Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over gevangenis Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 28-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over penitentiaire inrichting zoetermeer
Gemaakt: 28-4-2000 tijd: 15:19


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


27 april 2000

In antwoord op uw brief van 12 april 2000, kenmerk 2990009750, deel ik u mee dat de vragen van het lid Rabbae omtrent de situatie in de P.I. Zoetermeer, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoord op de kamervragen van het lid Rabbae (Groen Links) aan de minister van Justitie over de situatie in de penitentiaire inrichting in Zoetermeer (ingezonden 11 april 2000, nr. 2990009750)


1.

De verantwoordelijke accountmanager van de directie Gevangeniswezen heeft de situatie in de P.I. Zoetermeer in beeld gebracht op grond van:

Gesprekken met de Algemeen directeur en unitdirecteuren;

Het rapport van een in december 1999 uitgevoerde audit, welke in het kader van het INK-model door een niet aan de inrichting verbonden auditteam is uitgevoerd. In het auditrapport is op basis van het INK-model, het kwaliteitsniveau van de inrichting in beeld gebracht.

Het verslag van een werkbezoek daterend van 19 november 1999 van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing. Dit is een onafhankelijke instantie welke de Minister adviseert over het gevangeniswezen. De Centrale Raad heeft in het kader van het werkbezoek gesproken met het management, executief personeel, hulpverleners, activiteitenbegeleiders, een vertegenwoordiging van de Commissie van toezicht alsmede een afvaardiging van de gedetineerden.

In het kader van het onderzoek door de accountmanager zijn geen gedetineerden gehoord. Hiervoor is gekozen omdat de gedetineerdencommissie nadrukkelijk heeft aangegeven dat er sprake is van een individuele actie van één gedetineerde, waarvan de overige gedetineerden inmiddels afstand hebben genomen. Het feit dat een groot aantal gedetineerden in het begin van de actie een steunbetuiging ondertekend heeft teneinde de hongerstaker te steunen, impliceert niet dat zij achter de klachten van deze gedetineerde staan. Zij hebben enkel een steunbetuiging ondertekenden en niet de verklaring van betrokkene, met daarin de opsomming van de klachten. De gedetineerdencommissie heeft zich schriftelijk gedistantieerd van de verklaring van deze gedetineerde en de manier waarop hij zijn wensen tracht af te dwingen.


2. In het onderzoek zijn alle onderwerpen uit de verklaring van de betreffende gedetineerden bekeken. Hieronder zal ik kort ingaan op de specifiek door u genoemde onderwerpen.

Arbeid: Ten aanzien van de arbeid is bekend dat deze enige tijd niet optimaal heeft gefunctioneerd. Het grootste probleem is het te kort aan werk door een gebrek aan opdrachtgevers. Getracht wordt de acquisitie inspanningen te vergroten, waarvoor een interim manager bedrijfsvoering is aangesteld. Er wordt echter niet verwacht dat het arbeidsaanbod op korte termijn aanzienlijk zal vergroten. De overige klachten die de betrokken gedetineerde in het kader van de arbeid noemt hebben betrekking op een landelijk ingevoerde regeling arbeidsbeloning en betreft derhalve geen specifieke aangelegenheid van de P.I. Zoetermeer.

Onderwijs: Ten aanzien van het onderwijs is eveneens bekend dat het onderwijsaanbod enige tijd beperkt is geweest. De formatie van onderwijskrachten binnen de P.I. Zoetermeer bedraagt twee fte's. Door langdurige ziekte is het onderwijsaanbod beperkt geweest. Om die reden heeft de directie een additionele formatieplaats aan het onderwijs toegekend, welke per 1 november 1999 is ingevuld. Vanaf dat moment was er sprake van één functionerende onderwijskracht. Per 1 januari heeft een oorspronkelijk zittende onderwijzer zijn ontslag genomen, welke functie op 1 april is ingevuld. Hierdoor zijn er thans twee onderwijskrachten werkzaam. Aangezien de getroffen maatregelen ertoe hebben geleid dat er op dit moment sprake is van een volwaardig functionerende onderwijs bezetting, zijn nadere maatregelen niet geïndiceerd.

Medische zorg: De medische zorg binnen de inrichting is adequaat en wordt naar behoren uitgevoerd. De medische dienst is gedurende de werkdagen alsmede gedurende een aantal uren op zaterdag aanwezig. Buiten kantooruren kan zo nodig een beroep worden gedaan op de dienstdoende piketarts.

Recreatie: De verklaring van betrokkene had geen betrekking op de recreatie. De recreatie is derhalve geen onderwerp van het onderzoek geweest. Wel is in het gesprek met de directeur door de Gedetineerdencommissie aangegeven dat de huidige recreatiemogelijkheden (tv-kijken, biljart, kaarten etc) door gedetineerden te beperkt wordt gevonden en gedetineerden gedurende de recreatie graag de beschikking over fitnessapparatuur zouden krijgen. Laatstgenoemd verzoek wordt door de directeur niet ingewilligd omdat alleen onder begeleiding van een opgeleide sportinstructeur van fitnessapparatuur gebruik mag worden gemaakt. Wel wordt naar aanleiding van de opmerking van de Gedetineerdencommissie op dit moment onderzocht welke andere maatregelen getroffen kunnen worden om het verblijf op de afdeling te veraangenamen.

Voedsel: De voeding wordt door een professionele cateraar aangeleverd. De maaltijden worden dagelijks gecontroleerd door een unitdirecteur of een daartoe aangewezen personeelslid. Daarnaast checkt de Keuringsdienst van Waren op gezette tijden de kwaliteit van de verstrekte maaltijden. Bij deze controles is niet gebleken dat de maaltijden niet voldoen aan de daartoe gestelde normen. Nadere maatregelen zijn derhalve niet geïndiceerd.


3. Nee, ik ben niet van plan alsnog een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de situatie in de P.I. Zoetermeer. De situatie in de P.I. Zoetermeer is naar mijn mening voldoende in beeld gebracht, waarbij ik onderken dat het noodzakelijk is de situatie in de P.I. Zoetermeer op een aantal aspecten te verbeteren. Teneinde deze verbeteringen door te voeren is reeds een veranderingstraject ingezet. Een onafhankelijk onderzoek zal naar verwachting geen meerwaarde bieden. Naar mijn mening zal een onafhankelijk onderzoek evenmin meerwaarde hebben in de zin van het creëren van een draagvlak. In het overleg met de Gedetineerdencommissie worden zaken omtrent de gedetineerden besproken en worden gedetineerden geïnformeerd over het verloop van het veranderingstraject dat voor de P.I. Zoetermeer is opgesteld. Zoals in vraag 1 aangegeven blijkt het hier om een individuele actie van een gedetineerde te gaan. Deze gedetineerde alsmede zijn advocaat zijn geïnformeerd over het feit dat onderkend wordt dat een aantal zaken in de P.I. Zoetermeer verbetering behoeft en het daartoe ingezette veranderingstraject. Het betreft hier echter een gedetineerde die geen enkel vertrouwen heeft in de justitiële autoriteiten waaronder de directie van de P.I. Zoetermeer, de directie Gevangeniswezen, alsmede de onafhankelijke toezichthoudende instanties en door middel van hongerstakingen probeert zijn wensen af te dwingen. De actie van deze individuele gedetineerde rechtvaardigt naar mijn mening niet het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Dit neemt overigens niet weg dat ik van mening ben dat getracht moet worden de huidige situatie van de betreffende gedetineerde te wijzigen. Op dit moment wordt bekeken op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden. Derhalve zal het Penitentiaire Selectiecentrum, welk centrum specifiek is toegerust gedragskundige adviezen uit te brengen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van de detentie, gevraagd worden mij nader te adviseren over mogelijkheden voor het vervolg.

4. Betrokkene heeft zijn hongerstaking op 18 april 2000 beëindigd.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...