Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rotterdam houdt 8,2 miljoen over

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Rekening 1999 heeft positief saldo.

Rotterdam houdt 8,2 miljoen over

De ontwerprekening 1999 van de gemeente Rotterdam sluit met een positief saldo van bijna ƒ 8,2 mln. Het College van Burgemeester en Wethouders wil het overschot bestemmen voor de Hogeschool van Muziek en Dans (ƒ 1,9 mln) en de financiële afwikkeling van het opruimen van het depot Hartelmond (ƒ 6,2 mln). Het College wil een restbedrag van ca. ƒ 100.000,- naar de algemene reserve laten vloeien.

Het overschot wordt o.a. veroorzaakt door een aantal meevallers bij de dienst SoZaWe, zoals lagere bijstandsuitgaven en een lager nadelig saldo bijzondere uitkering. Ook bleven de uitgaven voor de Wet Voorzieningen Gehandicapten aanzienlijk achter bij de ramingen.

De Dienst Gemeentelijke Belastingen (DGB) heeft door gebreken in de administratie nog geen jaarverslag 1999 ingediend en om die reden heeft eveneens geen accountantscontrole plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is er vooralsnog niet afdoende zekerheid ten aanzien van de DGB-cijfers, zoals die in de gemeenterekening 1999 zijn opgenomen.

De algemene reserve van de gemeente bedraagt na de toevoeging van het genoemde restant van het rekeningresultaat (ca ƒ 100.000, =) een totaal van ƒ 53,7 mln. Het College streeft naar een algemene reserve vanƒ 65 mln. (3,5 procent van de algemene middelen).

Verdere procedure.

Vanaf medio april zijn de jaarverslagen van de diverse diensten geagendeerd voor behandeling in de vakcommissies.

Daarnaast wordt op dit moment de concernrekening gecontroleerd door de Accountantsdienst Rotterdam (ADR). De Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) zal binnenkort starten met het onderzoek van de rekening 1999 en daarover een advies voor de raad opstellen. De behandeling van de rekening 1999 is gepland op 6 juli aanstaande.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie