Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: Ziekteverzuim verder toegenomen

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Ziekteverzuim verder toegenomen

Het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven was in 1999 hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het ziekteverzuim bedroeg vorig jaar 6,0 procent, tegen 5,6 procent in 1998. In dat jaar was het ziekteverzuim voor het eerst sinds 1993 weer gestegen. Het hoogste ziekteverzuim kwam in 1999 voor in de gezondheids- en welzijnszorg. Bij grotere bedrijven komt meer ziekteverzuim voor dan bij kleinere bedrijven.

Ziekteverzuim voor tweede opeenvolgende jaar gestegen Vorig jaar bedroeg het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven 6,0 procent. Dit betekent dat van elke 17 werknemers er dagelijks één door ziekte het werk heeft verzuimd. Ten opzichte van 1998 is het verzuim met 0,4 procentpunt toegenomen. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het ziekteverzuim is gestegen. In 1993 bedroeg het ziekteverzuim 6,7 procent. Na het in werking treden van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim in 1994 daalde het verzuim dat jaar fors tot 5,5 procent. In 1995 lag het ziekteverzuim op ditzelfde niveau. Nadat in 1996 de Ziektewet grotendeels werd geprivatiseerd, daalde het verzuim tot 5,1 procent in 1996. In 1997 bleef dit niveau onveranderd. Het ziekteverzuim kwam in 1998 met 5,6 procent echter weer terug op het niveau van voor de privatisering van de Ziektewet. In 1999 is het ziekteverzuim verder gestegen tot 6,0 procent. Het is echter nog steeds lager dan in 1993.

Verschillen tussen bedrijfstakken
Tussen bedrijfstakken zijn grote verschillen in ziekteverzuimpercentages. De gezondheids- en welzijnszorg kent met ruim 9 procent het hoogste verzuim. Bedrijfstakken met een verzuim van minder dan 4 procent zijn de landbouw en de horeca. Er bestaat een sterke samenhang tussen bedrijfsgrootte en ziekteverzuim. Bedrijven met honderd of meer werknemers hebben met veel meer verzuim te kampen dan bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven kenden in 1999 een verzuim van 7,8 procent en zijn hiermee weer terug op het niveau van 1993. Kleine en middelgrote bedrijven hebben het lagere ziekteverzuim dat na 1993 is bereikt, weten vast te houden.
Technische toelichting
De uitkomsten van de CBS-ziekteverzuimstatistiek zijn inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het onderzoek van 1999 is gebaseerd op kwartaalgegevens van ruim twaalfduizend bedrijven. Het onderzoek is een steekproefonderzoek. De uitkomsten hebben hierdoor een onnauwkeurigheidsmarge. Aan kleine jaar op jaar fluctuaties moet daarom geen waarde worden toegekend. De Wet Terugdringing Ziekteverzuim bepaalde onder meer dat de werkgever, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, twee of zes weken zelf het loon van de zieke werknemers moest doorbetalen. In reactie daarop namen veel bedrijven maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen. Door de grotendeels geprivatiseerde Ziektewet moeten werkgevers gedurende een heel jaar het loon bij ziekte doorbetalen. Voor dit risico kunnen zij zich individueel verzekeren bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie