Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie over opleiden rechterlijke macht

Datum nieuwsfeit: 02-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie opleiden rechterlijke macht

Gemaakt: 8-5-2000 tijd: 15:32


2


26352 Contourennota modernisering rechterlijke organisatie
Nr. 25 Brief van de minister van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2000

In het Algemeen Overleg rechtspraak 21e eeuw van 2 februari jongstleden (26352, nr. 21) heb ik een toezegging gedaan naar aanleiding van de vraag welke precieze bedragen van de incidentele middelen WSO RM aan opleidingen zijn en worden besteed. In deze brief beantwoord ik deze vraag.

Het totale incidenteel voor 1999 en 2000 beschikbare budget voor de intensivering en versterking van de werving, selectie en opleidingen van buitenstaanders bedraagt fl. 15.400.000,-. Naast inzet van deze middelen voor onder andere een wervingscampagne, de ontwikkeling van een arbeidsmarktstrategie, de ontwikkeling van een landelijke onderzoeksagenda Rechtspleging en de ontwikkeling van een capaciteitsprognosemodel wordt in totaal fl. 7.340.000,- aan opleiden besteed. Een belangrijk deel van deze middelen is eenmalig ingezet voor de intensivering van opleidingen bij de gerechten, nl. fl.
4.790.000,-. Daarnaast zijn er middelen aan SSR beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de leergang voor buitenstaanders, de ontwikkeling en uitvoering van de leergang 3e instroom en de ontwikkeling van het functiegericht opleidingsprogramma voor de ZM (FOZM). Dit bedraagt in totaal fl. 2.550.000,-.
Gelet op de opleidingsvisie die binnen de Rechterlijke Organisatie, i.c. PVRO, gestalte heeft gekregen is het niet wenselijk om een afzonderlijke leergang voor de 3e instroom te ontwikkelen, maar een functiegericht opleidingsprogramma voor alle aankomende rechters. Hierin wordt ook de 3e instroom vervolgens opgenomen. Ik onderschrijf deze visie van harte, aangezien er naar mijn mening meer uniformering in de opleiding RM dient te komen, waaronder de RAIO's, buitenstaanders en ook de 3e instroom.

Dit functiegericht opleidingsprogramma ZM zal op 1 januari 2002 moeten worden ingevoerd. In de periode tot 2002 zal per persoon bekeken worden of iemand al dan niet als buitenstaander of als RAIO zou moeten worden opgeleid, nadat medio 2000 het leeftijdscriterium is opgeheven.

Hieronder worden de toegekende bedragen in de nieuwe bestedingsvorm uitgesplitst:

Toegekend aan SSR in totaal fl. 2.550.000,-

Bestaande uit:


- Uitvoering leergang buitenstaanders fl. 1.400.000,-

- Ontwikkeling functiegericht opleidingsprogramma ZM fl. 1.150.000,-
Toegekend aan de gerechten:


- Versterken lokale opleidingscapaciteit gerechten fl. 4.790.000,-
Totaal middelen besteed aan opleidingen fl. 7.340.000,-

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie

A.H. Korthals

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie