Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB schrijft Kamer over meetrek- en meesleepregeling

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

28-04-2000
Brief MKB-Nederland over meetrek- en meesleepregeling Belastingplan 2001

De meetrek- en meesleepregeling is vanaf het moment van bekendmaking, omstreden geweest. MKB-Nederland heeft een brief over dit onderwerp naar de vaste kamercommissie voor Financiën van de Eerste Kamer gestuurd.
In de brief geeft MKB-Nederland aan dat zij in het algemeen zeer te spreken is over de structuur van de voorgestelde belastingherziening. Er is een goede mix ontstaat tussen het analytische heffen en het praktische toepassen. Een groot deel van de specifieke ondernemer-gerelateerde onderwerpen is in het wetgevingsproces losgekoppeld en is thans nog niet in de Tweede Kamer aanhangig. Vandaar dat MKB-Nederland momenteel ingaat op het belangrijkste ondernemersaspect van de belastingherziening waarover in de Tweede kamer werd gestemd: de meetrek- en meesleepregeling.
Juridische bezwaren
De meetrek- en meesleepregeling is vanaf het moment van bekendmaking, omstreden geweest. Dit omdat de regeling een onderscheid aanbrengt tussen de ondernemer en zijn familie en de rest van de gemeenschap. MKB-Nederland meent dat het verschillend behandelen van vergelijkbare groepen alleen is toegestaan als hier een verklarende en solide argumentatie bij wordt gegeven. Deze argumentatie ontbreekt echter. Vandaar dat MKB-Nederland de vaste kamercommissie Financiën van de Eerste Kamer vraagt om de regeling, zoals deze nu ter beoordeling is gestuurd, op basis van het discriminatiebeginsel kritisch te bezien. Nadat de regeling bekend werd gemaakt, is MKB-Nederland overspoeld met kritische reacties van ondernemers. De zwaarste kritiek ligt op de punten: het gevaar voor de oudedagsvoorziening en het remmende effect op de mogelijkheden van bedrijfsopvolging.

Oudedagsvoorziening
Veel ondernemers beschouwen het bedrijfspand als hun oudedagsvoorziening. Dit omdat er weinig aantrekkelijke mogelijkheden zijn om een dergelijke voorziening te treffen. In veel gevallen wordt, onder het huidige belastingstelsel, de onderneming ondergebracht in een BV met uitzondering van het pand. Hierdoor is de huur die de ondernemer persoonlijk ontvang, progressief belast, maar blijft de latere verkoopwinst, bij staking of verkoop van de onderneming belastingvrij. Dit vormt een adequate oudedagsvoorziening. In het nieuwe belastingstelsel veroorzaakt de meetrek- en meesleepregeling progressieve belastingheffing (tot 52%) over de latere verkoopwinst. Dit zorgt ervoor dat veel ondernemers een veel lagere oudedagsvoorziening zullen hebben dan dat zij op grond van het huidige systeem mochten verwachten.

Bedrijfsopvolging
Een belangrijke drempel bij bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf is de prijs van de onderneming die wordt overgedragen. Veel jonge bedrijfsopvolgers hebben niet de mogelijkheid (bijvoorbeeld door onwilligheid van banken) om het hele bedrijf ineens te financieren. In het huidige stelsel komt het dan ook veel voor dat de overdragende ondernemer de onderneming, met uitzondering van het pand, aan de opvolger overdraagt. Het pand wordt in privé verhuurd aan de nieuwe ondernemer. Dat is voor beide partijen aantrekkelijk. De onderneming is goedkoper voor de ondernemer en de boekwinst van de latere verkoop van het pand is onbelast bij de verkoper. Bij invoering van de meetrek- en meesleepregeling is deze laatste verkoop eveneens belast tegen het progressieve tarief. Dat zorgt dat de overdraagbaarheid van ondernemingen aan starters erg moeilijk wordt. Macro-economisch komt dat de dynamiek in het mkb niet ten goede.
Oplossingsrichtingen
Omdat MKB-Nederland zich realiseert dat de Eerste Kamer geen concrete wijzigingsvoorstellen kan doen, geeft zij enkele oplossingsrichtingen aan die onder druk van de Eerste Kamer door de Staatssecretaris zelf kunnen worden ingevoerd.

Vermijden overkill belastingheffing
Allereerst meent MKB-Nederland dat de belastingheffing over de winst bij verkoop van het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel achterwege moet blijven. Zo wordt de kring van gelieerde personen weliswaar nog steeds zwaarder dan anderen belast door het progressieve tarief in box 1, maar de overkill\' is er in ieder geval uit. Deze oplossing doet dan ook recht aan de oudedagsvoorzieningswens van ondernemers: sparen in de eigen zaak is beter en winstgevender dan sparen bij een verzekeraar.

Vermogensaftrek
Daarnaast doet MKB-Nederland het voorstel om, binnen het nieuwe systeem, een vermogensaftrek in box 1 te introduceren. Deze vermogensaftrek zou mogen worden toegepast indien vermogen onder de meetrek- en meesleepregeling aan een onderneming ter beschikking wordt gesteld. Deze aftrek zou een percentage moeten zijn van het ter beschikking gestelde vermogen en ongeveer gelijk op moeten lopen met de waardestijging van het vermogen vanaf 1 januari 2001.
Inperking betrokkenen
Tot slot zou de kring van personen die onder de meetrek- en meesleepregeling valt, volgens MKB-Nederland, flink ingeperkt kunnen worden. Zo zou een beperking kunnen plaatsvinden tot de directeur enig aandeelhouder en de partner van de ondernemer met een eenmanszaak. In alle andere gevallen speelt het aspect van bedrijfsovername vaak een rol. Daar zou de meetrek- en meesleepregeling niet op van toepassing mogen zijn.

De plenaire behandeling van de meesleep- en meetrekregeling vindt plaats op 8 en 9 mei.

Informatie: Warmerdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie