Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijkplannen Voorhof en Tanthof Delft definitief vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft

Wijkplannen Voorhof en Tanthof definitief vastgesteld

Het college van B&W heeft afgelopen donderdag de definitieve wijkplannen voor Voorhof en Tanthof goedgekeurd. In deze twee wijkplannen zijn de reacties verwerkt die tijdens de inspraakperiode van 14 februari tot en met 31 maart naar voren zijn gekomen. Voor de wijken die (nog) geen wijkplan hebben, zijn wijkactieplannen gemaakt. Daarin staat aangegeven welke werkzaamheden in de wijk op korte termijn gaan gebeuren.

De reacties op de wijkplannen hebben niet geleid tot grote wijzigingen.
De maatregelen die vermeld staan in de wijkplannen van Voorhof en Tanthof worden zogenaamde wijkprogrammas waarbij bewoners(organisaties) betrokken worden. Voor de komende tijd wordt gedacht aan een klankbordgroep (belangenplatform) en bewoners- en overleggroepen per onderwerp / uit te voeren maatregelen . Daarnaast wordt gedacht aan een één maal per jaar te houden brede peiling in de wijken. De vorm daarvan is nog niet geheel duidelijk. Wijkbewoners en diverse instellingen/organisaties hebben meegedaan aan het tot stand komen van de wijkplannen. De wijkplannen geven een beeld van wat er leeft in respectievelijk Tanthof en Voorhof en ook geven ze weer wat er aangepakt gaat worden de komende jaren. Nu Tanthof en Voorhof zijn afgerond worden voor Buitenhof en Vrijenban een wijkplan gemaakt. Hiervoor zal hetzelfde traject gevolgd worden als dat voor Tanthof en Voorhof. Dat betekent dat bewoners actief betrokken worden door het houden van wijkpanels en wijkbijeenkomst.
Wijkactieplannen
In de wijken waarvoor (nog) geen wijkplan is, worden op korte termijn
- dit jaar en volgend jaar - een aantal werkzaamheden verricht. Welke werkzaamheden dat zijn staat aangegeven in de wijkactieplannen. Denk hierbij aan verkeersmaatregelen, het onderhoud van groen, speelvoorzieningen, afvalinzameling, enzovoort. Voor de wijken Hof van Delft, Buitenhof Vrijenban en Wippolder zijn deze wijkactieplannen gemaakt.

EZH-campagne
De inwoners van Delft hebben bij de EZH-campagne massaal gestemd op het project investeren in de wijken. 13.650.00 is er extra te besteden. Een bestedingsplan hiervoor is in voorbereiding. Maar het college vindt het belangrijk dat er op korte termijn iets zichtbaar wordt van de kwaliteitsimpuls. Het voorstel is dat er in alle wijken van Delft een schoonmaakactie wordt gehouden. Voor de zomer wordt hiermee begonnen in de wijk Tanthof.
De EZH-gelden wordt enerzijds besteed aan lopende projecten (zoals speelplekken en 30 kilometer zone) en anderzijds wordt er extra geïnvesteerd in nieuwe projecten die voortkomen uit de wijkplannen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie