samenstelling van het beursfonds momenteel niet evenwichtig is. De directie onderzoekt in dat kader op welke wijze de waarde van het fonds voor aandeelhouders en beleggers kan worden vergroot. Gedacht wordt aan het aankopen van activiteiten die complementair zijn aan de activiteiten van Bailey. Maar ook het inbrengen van geheel nieuwe activiteiten onder gelijktijdige afstoting van het belang in Bailey wordt op voorhand niet uitgesloten.

Beide alternatieven zullen waarschijnlijk gepaard gaan met emissie van nieuwe aandelen om het beursfonds de financiële middelen te verschaffen deze transacties te kunnen uitvoeren. Als voorbereiding hierop heeft het bestuur van de Stichting Prioriteitsaandelen De Vries Robbé Groep N.V., op verzoek van directie en commissarissen, ingestemd met een voorgenomen statutenwijziging die een en ander mogelijk moeten maken.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aan de op 26 mei a.s. te Amsterdam te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het resultaat over 1999 geheel toe te voegen aan de algemene reserves. Tijdens deze AVA zal tevens een statutenwijziging worden voorgesteld, waarin onder meer begrepen: wijziging naam van de vennootschap in Verecom N.V., afstempelen en redenominatie van de nominale waarde van het aandeel van NLG 20,- naar Euro 2,50 en uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal.

Vooruitzichten

Onder de huidige omstandigheden acht de directie het niet mogelijk nu een resultaatverwachting uit te spreken voor het boekjaar 2000.

Het jaarverslag 1999 verschijnt op 11 mei 2000.

Huis ter Heide, 27 april 2000
De Vries Robbé Groep N.V.

Voor nadere informatie:
De heer R. van den Hoek, tel. 030 697 16 16

Bijlagen:

· geconsolideerde balans per 31 december 1999
· geconsolideerde resultatenrekening over 1999
DE VRIES ROBBE GROEP NV

Geconsolideerde Balans per 31 december 1999 (in * 1.000)


31.12.99 31.12.98
ACTIEF

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 9.927 8.376
Machines en installaties 2.878 7.858
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.522 3.425

15.327 19.659
Voorraden
Grond- en hulpstoffen 522 2.990
Onderhanden werk 959 1.029

1.481 4.019
Vorderingen
Handelsdebiteuren 4.797 18.321
Overige vorderingen en overlopende activa 1.931 2.141
6.728 20.462
Effecten
Aandelen in af te stoten groepsmaatschappijen 1.728 25.713
Liquide middelen 77 3.325


25.341 73.178

PASSIEF

Groepsvermogen 6.391 2.647

Aandeel derden - 486

Achtergestelde leningen - 558

Voorzieningen
Reorganisatievoorziening - 963
Overige voorzieningen 40 125

40 1.088
Langlopende schulden
Kredietinstellingen 3.320 3.660
Overige langlopende schulden 1.625 1.019

4.945 4.679
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen 346 1.050
Kredietinstellingen 999 31.012
Handelscrediteuren 7.897 17.957
Groepsmaatschappijen - 2.693
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.054 2.780 Overige schulden en overlopende passiva 2.669 8.228
13.965 63.720


25.341 73.178

DE VRIES ROBBE GROEP NV

Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over 1999 (in * 1.000)


1999 1998

Som der bedrijfsopbrengsten 45.311 107.276

Kosten van grond- en hulpstoffen, werk door derden en andere Externe kosten 25.956 56.055
Personele lasten 12.191 40.897
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.034 2.131 Overige bedrijfskosten 4.238 12.753
Som der bedrijfskosten 43.419 111.836

Bedrijfsresultaat 1.892 -4.560
Resultaat deelnemingen -824 -818
Overige financiële baten en lasten -578 -2.776

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 490 -8.154 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - -139

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 490 -8.293 Buitengewoon resultaat na belastingen 3.254 -

Groepsresultaat na belastingen 3.744 -8.293
Aandeel derden - 13

Resultaat na belastingen 3.744 -8.306

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...