Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA Fractieflits over de gaswet

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : GASWET nr. 146

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

GASWET nr. 146

Op 29 en 30 maart jl. vond de behandeling plaats van de Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet). De minister wilde de gas- en elektriciteitsmarkt reeds in 2004 volledig liberaliseren in plaats van 2007 zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Iedereen zou vanaf die datum vrij zijn in de keuze van gasleverancier. De gedachte is dat door meer marktwerking en meer concurrentie de prijzen van gas zullen dalen zoals ook is gebeurd met de telefoon. De CDA fractie is voorstander van liberalisering en ook van privatisering maar onder uitdrukkelijke voorwaarden. Daarbij gaat het CDA ervan uit dat ook in een geliberaliseerde en geprivatiseerde markt de overheid voor eerste noodzakelijke levensbehoeften zoals gas, water en elektriciteit altijd een nutsfunktie blijft behouden. De overheid moet ten alle tijde garanderen dat alle burgers en bedrijven kunnen beschikken (leveringszekerheid) over die eerste noodzakelijke levensbehoeften tegen een redelijke prijs en onder milieuvriendelijke omstandigheden geproduceerd.
De CDA-fractie heeft op grond van deze uitgangspunten vijf keiharde voorwaarden gesteld waarop het wetsvoorstel gewijzigd moest worden alvorens dat de CDA instemming zou krijgen.
Welke waren die vijf voorwaarden?

1. Voor bescherming van de kleinverbruikers zijn een drietal CDA amendementen aangenomen zoals: een wettelijke bepaling dat tot de datum van liberalisering kleinverbruikers op gelijke wijze moeten profiteren van de voordelen van liberalisering als de grootverbruikers. Kleinverbruikers zijn pas in 2004 vrije afnemers terwijl grootverbruikers (méér dan 1.000.000 m3 per jaar) nu reeds vrij zijn om gas te kopen waar ze willen. Het kan niet zo zijn dat de kleinverbruikers het kind van de rekening worden en voor de kosten moeten opdraaien voor het liberaliseren van de grootverbruikers. Verder is een CDA amendement aangenomen dat een calamiteiten plan wettelijk voorschrijft ter bescherming van de kleinverbruikers in geval van onvoorziene calamiteiten.
De glastuinbouw dreigde door de liberalisering het gelag te moeten betalen. Met name dreigde voor de tuinders extra hoge kosten in geval van pieken in het gasverbruik. Veel tuinders overwegen zelfs hun gasgestookte installaties weer om te bouwen naar olie. Een CDA amendement is nu in de wet opgenomen dat bepaalt dat ook de gasbedrijven tot taak hebben te bewerkstelligen dat afnemers op een milieuefficiënte wijze gas kunnen verbruiken. Milieuonvriendelijke tariefsystemen kunnen op die manier worden bestreden op grond van een wettelijke titel.
Ter verdere bescherming van de kleinverbruikers heeft het CDA samen met de VVD een amendement ingediend voor een vergunningstelsel voor gasdistributiebedrijven. Dit is door de minister overgenomen via een Nota van Wijziging en is nu dus ook wettelijk geregeld. Het vergunningsysteem houdt in dat gasdistributie bedrijven aan voorwaarden moeten voldoen voordat zij aan afnemers mogen leveren. Dit vergunningsysteem gaat in op de datum dat de liberalisering in werking treedt en wel in 2004. Daarnaast is in de wet nu de bevoegdheid van bestuursdwang opgenomen hetgeen wil zeggen dat de minister bij in gebreke blijven van een gasbedrijf een ander bedrijf kan inschakelen en de kosten verhalen op het bedrijf dat in gebreke is gebleven. Ook kan in ernstige gevallen de vergunning worden ingetrokken. Door deze Nota van wijziging is de kleinverbruiker nu ook beschermd na de datum van liberalisering. Door de voorgaande amendementen was het niet langer noodzakelijk vast te houden aan de oorspronkelijke datum van liberalisering van 2007.


2. Het CDA is voorstander van het in overheidshanden houden c.q. verkrijgen van de hoofdwegen; of het nu om railwegen, waterwegen, elektriciteitswegen of gaswegen gaat. We verkopen toch ook niet de A2 of de Maas? En wat is het wezenlijke verschil tussen een verkeersweg of waterweg met een elektriciteitsweg of gasweg? En dan gaat het om de slagader in de elektriciteits- of gasvoorziening en niet om de haarvaten. Daarom is het CDA geen voorstander van het in overheidshanden verkrijgen van de regionale netten, maar wel van behoud van het hoogspanningsnet voor elektriciteit en het hogedrukleidingnet voor gas. Bovendien zijn de voor de nutsfunctie cruciale taken opgedragen aan de beheerder van de landelijke netten (bijvoorbeeld het opstellen van plannen t.b.v. leveringszekerheid).
Het hogedrukleidingnet voor gas is via het 50% aandeel van de overheid in Gasunie voor 50% in handen van de overheid. Het CDA streeft evenals bij elektriciteit voor een 100% overheidsaandeel. Daarvoor heeft het CDA de minister gevraagd een onderzoek te doen naar de consequenties van zon stap met name voor de Gasunie. De minister heeft dit onderzoek toegezegd en zal dit voor de behandeling van het Gasgebouw over anderhalf jaar aan de Kamer ter beschikking stellen.

Hoogspanningsnet voor elektriciteit Het CDA heeft vorig jaar om diverse redenen tegen de Wijziging van de elektriciteitswet gestemd. De belangrijkste reden was dat de minister de wens van het CDA om 100% van het landelijk hoogspanningsnet in handen van de overheid te verkrijgen niet heeft gehonoreerd. Waarom vond en vindt het CDA dat zo belangrijk? Als de markt voor elektriciteit wordt geliberaliseerd en geprivatiseerd hoe kan de overheid dan haar nutsfunctie zoals hierboven beschreven dan nog waar maken? De enige manier is om het landelijk hoogspanningsnet voor elektriciteit voor 100% in overheidshanden te nemen. Want iedereen die elektriciteit produceert moet op het net en iedereen die distribueert moet elektriciteit van het hoogspanningsnet halen. Als je het hoogspanningsnet in handen hebt draai je dus aan de knoppen en ben je echt de spin in het web. De minister wil niet verder gaan dan 50% + één aandeel. Het CDA is van mening dat je bij het uitoefenen van deze uiterst belangrijke nutsfunctie nooit commerciële partijen moet toelaten. Dat leidt tot conflicten. Je kunt niet altijd tegen een commerciële partner zeggen: Jij moet je mond houden want ik heb 50% + één aandeel. Het CDA heeft bij de behandeling van de gaswet van de minister gedaan weten te krijgen dat zij beide opties namelijk 100% en 50% + één aandeel aan de Kamer zal voorleggen en het oordeel hierover aan de Kamer zal overlaten. Volgens de Staatscourant van enkele weken geleden is hiervoor nu een meerderheid in de Tweede Kamer. Vorig jaar bij de behandeling van de Elektriciteitswet is een CDA amendement door de coalitiepartijen weggestemd terwijl de Eerste Kamer zich unaniem, van SP tot en met de VVD, voor 100% van het in overheidshanden nemen van het landelijk hoogspanningsnet had uitgesproken.


3. Van vrije concurrentie is in de huidige gasmarkt geen sprake want enkele grote ondernemingen domineren de productie, opslag, inkoop, transport, levering, leidingnetbeheer en verkoop van gas. Door een CDA-amendement is een gelijkwaardige onderhandelingspositie tussen Gasunie, de hoofdleverancier van gas, en afnemers nu wettelijk geregeld. Het kan niet zo zijn dat Gasunie éénzijdig tarieven en voorwaarden kan opleggen onder het motto: take it or leave it. 4. Een andere lacune in het wetsvoorstel was dat niet was voorzien in een onafhankelijk toezicht zoals in de elektriciteitswet. Een CDA amendement heeft net als bij elektriciteit het onafhankelijk toezicht in handen gelegd van de Dte (Dienst toezicht energiewetten).

5. Ook opslagfaciliteiten voor gas waren in het wetsvoorstel niet toegankelijk voor iedereen. Wat is handel zonder opslag? Door een CDA amendement kunnen bedrijven opslagfaciliteiten huren en zijn de regels voor het tot stand komen van tarieven en voorwaarden nu in de wet geregeld. Niet toegankelijk is dat deel van de opslagfaciliteit dat in de wintermaanden bij strenge vorst moet worden gebruikt voor het op druk houden van het gasnet. De nutsfunctie mag immers nooit in gevaar komen.

Aangezien aan alle eisen is voldaan heeft het CDA voor het wetsvoorstel gestemd.

Woordvoerder: Hans van den Akker
Fractie-flits nr 146 April 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie