Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

RUG-promotie: Meer risico subsidieverstrekking, minder zorg

Datum nieuwsfeit: 02-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen


Zoeken in het persarchief 02 mei 2000

Nummer 60 1 mei 2000

Meer risico in subsidieverstrekking leidt tot minder zorg

Een beleid dat verzorgingshuizen confronteert met een grotere kans om hun subsidie te verliezen, leidt tot een afname van het aantal plaatsen in deze huizen. Het huidige beleid kent verzorgingshuizen vooral subsidies toe op grond van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit leidt er echter toe dat er voor hetzelfde geld duurdere gebouwen komen, maar minder plaatsen en 'handen aan het bed'. Het beleid beloont verzorgingshuizen die zoveel mogelijk zorgplaatsen weten af te stoten naar de - toch al overbelaste - thuiszorg. Dit blijkt uit onderzoek dat bestuurskundige Christy Voogd uitvoerde onder twaalf verzorgingshuizen. Zij pleit ervoor om de subsidieverstrekking vooral te koppelen aan de verstrekte zorg. Zij promoveert op 11 mei 2000 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Risicobeperking
Geen verdelende rechtvaardigheid
Typologie management
Aanbevelingen
Curriculum Vitae
Noot voor de pers

De overheid kan particuliere instellingen door middel van subsidie in staat stellen een publieke taak uit te voeren. Men kan hierbij denken aan het aanbieden van ouderenzorg, onderwijs of kinderopvang. Door de dubbele vergrijzing (steeds meer, en steeds oudere bejaarden) is er in de nabije toekomst een sterke toename van de vraag naar ouderenzorg te verwachten. De laatste decennia is het karakter van de subsidiëring sterk veranderd, doordat er bezuinigd moest worden en de overheid naar meer marktwerking streefde. Hierdoor is de financiële zekerheid van gesubsidieerde instellingen afgenomen en kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële tekorten. Voogd onderzocht bij twaalf verzorgingshuizen hoe managers omgaan met de nieuw ontstane risico's.

Risicobeperking

Management dat zich geconfronteerd ziet met financiële risico's zal er naar streven deze zo klein mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van efficiencymaatregelen, schaalvergroting of door het genereren van extra inkomsten. De subsidietoekenning is verdeeld in een vast budget voor de huisvesting en een variabel budget per verzorgingsplaats. Ook door het variabele deel zo klein mogelijk te maken beperkt het huis dus de risico's. "Naarmate de financiële risico's voor het verzorgingshuis toenemen en naarmate het managementteam meer beleidsgericht is, is de kans groter dat het huis overgaat tot het afstoten van de oorspronkelijke taak", aldus Voogd.

Geen verdelende rechtvaardigheid

Fusies beperken de risico's voor de instellingen en versterken de onderhandelingspositie ten opzichte van de subsidiegever, maar beperken echter ook de keuze voor de klant. Verzorgingshuizen die het slechtst in de slappe was zitten, krijgen over het algemeen te maken met de grootste financiële risico's. Er is dus geen sprake van een soort 'verdelende rechtvaardigheid' waarbij de sterkste schouders de zwaarste last dragen en de zwakste schouders ontzien worden. "Ook hier schijt de duvel altijd op de grote hoop", concludeert Voogd.

Typologie management

Speciaal voor haar onderzoek ontwikkelde Voogd een typologie die zij toepast om de oriëntatie van het management te onderzoeken. Uit haar onderzoek blijkt dat deze oriëntatie voor een deel de beleidskeuzes van het management verklaart. Voogd onderscheidt taakgericht, organisatiegericht en beleidsgericht management. Bij taakgericht management probeert men de oorspronkelijke taak - het geven van zorg - zo goed mogelijk uit te voeren. Organisatiegericht management richt zich op het overleven van de organisatie, desnoods door het afstoten van de oorspronkelijke taak. Beleidsgericht management is sterk georiënteerd op de wensen van de subsidiegever.

Aanbevelingen

Voogd waarschuwt ervoor dat er bij het huidige beleid 'blinde vlekken' kunnen ontstaan, waarmee ze bedoelt dat niet altijd iedereen de zorg zal kunnen krijgen die aansluit bij zijn of haar levensbeschouwing. Zij pleit er voor om de toekenning van subsidies minder te koppelen aan de bedrijfsefficiency en meer aan de kwaliteit van de geboden zorg. Daarom zouden er volgens haar regelmatige kwaliteitsinspecties moeten plaatsvinden. Organisaties worden dan afgerekend op de kwaliteit van de oorspronkelijke taak.

Curriculum Vitae

Mw.drs. C.H.G. Voogd (1972) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek verrichtte ze bij de vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is zij werkzaam als financieel-economisch beleidsmedewerkster bij de dienst financieel-economische zaken van de Universiteit Twente.

Het proefschrift heet Subsidie verzorgd? De betekenis van onzekerheid in het subsidie-instrument voor het management van instellingen met publieke taken. Het verschijnt in een handelsuitgave bij Boom Juridische Uitgevers in Den Haag, ISBN-nummer 90 5454 620 75.

Promotor is prof.dr. M. Herweijer

Noot voor de pers

Nadere informatie:

mw.drs. C.H.G. Voogd-Oude Veldhuis, tel. (053) 489 10 04 (werk)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie