Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over herstelacties boetes ov-studentenkaart 1992

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW herstelacties boetes ov-studentenkaart 1992
Gemaakt: 8-5-2000 tijd: 15:35


24724 Studiefinanciering
Nr. 41 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Zoetermeer, 1 mei 2000
In mijn brief van 26 mei 1998 (kamerstuk 1997-1998 24724, nr 27) heb ik aangekondigd u te zullen informeren over de verdere gang van zaken met betrekking tot de herstelactie voor de boetes voor de zogenaamde “niet-rechthebbenden op een OV-studentenkaart uit het verleden”. Voor de volledigheid zal ik hieronder de problematiek nogmaals kort uiteenzetten.

1. Historie

Het recht op een OV-studentenkaart is gekoppeld aan het recht op studiefinanciering. Tot 1 januari 1992 werd het teveel aan bijverdiensten van een student alleen gekort op de studiefinanciering voor de maand waarin de student teveel had bijverdiend. Per januari 1992 kon een te hoog inkomen ook consequenties hebben voor daaropvolgende maanden en zelfs voor reeds verstreken maanden. Dit laatste wordt de ‘carry-back-regeling' genoemd. Deze ‘carry-back' regeling geldt echter niet voor de OV-Studentenkaart Een voorbeeld: als een student in oktober, november en december 1992 teveel had bijverdiend, werd hij op zijn studiefinanciering gekort: eerst over de maanden oktober tot en met december, en vervolgens met terugwerkende kracht over de maanden daarvoor (afhankelijk van het teveel verdiende bedrag). In dit voorbeeld heeft de student recht op een OV-kaart tot oktober. Over 1992 heeft de student ten onrechte toch een boete voor bezit van de OV-kaart in de maanden vóór oktober opgelegd gekregen door de OV-Studentenkaart BV die de regeling uitvoerde. De reden hiervan was dat de gehanteerde computerbestanden nog geen onderscheid konden maken tussen de terugbetalingen van studiefinanciering en OV-boetes.

Voor de jaren 1993 en 1994 is de ‘carry back regeling' niet meer gehanteerd. Tevens werden de OV-studentenkaartboetes over 1992 van die studerenden, die tegen de verplichting tot betaling ervan protesteerden, kwijtgescholden. Echter, studerenden, die niet protesteerden tegen de betaling van deze boetes, hebben deze wel moeten betalen. Mijn voorganger heeft toen besloten om aan deze ongelijke behandeling een eind te maken en heeft de IB-Groep opdracht gegeven om alle ten onrechte opgelegde boetes terug te betalen.


2. De herstelactie

De herstelactie heeft plaatsgevonden in de periode juni 1998 tot en met juli 1999 en is uitgevoerd door de IB-Groep. Inmiddels is de herstelactie op een enkel incidenteel geval na- beëindigd. Nu het kalenderjaar is afgeloten kan dan ook de eindbalans worden opgemaakt. Hieronder zal worden ingegaan op het aantal boetes dat is ingetrokken en de met de herstelactie gemoeide kosten.


3. Kosten en aantallen

Van de IB-Groep heb ik informatie gekregen over de afhandeling. Daaruit blijkt dat voor 5.735 studenten de boete ongedaan is gemaakt. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid was bedraagt ongeveer ƒ 9 miljoen.

Ongedaanmaking van de boetes leidde niet in alle gevallen tot een terugbetaling aan de student. Alleen indien de resterende vordering lager was dan het bedrag dat de student al had betaald bestond recht op restitutie. In totaal werd gedurende de periode november 1998 tot en met augustus 1999 ruim ƒ 5 mln aan voormalige studenten terugbetaald. In budgettaire zin wordt dit bedrag op macro-niveau verrekend met het bedrag aan geïnde boetes uit andere hoofde, bijvoorbeeld voor niet tijdige inlevering van een OV-studentenkaart na het beëindigen van de studie.

De uitvoeringskosten van de herstelactie bedragen ruim ƒ 300.000. Deze kosten bestaan volledig uit personeelskosten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie