Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkprogramma 2000 Sociaal en Cultureel Planbureau

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Sociaal en Cultureel Planbureau


Werkprogramma 2000, uitgekomen op maandag 1 mei 2000

Werkprogramma 2000/2001

VOORWOORD

Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt elke twee jaar een nieuw werkprogramma. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het programma vast na raadpleging van de Raad voor het Sociaal en Cultureel Beleid (RSCB). Hieraan vooraf gaat een interdepartementale adviesprocedure. Het Begeleidingscollege (BC) van het Sociaal en Cultureel Planbureau bespreekt het concept met de directie en de Commissie Sociaal en Cultureel Beleid (CSCB) brengt hierover advies uit aan de RSCB. Het voorliggende Werkprogramma 2000-2001 is definitief vastgesteld op 10 maart 2000.

Na afronding van het 25-jarig jubileum met het uitbrengen van het Sociaal en Cultureel Rapport 1998: 25 jaar sociale verandering en de bundel reflecties hierop Het laatste kwart, hebben directie en medewerkers zich bezonnen op taak, reikwijdte en prioriteiten van het planbureau in het begin van de nieuwe eeuw. Zoals in hoofstuk 1 uiteengezet, zijn de lopende activiteiten en nieuwe vraagstukken aan de hand van een aantal criteria doorgelicht.

De conclusie was, dat een aantal onderzoekingen moet worden voortgezet om (middel)lange termijn maatschappelijke trends te kunnen blijven volgen. Het gaat hier om een kerntaak, die een continue onderzoeksinspanning vergt. Belangrijke nieuwe onderwerpen zijn informatie- en communicatietechnologie en sociale cohesie. In de tweede plaats zouden enkele politieke prioriteiten meer aandacht moeten krijgen en zouden een paar ad-hoc-gefinancierde activiteiten structureel in het werkprogramma moeten worden opgenomen. Het gaat hierbij om sociaal-wetenschappelijke milieu-onderzoek en zorgramingen. Ten derde vormden de kwaliteit en kosten van de informatievoorziening een punt van zorg.

Tegen deze achtergrond heeft het planbureau in overleg met de coördinerend minister nadere prioriteiten gesteld en krijgt het extra financiële middelen ter beschikking om het voorliggende werkprogramma uit te voeren. Alles bij elkaar gaat het om een ambitieus werkprogramma, dat ruim vijftig publicaties moet opleveren. In bijlage
3 is een overzicht opgenomen. Overigens zullen deze publicaties niet meer alleen als een schriftelijk document verschijnen. Met ingang van
1 juli zullen zij integraal op de SCP-website te vinden zijn (www.scp.nl). Het bureau hoopt hiermee de toegankelijkheid en de verspreiding van zijn rapporten te bevorderen.

Prof. dr. Paul Schnabel

Directeur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie