Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Volksunie introduceert vervangingsdienst voor zelfstandigen

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse VolksUnie

VU introduceert vervangingsdienst voor zelfstandige (28/04/00)

Op een persconferentie lichtte kamerlid Danny Pieters, tevens hoogleraar sociaal recht (KUL), een eerste VU-voorstel toe m.b.t. het sociaal statuut van de zelfstandigen, in het gezelschap van VU-voorzitter Geert Bourgeois en kamerfractievoorzitter Frieda Brepoels.

De VU stelt vast dat de regering enerzijds wel de idee van de activering, in het kader van de actieve welvaartstaat, in het vaandel draagt, maar anderzijds deze activering louter aan het werknemersstatuut relateert, zonder enige verwijzing naar het statuut van de zelfstandigen. Voor de VU zijn sociaal en zelfstandige geen tegenstrijdige, maar wel degelijk compatibele begrippen.

De actieve welvaartstaat dient ook nagestreefd te worden wat het sociaal statuut der zelfstandigen betreft. Een stap in die richting kan zonder noemenswaardige bijkomende kosten gerealiseerd worden door in de ziekteverzekering, tak uitkeringen, evenals in de moederschapsverzekering van het sociaal statuut der zelfstandigen, de mogelijkheid in te bouwen voor de zelfstandige die tijdelijk niet in staat is te werken, om af te zien van zijn (lage en forfaitaire) uitkering in ruil voor de inschakeling van een vervanger. De inschakeling van de vervangdienst zou de zelfstandige in staat kunnen stellen zijn bedrijfsinkomen veel beter te vrijwaren dan een gelduitkering zulks zou doen. De mogelijkheid een vervanger in te schakelen wordt daarbij logischerwijze gereserveerd voor deze zelfstandigen die bijdrage betalen op een inkomen dat minstens gelijk is aan het minimumloon voor werknemers; voor wie minder inkomen genereert lijkt de lage forfaitaire uitkering voldoende de inkomstenderving te compenseren.

De vervangdienst zou ingericht worden door de bestaande socialezekerheidsfondsen der zelfstandigen en de Hulpkas binnen het RSVZ, telkens in samenwerking met de onderscheiden beroepsgroeperingen van zelfstandigen. De vervangers zouden mensen zijn die een uitkering genieten (in het sociaal statuut, bv. als gepensioneerde of arbeidsongeschikte; het kunnen eventueel ook werklozen of bestaansminimumontvangers zijn) en die door hun vervangdienst hun uitkering met een toeslag kunnen verhogen; ze behouden volledig hun statuut en de vergoeding wegens vervangdienst wordt niet beschouwd als inkomen uit arbeid. De toeslag zou gelijk zijn aan 722 BEF/dag, wat overeenstemt met de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering van een zelfstandige met persoon ten laste.

Indien de tijdelijk arbeidsongeschikte zelfstandige opteert voor de vervangingsdienst vervalt de geldelijke uitkering, de zelfstandige weet zijn bedrijfsinkomen echter in de mate van het mogelijke gehandhaafd. Het aldus gegenereerde inkomen komt de zelfstandige toe en is onderhevig aan de gewone fiscale en sociale bijdragen. Net zoals voor de ziekteverzekering, opteert de VU ook inzake de vervangingsdienst voor het terugbrengen van de wachttijd van drie tot één maand. Zo kan de vervanger op een opportuner tijdstip worden ingeschakeld.

Tot slot kondigde de partij aan spoedig voor de dag te komen met wetgevende initiatieven m.b.t. de gelijkschakeling in de ziektekostenverzekering en de kinderbijslag en inzake de band tussen het eerder verdiende inkomen en de hoogte van het pensioen.

U vindt een ruimere samenvatting van het dossier op de VU-webstek binnen het hoofdstuk VU-dossiers (klik in de linkernavigatieblak op VU-Visie).

Auteur:
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter VU
Danny Pieters en Frieda Brepoels, kamerleden

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie