Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 01-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 3 mei 2000

Bijdrage in kosten leerlingenvervoer

Nu aanvragen voor schooljaar 2000/2001

Wanneer uw kind naar een van de volgende scholen buiten onze gemeente gaat:

* basisonderwijs van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting;

* een speciale school voor basisonderwijs (LOM / MLK / IOBK);
* speciaal onderwijs;

* voortgezet speciaal onderwijs

* speciaal voortgezet onderwijs (SVO-LOM / MLK;
dan kunt u in bepaalde gevallen een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen van de vervoerskosten voor het schoolbezoek van uw kind. Dit hangt onder andere af van de afstand tussen school en huis, de reistijd en de hoogte van uw inkomen.

Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten kunt u ophalen bij de afdeling Welzijn en Onderwijs (kamer 12) in het stadhuis.

Dit formulier dient u voor 1 juni 2000 weer bij de gemeente in te leveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P.C. van Wijk, tel. 530255 (alleen 's morgens).

Stadhuis gesloten

Op vrijdag 5 mei (bevrijdingsdag) is het stadhuis gesloten.

Parkeerverbod ingetrokken

Marconistraat en Edisonstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het bij hun besluit van 20 december 1977 ingestelde parkeerverbod aan de noordzijde van de Marconistraat en aan de zuidzijde van de Edisonstraat in te trekken.
Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de president van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist.

Dit verzoek dient te worden gericht aan de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Verleende vrijstelling

Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend dat op 6 april 2000 aan de heer H. van den Burg, Maasdijk 81b, vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is verleend om het perceel grond Papedijk (sectie P, nummers 428, 429 en 430) te gebruiken voor 'recreatieve doeleinden' in plaats van 'agrarische doeleinden'.

Een ieder kan tot en met 5 juni 2000 schriftelijk bezwaar maken tegen het verlenen van de vrijstelling bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.
Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

D. Valstar

Tuinhuisje

Zeestraat 39

Aangevraagde bouwvergunningen

W. van Holsteijn CV

Watersilo

Dijckerwaal 11

M.J.H. van der Want

Serre

Diamant 24

Fa. J. Verkade

Bedrijfsruimte, warmteopslagtank en 3 watersilos
Zanddijk 64

F.B.L. van der Meer

Aanbouw

Mahatma Gandhistraat 12

Fa. A. Vreugdenhil

Vernieuwen tuinbouwkas

Poelkade 30

N.R. Boers

6 watersilos

Noordlandseweg 96

G. Rolff

Opbouw achterzijde

Naaldwijkseweg 226

J.H. Kraan

Aanbouw

Brederolaan 43

Geaccepteerde bouwmeldingen

R. Raasveld

Volière

Martin Luther Kingstraat 14

C. Schrijver

Veranderen garage (gevel)

Monsterseweg 26 A

Verleende bouwvergunningen

A. van den Berg

Verbouwen berging in appartement

Naaldwijkseweg 22

E.J. van Reenen

Garage / hobbyruimte

Sand-Ambachtstraat 85

Fa. J. Verkade

Tuinbouwkas

Zanddijk 64

J. van Velthoven

Dakkapel

Marnixlaan 65

J. van den Bos - Mostert

Berging

Monsterseweg 73

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen:

1. van Maatschap N.J. Aalbregt- C.M. de Koning voor het in werking hebben van een glastuinbouwbedrijf op het adres Bonnenlaan 4 in 's-Gravenzande.
Op bovenvermeld bedrijf is het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' (AMvB glastuinbouw) van toepassing. Dit houdt in dat voor dit bedrijf geen vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is vereist, maar dat de algemene regels van genoemd Besluit moeten worden nageleefd.

2. op grond van het 'Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer' van de heer A.J.J. van der Burg voor het in werking hebben van een electro- speciaalzaak (Electro World Radio Koenen B.V.), gevestigd op het adres Langestraat 253-255 in s-Gravenzande. Deze melding houdt in dat er geen milieuvergunning voor dit bedrijf nodig is en dat de voorschriften van het genoemde besluit door de exploitant moeten worden nageleefd.
De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Andere ophaaldag huisvuil

Op vrijdag 5 mei (bevrijdingsdag) wordt het huisvuil niet opgehaald. In plaats daarvan gebeurt dit op maandag 8 mei.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie