Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lintjesregen in Maassluis

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.090
Datum: 27 april 2000

Lintjesregen in Maassluis

Bij de algemene decoratieverlening 2000 op vrijdag 28 april hebben vijf inwoners van Maassluis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Sterkenburg-Versluis in de Burgerzaal van het stadhuis.

de heer Jan van der Mey,
geboren op 30 september 1935 te Katwijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Van der Mey is sinds 1991 buitengewoon verdienstelijk voor de Stichting Maassluis Maritiem. Hij vervult sinds 1991 onafgebroken de functies van lid van het bestuur en lid van de commissie "Nautische en Luchtvaart Activiteiten". Verder is hij sinds enige jaren tevens voorzitter van de commissie "Braderie en Technische Activiteiten". Als zodanig levert hij een zeer belangrijke bijdrage aan de organisatie van het jaarlijkse maritieme feest in Maassluis, "De Furieade". De heer Van der Meij is sinds 1968 bovendien bestuurslid van de afdeling Maassluis-Hoek van Holland van het Nederlandse Rode Kruis. Binnen het bestuur is hij belast met de ledenadministratie (waaronder ledenwerving) en de organisatie van de jaarlijkse collecte. Als bloeddonor geeft de heer Van der Meij twee maal per jaar vrijwillig bloed.
Sinds 1973 is de heer Van der Meij bestuurslid van de Loodsensociëteit Rotterdam-Rijnmond. Zijn inzet voor deze sociëteit beperkt zich geenszins tot het lidmaatschap van het bestuur. Als vrijwilliger assisteert hij bij tal van activiteiten in de sociëteit. Voorts onderhoudt hij sociale contacten met onder meer de zieke leden.

De heer Marinus van de Ree
, geboren op 2 december 1930 te Maassluis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Van de Ree is sinds 1949 werkzaam in de maritieme wereld. In verband met de door hem vervulde functies heeft hij heel vaak in het buitenland moeten verblijven, waardoor hij niet in de gelegenheid was zich te binden aan functies binnen de plaatselijke gemeenschap. Dat heeft hij echter in de laatste jaren behoorlijk ingehaald.
Ruim 25 jaar is de heer Van de Ree lid van de Vereniging van Postzegelverzamelaars Maassluis. Van 1980 tot 1985 was hij secretaris en van 1985 tot 1996 voorzitter van het bestuur.
In 1994 werd hij bestuurslid van de Historische Vereniging Maassluis. Sinds 1996 is hij voortvarend voorzitter van deze vereniging en onder zijn leiding vervult de HVM een uiterst actieve rol in het plaatselijke gebeuren. Sinds 1995 is hij redacteur van de Historische Schetsen van en over Maassluis. Sinds de oprichting in 1994 vervult de heer Van de Ree de functie van secretaris van het bestuur van de Stichting Historische Culturele Reizen Maassluis.
Verder is de heer Van de Ree lid van Probus Maassluis/Maasland en sinds dit jaar maakt hij als inkomend voorzitter deel uit van het bestuur. Van 1994 tot 1995 was hij oprichter en voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet.
De heer Van de Ree heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt in de maritieme wereld. Na een glanzende carrière bij de Koninklijke Nedlloyd vestigde hij zich in 1993 als zelfstandig consultant. Van
1973 tot 1985 was hij lid van commissies met betrekking tot (inter- nationale)regelgeving voor alle categorieën tankers. Ruim 20 jaar was hij gastdocent. Daarnaast zat en zit hij in de examencommissie van de hogere zeevaartschool te Rotterdam. Voorts heeft hij gedurende een korte periode les gegeven aan de docenten van de hogere zeevaartschool te Amsterdam.
Vele jaren is de heer Van de Ree promotor en organisator van de jaarlijkse herdenking van de ramp met de chemicaliëntanker Maassluis die in 1989 is vergaan. Hij verzorgt sinds 1994 het secretariaat van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds.

Mevrouw Ella Steehouwer-Schuller
, geboren op 4 april 1946 te 's-Gravenhage, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Steehouwer zet zich zeer in voor de gehandicapte medemens. Zij is sinds 1983 bestuurslid van het Maassluise Overleg Gehandicapten. Zij vertegenwoordigt het MOG in het Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg (ROGW).Tot eind 1998 vertegenwoordigde zij het MOG en het ROGW in het Provinciaal Samenwerkingsorgaan Gehandicaptenbeleid Zuid-Holland. Het MOG is een uiterst actieve instelling en mevrouw Steehouwer is een uitstekende ambassadeur van het MOG. Mevrouw Steehouwer draag de belangen van de gehandicapten met verve uit in de vele organisaties waarin zij actief is. Zij is sinds 1985 lid en sinds 1989 voorzitter van de rolstoelbasketbalvereniging De Steenen Dijck in Maassluis. Jaarlijks organiseert mevrouw Steehouwer de jaarlijkse collecte van de Stichting nationaal Fonds Sport Gehandicapten.
Momenteel werkt mevrouw Steehouwer als p.r.medewerker/coördinator bij de Merwebolder te Sliedrecht. Haar taak is om de benodigde gelden bijeen te krijgen voor een nog te realiseren aangepaste manege, de "Boldermanege". Het bestuur van de Merwebolder hoopt mede dankzij de inzet van mevrouw Steehouwer het benodigde geld ad f 1.400.000 binnen een jaar te hebben geworven.

Verder is mevrouw Steehouwer heel actief in de sportwereld. Van
1986 tot 1992 was zij begeleidster van een meisjesteam van de Vlaardingse Mixed Hockey Club Pollux. Reeds vele jaren is zij actief bij de tennisvereniging Bequick te Maassluis. Aanvankelijk hield zij zich vooral bezig met het clubblad van de vereniging. Later was zij voorzitter van de jeugdcommissie en voorzitter van het bestuur van deze bloeiende vereniging.

Sinds 1986 is mevrouw Steehouwer lid van de Maassluise Sport- en Recreatieraad.
Tenslotte was mevrouw Steehouwer actief bij de organisatie van de Internationale Westland Marathon.
Ook op andere gebieden is mevrouw Steehouwer zeer actief in het maatschappelijk leven in Maassluis. Zij was onder andere lid van het bestuur van de vereniging van Vrienden van het Gemeentemuseum te Maassluis later werd zij secretaris en weer later voorzitter. Sinds 1992 is zij lid van het bestuur van de afdeling Maassluis van de VVD.

Zij is mede-heroprichter en sinds 1992 voorzitter van de Vocal Group The Exceptionals. Tenslotte was mevrouw Steehouwer actief in het bestuur van de Stichting Kinderopvang Maassluis en in de Medezeggenschapsraad van de Marnix-Mavo te Maassluis.

De heer Leendert Valstar
, geboren op 1 augustus 1921 te Maasland, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Valstar is sinds lange tijd buitengewoon verdienstelijk voor de Christelijke Muziekverening De Maassluise Harmonie. Sinds
1935 maakt hij als muzikant deel uit van het harmonieorkest. Hij was vele jaren lang actief lid van de papierploeg. Deze ploeg verzamelde oud papier waarvan de opbrengst volledig ten goede kwam aan de vereniging. Mede door deze activiteit was de vereniging in staat om een eigen gebouw aan te kopen. Sinds 1982 maakt de heer Valstar zich verdienstelijk als beheerder van het gebouw en lid van de onderhoudscommissie. Lange tijd was hij lid van de commissie voor het materieel.

Van 1962 tot 1981 was de heer Valstar actief lid van de Maassluise Vrijwillige Brandweer. Toen hij in 1981 in verband met functioneel leeftijdsontslag de brandweerdienst verliet had hij de rang bereikt van hoofdbrandwacht.
Verder is de heer Valstar als vrijwilliger werkzaam binnen de Hervormde Kerk. Sinds 1984 is hij hulpkoster van de Groote Kerk te Maassluis en actief binnen de Orgelcommissie van deze kerk.
Mevrouw Johanna Weltevreden - Schippers , geboren op 8 april 1929 te Maassluis, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Weltevreden is sinds 1974 betrokken bij de activiteiten van de Stichting Actie Calcutta. Zij is sindsdien onafgebroken sponsor van een Indiaas kind. In deze periode heeft zij meer dan 700 poppen gemaakt welke zij heeft verkocht voor ruim f 25,-- per stuk. De opbrengst van deze poppen is gegeven aan de zusters Karmelietessen in Balliguda ( India) voor de aanschaf van een nieuwe jeep ten behoeve van het gezondheidswerk in de omliggende dorpen. Momenteel maakt en verkoopt zij poppen voor een bronput voor een kinderhuis in Hatimara (India). Mevrouw Weltevreden heeft ook een groot aantal kaarten gemaakt voor de verkoop ten behoeve van deze projecten.
Ruim tien jaar werkte zij mee aan de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt in Uden, waarvan de opbrengst ook weer bestemd was voor projecten in India.
In 1995 maakte zij zelf een reis naar India om zich ter plaatse te oriënteren over de projecten. Zij heeft daarover een boekje geschreven en houdt sindsdien lezingen voor serviceclubs en dergelijke. Vanzelfsprekend werft zij hierdoor inkomsten voor projecten in India.

Mevrouw Weltevreden maakte de kostuums voor de uitvoeringen van de Maassluise Balletschool. Zij heeft in een periode van tien jaar zeker 200 danseressen omgetoverd tot elfjes, vlinders, bloemen enz. De vergoeding die zij hiervoor kreeg ging uiteraard naar de minder bedeelde kinderen in India.

In de jaren vijftig-zestig was mevrouw Weltevreden heel actief bij de Karel Doormangroep te Maassluis. Zij organiseerde onder meer zomerkampen en Sint Nicolaasfeesten. Jarenlang was zij ook nog actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis en bij de tennisvereniging Be-Quick.

Mededeling voor de pers:
Burgemeester Sterkenburg-Versluis reikt de onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis op vrijdag 28 april 2000. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. Uw aanwezigheid wordt dan op hoge prijs gesteld.
Laatste wijziging: 28 April 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie