Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lintjesregen in Maassluis

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.090
Datum: 27 april 2000

Lintjesregen in Maassluis

Bij de algemene decoratieverlening 2000 op vrijdag 28 april hebben vijf inwoners van Maassluis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Sterkenburg-Versluis in de Burgerzaal van het stadhuis.

de heer Jan van der Mey,
geboren op 30 september 1935 te Katwijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Van der Mey is sinds 1991 buitengewoon verdienstelijk voor de Stichting Maassluis Maritiem. Hij vervult sinds 1991 onafgebroken de functies van lid van het bestuur en lid van de commissie "Nautische en Luchtvaart Activiteiten". Verder is hij sinds enige jaren tevens voorzitter van de commissie "Braderie en Technische Activiteiten". Als zodanig levert hij een zeer belangrijke bijdrage aan de organisatie van het jaarlijkse maritieme feest in Maassluis, "De Furieade". De heer Van der Meij is sinds 1968 bovendien bestuurslid van de afdeling Maassluis-Hoek van Holland van het Nederlandse Rode Kruis. Binnen het bestuur is hij belast met de ledenadministratie (waaronder ledenwerving) en de organisatie van de jaarlijkse collecte. Als bloeddonor geeft de heer Van der Meij twee maal per jaar vrijwillig bloed.
Sinds 1973 is de heer Van der Meij bestuurslid van de Loodsensociëteit Rotterdam-Rijnmond. Zijn inzet voor deze sociëteit beperkt zich geenszins tot het lidmaatschap van het bestuur. Als vrijwilliger assisteert hij bij tal van activiteiten in de sociëteit. Voorts onderhoudt hij sociale contacten met onder meer de zieke leden.

De heer Marinus van de Ree
, geboren op 2 december 1930 te Maassluis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Van de Ree is sinds 1949 werkzaam in de maritieme wereld. In verband met de door hem vervulde functies heeft hij heel vaak in het buitenland moeten verblijven, waardoor hij niet in de gelegenheid was zich te binden aan functies binnen de plaatselijke gemeenschap. Dat heeft hij echter in de laatste jaren behoorlijk ingehaald.
Ruim 25 jaar is de heer Van de Ree lid van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Maassluis. Van 1980 tot 1985 was hij secretaris en van 1985 tot 1996 voorzitter van het bestuur.
In 1994 werd hij bestuurslid van de Historische Vereniging Maassluis. Sinds 1996 is hij voortvarend voorzitter van deze vereniging en onder zijn leiding vervult de HVM een uiterst actieve rol in het plaatselijke gebeuren. Sinds 1995 is hij redacteur van de Historische Schetsen van en over Maassluis. Sinds de oprichting in 1994 vervult de heer Van de Ree de functie van secretaris van het bestuur van de Stichting Historische Culturele Reizen Maassluis.
Verder is de heer Van de Ree lid van Probus Maassluis/Maasland en sinds dit jaar maakt hij als inkomend voorzitter deel uit van het bestuur. Van 1994 tot 1995 was hij oprichter en voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet.
De heer Van de Ree heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt in de maritieme wereld. Na een glanzende carrière bij de Koninklijke Nedlloyd vestigde hij zich in 1993 als zelfstandig consultant. Van
1973 tot 1985 was hij lid van commissies met betrekking tot (inter- nationale)regelgeving voor alle categorieën tankers. Ruim 20 jaar was hij gastdocent. Daarnaast zat en zit hij in de examencommissie van de hogere zeevaartschool te Rotterdam. Voorts heeft hij gedurende een korte periode les gegeven aan de docenten van de hogere zeevaartschool te Amsterdam.
Vele jaren is de heer Van de Ree promotor en organisator van de jaarlijkse herdenking van de ramp met de chemicaliëntanker Maassluis die in 1989 is vergaan. Hij verzorgt sinds 1994 het secretariaat van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds.

Mevrouw Ella Steehouwer-Schuller
, geboren op 4 april 1946 te 's-Gravenhage, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Steehouwer zet zich zeer in voor de gehandicapte medemens. Zij is sinds 1983 bestuurslid van het Maassluise Overleg Gehandicapten. Zij vertegenwoordigt het MOG in het Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg (ROGW).Tot eind 1998 vertegenwoordigde zij het MOG en het ROGW in het Provinciaal Samenwerkingsorgaan Gehandicaptenbeleid Zuid-Holland. Het MOG is een uiterst actieve instelling en mevrouw Steehouwer is een uitstekende ambassadeur van het MOG. Mevrouw Steehouwer draag de belangen van de gehandicapten met verve uit in de vele organisaties waarin zij actief is. Zij is sinds 1985 lid en sinds 1989 voorzitter van de rolstoelbasketbalvereniging De Steenen Dijck in Maassluis. Jaarlijks organiseert mevrouw Steehouwer de jaarlijkse collecte van de Stichting nationaal Fonds Sport Gehandicapten.
Momenteel werkt mevrouw Steehouwer als p.r.medewerker/coördinator bij de Merwebolder te Sliedrecht. Haar taak is om de benodigde gelden bijeen te krijgen voor een nog te realiseren aangepaste manege, de "Boldermanege". Het bestuur van de Merwebolder hoopt mede dankzij de inzet van mevrouw Steehouwer het benodigde geld ad f 1.400.000 binnen een jaar te hebben geworven.

Verder is mevrouw Steehouwer heel actief in de sportwereld. Van
1986 tot 1992 was zij begeleidster van een meisjesteam van de Vlaardingse Mixed Hockey Club Pollux. Reeds vele jaren is zij actief bij de tennisvereniging Bequick te Maassluis. Aanvankelijk hield zij zich vooral bezig met het clubblad van de vereniging. Later was zij voorzitter van de jeugdcommissie en voorzitter van het bestuur van deze bloeiende vereniging.

Sinds 1986 is mevrouw Steehouwer lid van de Maassluise Sport- en Recreatieraad.
Tenslotte was mevrouw Steehouwer actief bij de organisatie van de Internationale Westland Marathon.
Ook op andere gebieden is mevrouw Steehouwer zeer actief in het maatschappelijk leven in Maassluis. Zij was onder andere lid van het bestuur van de vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum te Maassluis later werd zij secretaris en weer later voorzitter. Sinds 1992 is zij lid van het bestuur van de afdeling Maassluis van de VVD.

Zij is mede-heroprichter en sinds 1992 voorzitter van de Vocal Group The Exceptionals. Tenslotte was mevrouw Steehouwer actief in het bestuur van de Stichting Kinderopvang Maassluis en in de Medezeggenschapsraad van de Marnix-Mavo te Maassluis.

De heer Leendert Valstar
, geboren op 1 augustus 1921 te Maasland, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Valstar is sinds lange tijd buitengewoon verdienstelijk voor de Christelijke Muziekverening De Maassluise Harmonie. Sinds
1935 maakt hij als muzikant deel uit van het harmonieorkest. Hij was vele jaren lang actief lid van de papierploeg. Deze ploeg verzamelde oud papier waarvan de opbrengst volledig ten goede kwam aan de vereniging. Mede door deze activiteit was de vereniging in staat om een eigen gebouw aan te kopen. Sinds 1982 maakt de heer Valstar zich verdienstelijk als beheerder van het gebouw en lid van de onderhoudscommissie. Lange tijd was hij lid van de commissie voor het materieel.

Van 1962 tot 1981 was de heer Valstar actief lid van de Maassluise Vrijwillige Brandweer. Toen hij in 1981 in verband met functioneel leeftijdsontslag de brandweerdienst verliet had hij de rang bereikt van hoofdbrandwacht.
Verder is de heer Valstar als vrijwilliger werkzaam binnen de Hervormde Kerk. Sinds 1984 is hij hulpkoster van de Groote Kerk te Maassluis en actief binnen de Orgelcommissie van deze kerk.
Mevrouw Johanna Weltevreden - Schippers , geboren op 8 april 1929 te Maassluis, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Weltevreden is sinds 1974 betrokken bij de activiteiten van de Stichting Actie Calcutta. Zij is sindsdien onafgebroken sponsor van een Indiaas kind. In deze periode heeft zij meer dan 700 poppen gemaakt welke zij heeft verkocht voor ruim f 25,-- per stuk. De opbrengst van deze poppen is gegeven aan de zusters Karmelietessen in Balliguda ( India) voor de aanschaf van een nieuwe jeep ten behoeve van het gezondheidswerk in de omliggende dorpen. Momenteel maakt en verkoopt zij poppen voor een bronput voor een kinderhuis in Hatimara (India). Mevrouw Weltevreden heeft ook een groot aantal kaarten gemaakt voor de verkoop ten behoeve van deze projecten.
Ruim tien jaar werkte zij mee aan de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt in Uden, waarvan de opbrengst ook weer bestemd was voor projecten in India.
In 1995 maakte zij zelf een reis naar India om zich ter plaatse te oriënteren over de projecten. Zij heeft daarover een boekje geschreven en houdt sindsdien lezingen voor serviceclubs en dergelijke. Vanzelfsprekend werft zij hierdoor inkomsten voor projecten in India.

Mevrouw Weltevreden maakte de kostuums voor de uitvoeringen van de Maassluise Balletschool. Zij heeft in een periode van tien jaar zeker 200 danseressen omgetoverd tot elfjes, vlinders, bloemen enz. De vergoeding die zij hiervoor kreeg ging uiteraard naar de minder bedeelde kinderen in India.

In de jaren vijftig-zestig was mevrouw Weltevreden heel actief bij de Karel Doormangroep te Maassluis. Zij organiseerde onder meer zomerkampen en Sint Nicolaasfeesten. Jarenlang was zij ook nog actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis en bij de tennisvereniging Be-Quick.

Mededeling voor de pers:
Burgemeester Sterkenburg-Versluis reikt de onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis op vrijdag 28 april 2000. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. Uw aanwezigheid wordt dan op hoge prijs gesteld.
Laatste wijziging: 28 April 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...