Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenWs over chemische wasserijen

Datum nieuwsfeit: 02-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake chemische wasserijen

Gemaakt: 4-5-2000 tijd: 12:17


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 2 mei 2000

Naar aanleiding van uw verzoek in uw bovenvermelde brief, bied ik u hierbij een afschrift aan van mijn reactie op de brief van de Aktiegroep Burgerbelangen

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hr,. Dinnessen

Breda

Den Haag, 18 april 2000

Geachte heer Dinnesen,

In uw brief attendeert u mij op mogelijke schadelijke invloeden van blootstelling aan perchloorethyleen (PER) bij werknemers van chemische wasserijen. Tevens vraagt u mij mee te delen welke maatregelen in dit verband zullen worden genomen.

De bescherming van werknemers is echter het beleidsterrein van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid J.F. Hoogervorst. Ik verzoek u dan ook om zich tot hem te wenden over bestaande en eventueel te treffen maatregelen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Verder vraagt u mij een oordeel te geven over het feit dat minister Pronk het aanvaardbaar vindt dat voor een verbod van PER een termijn van ruim zes jaar in acht wordt genomen.

Het ontwerpbesluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, waarin geen verbod maar een Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor PER wordt aangegeven, is door de Nederlandse Regering, nadat over het ontwerpbesluit overleg is gevoerd met het Parlement, ter advisering voorgelegd aan de Raad van State.

Ik maak u hierbij nog op attent dat in het kader van de Verordening Bestaande Stoffen er op het niveau van de Europese Unie een risicoevaluatie van PER in al zijn toepassingen wordt voorbereid, waarna door de Europese Commissie een aanbeveling voor te treffen maatregelen wordt gedaan. Dit kan een eventuele heroverweging van de nu voorgestelde maatregelen noodzakelijk maken.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie