Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag raadsvergadering SER

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER, Sociaal Economische Raad

28 april 2000 -

VERSLAG RAADSVERGADERING VRIJDAG 28 APRIL

De SER heeft vandaag een unaniem advies vastgesteld over intensivering van het arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden. De raad stelt in dit advies vast dat bestaande maatregelen gericht op (arbeids)integratie van etnische minderheden niet consequent worden uitgevoerd en ook onvoldoende worden benut. Rijksoverheid, gemeenten en sociale partners moeten bestaande instrumenten effectiever inzetten. Het gaat daarbij om arbeidsmarktbeleid, om effectief onderwijs en om inburgering van nieuwkomers. Van etnische minderheden mag volgens de raad worden verwacht dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen. De gunstige arbeidsmarkt biedt volgens de raad hiertoe vele mogelijkheden. Het gaat om kansen geven en om kansen nemen, aldus de raad.

FNV-bestuurder drs H.T. van der Kolk wees namens alle werknemersorganisaties nadrukkelijk op het belang van scholing. " In deze willige arbeidsmarkt is scholing eens te meer de poort voor kansen nemen en kansen pakken" aldus van der Kolk. Scholing is nodig voor het vervullen van vacatures en moet dan ook echt mogelijk worden gemaakt.
"De vakbeweging hoopt dat dit SER-advies de basis geeft voor een doorbraak in het geven van een nieuwe en wellicht laatste kans aan werknemers om met ondersteuning van de overheid en bedrijfsleven de sprong naar vakmanschap te maken" zo zei Van der Kolk. Hij waarschuwde ervoor de schuld voor het niet-slagen van nieuwkomers-beleid eenzijdig op de werknemers te verhalen door het opleggen van sancties. Hij onder-streepte overigens nadrukkelijk het belang van inburgering. De heer Van der Kolk sprak zijn waardering uit voor het onlangs tussen het MKB Nederland en het kabinet overeengekomen convenant dat er toe moet leiden dat in een jaar tijd 30.000 banen worden gemeld waar allochtonen hartelijk welkom zijn. "De vakbeweging is het aan zichzelf verplicht om dit convenant zowel voluit te ondersteunen als kritisch te volgen in haar effect op het bereiken van de door ons allemaal nagestreefde evenredige deelname van etnische minderheden op de Nederlandse arbeidsmarkt ".

Namens de ondernemersorganisaties stelde MKB-voorzitter drs J. de Boer dat het goed is dat de verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden breed wordt gelegd. Arbeidsmarktbeleid kan volgens hem niet los worden gezien van onderwijs- en inburgeringsbeleid. Hij benadrukte de sanctiemogelijkheden daadwerkelijk toe te passen als er sprake is van een notoire onwil om de verplichte inburgeringscursus te volgen of af te ronden. "Inburgering dient te allen tijde afgerond te worden" aldus de Boer. Hij zei verheugd te zijn over de steun voor het convenant dat het MKB heeft gesloten met het kabinet. Hij onderstreepte de serieuze inspanning die het MKB zich wil getroosten maar waarschuwde voor al te hooggespannen verwachtingen.

Kroonlid mevrouw prof. mr. I.P. Asscher-Vonk onderstreepte de opdracht die volgens haar in het advies besloten ligt: "Het nog nadrukkelijker vasthouden aan regels die er al zijn, aan beleid dat al is afgesproken maar nog onvoldoende uitgevoerd wordt". Zij wees daarbij op de Wet Gelijke Behandeling: "gelijke behandeling is immers de kurk waar het beleid op drijft" zo zei mevr Asscher.
Kroonlid prof. mr. P.F. van der Heijden wees in zijn bijdrage op de spanning tussen retoriek en realiteit in het debat over het minderhedenbeleid. De spanning tussen wat als gewenst beleid wordt gezien en wat er werkelijk maatschappelijk gebeurt moet niet te groot worden. Hij zei een tegenstander te zijn van een gedoogbeleid als het gaat om inburgeren. "Om een plaats in de samenleving te kunnen verwerven is inburgering een absolute voorwaarde, die eis mag worden gesteld".
Kroonlid prof.dr. J.M.G. Leune, die als voorzitter van de commissie Arbeidsmarkt-vraagstukken het advies heeft voorbereid, stelde tenslotte dat door dit advies nu meer consensus blijkt over een nodige heroriëntatie van het minderhedenbeleid.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie