Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake voedselhulpverdrag 1999

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA voedselhulpverdrag 1999

Gemaakt: 15-5-2000 tijd: 16:22


4

Vergaderjaar 1999-2000 nr. 227


27115 Voedselhulpverdrag 1999; Londen, 13 april 1999
NR. 1 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2000

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen het op 13 april 1999 te Londen totstandgekomen voedselhulpverdrag (Trb. 2000, 20).1)

Een toelichtende nota bij dit verdrag treft U eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, a.i.

E.L. Herfkens

Toelichtende nota

Algemeen

De op 7 december 1994 te Londen totstandgekomen Internationale Graanovereenkomst, 1995 (Trb. 1996, 105 en 212) waarvan de looptijd op
30 juni 1999 eindigt, bestaat uit twee afzonderlijke verdragen: het Graanhandelsverdrag en het Voedselhulpverdrag, die samen de genoemde Internationale Graanovereenkomst vormen.

Voedselhulpverdrag 1999

De partijen bij het Voedselhulpverdrag 1995 hebben op 13 april 1999 te Londen het Voedselhulpverdrag 1999 aangenomen.

Met ingang van 1 juli 1999 treedt het verdrag in werking tussen de landen die op dat moment zijn toegetreden of een verklaring van voorlopige toepassing hebben afgelegd. Het verdrag zal van kracht zijn tot en met 30 juni 2002. De duur van drie jaar maakt aanpassing mogelijk op betrekkelijk korte termijn indien de ontwikkeling van de wereldvoedselvoorziening en van de internationale handel in voedingsmiddelen daartoe aanleiding zouden geven.

De belangrijkste vernieuwingen in het Voedselhulpverdrag van 1999 ten opzichte van het verdrag van 1995 zijn de navolgende.

De doelstelling van het zeker stellen op jaarbasis van minimaal 10 miljoen ton, voor menselijke consumptie geschikte granen ten behoeve van ontwikkelingslanden is losgelaten. Vaak wordt voedselhulp verleend in het kader van noodhulp, die moeilijk vooruit is te plannen.

Voorts worden leden opgeroepen, met het oog op de doeltreffendheid in het verbeteren van voedselzekerheid om:


- toe te zien op een samenhang tussen voedselhulpbeleid en beleid op andere terreinen (artikel I, onderdeel c);


- voedselhulp slechts dan te verlenen als dat het beste middel is om bijstand te verlenen (artikel VIII, onderdeel a);

- voedsel waar mogelijk aan te kopen in een nabijgelegen ontwikkelingsland (artikel XII); en


- hulpverlening te richten op de bestrijding van armoede en honger van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (artikel I, onderdeel b).
Tenslotte werd het volgende besloten:


- bij de leverantie van voedselhulp worden ook andere bijkomende kosten meeberekend, veelal logistieke kosten.

Hiermee wordt de nodige prioriteit gehecht aan hulp aan

moeilijk bereikbare gebieden (artikel III);


- de samenwerking, coördinatie en informatie-uitwisseling wordt verbeterd (artikel XIV);


- met het oog op eventuele toetreding van nieuwe leden tot het verdrag, wordt het aantal produkten uitgebreid, bijvoorbeeld met voedsel dat regionaal beschikbaar is (artikel IV);

- een jaarlijkse bijdrage moet voor minimaal 80% uit schenkingen bestaan en mag hooguit 20% concessionele leningen mag bevatten (artikel IX, onderdeel c); en


- slechts onder bepaalde voorwaarden wordt voedselhulp aan de categorie "lagere midden-inkomenslanden" verleend (artikel VII).
Hoewel de minimum toegzegging van een jaarlijks te verlenen tonnage gedaald is naar 4.895.000 ton, (400.000 ton minder ten opzichte van
1995) is de totale verplichting omvangrijker geworden. Thans maken logistieke kosten ook deel uit van het kostenplaatje. Bovendien leert de recente praktijk dat ingeval van omvangrijke nood, de daadwerkelijke hulp de minimum-verplichting die voortvloeit uit het verdrag overtreft.

De verlaging met 400.000 ton is met name het gevolg van het besluit van een aantal EU-lidstaten om in aanvulling op een geldelijke verplichting geen minimum tonnage op te geven. Nederland heeft wel een minimum tonnage aangegeven. Dit is gedaan vanwege de verwachtingen die bestaan ten aanzien van lage inkomenslanden die voedsel importeren. Deze landen verwachten dat deze inspanningsverplichting standhoudt, mede gezien de in de preambule vastgestelde besluiten te Marrakesh en Singapore ten behoeve van deze categorie landen.

Een overzicht van de samenstelling van de bijdrage van de Europese Unie is bijgevoegd. De hoogte van het daarin opgenomen communautaire deel heeft geen consequenties voor de begroting voor voedselhulp van de Europese Commissie.

De Nederlandse jaarlijkse bijdrage bedraagt 25 miljoen Euro, bestaande uit produktkosten en bijbehorende logistieke kosten. De eigenlijke voedselhulpbijdrage die is vastgesteld op 49.700 ton, is in genoemd bedrag opgenomen. In tonnen is de Nederlandse verplichting vrijwel gehandhaafd op het niveau van het verdrag van 1995. De voorziene Nederlandse bijdrage ligt ruim binnen de omvang van de voedselhulp die de afgelopen jaren is verstrekt.

Koninkrijkspositie

Het verdrag zal, evenals de Internationale Graanovereenkomst 1995, alleen voor Nederland gelden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

L.J. Brinkhorst

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

D.A. Benschop

DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

E.L. Herfkens

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

G. Zalm


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 11 mei 2000.

De wens dat het verdrag aan de

uitdrukkelijke goedkeuring van de

Staten-Generaal wordt onderworpen

kan door of namens één van de Kamers

of door ten minste vijftien leden van

de Eerste Kamer dan wel dertig leden

van de Tweede Kamer te kennen worden

gege-ven uiterlijk op 10 juni 2000.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...