Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Leidse inbreng visie op Westelijke Randstad

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delft

Gezamenlijke visie Delft, Den Haag, Leiden en Zoetermeer op Westelijke Randstad

De vorig jaar gepubliceerde visie van Delft, Den Haag en Zoetermeer op de ontwikkeling van het westelijke deel van de Randstad is uitgebreid met de visie van de gemeente Leiden. De Leidse inbreng blijkt onder meer uit de aanzet tot een economische benutting van de West en Oost flank van de Leidse agglomeratie. Die economische ontwikkeling moet samengaan met een verbetering van de kwaliteit in dit stedelijk gebied. Hiervoor is het wel noodzakelijk om de Rijn-Gouwelijn aan te leggen en Marinevliegkamp Valkenburg voor de woningbehoefte van de Leidse regio te bestemmen.

De vier steden geven in hun Vierstedenland West 2020 antwoord op de vraag waar in het westelijk deel van de Randstad het beste gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Uitgangspunt is dat een bundeling van verstedelijking nodig is in combinatie met een versterking van de kwaliteit van het buitengebied. Zij schetsen in deze visie hun belangrijke positie in de Randstad als economische polen. Een noodzakelijke versterking van die polen heeft niet alleen een positief effect op de vitaliteit van de stedelijke kernen, maar ook op de Randstad als geheel. Om dat te kunnen bereiken, moeten nu belangrijke keuzes worden gemaakt. Zo dienen uitbreidingsmogelijkheden voor de steden samen te gaan met binnenstedelijke herstructurering. Op die manier moet voldoende ruimte in en rond de steden ontstaan voor woningbouw en bedrijvigheid. Een goede bereikbaarheid is daarbij een essentiële voorwaarde en dient daarom alle aandacht te krijgen. Naast de versterking van het openbaar vervoer, spelen de corridors A4 en A13 een belangrijke rol. Om tot slot de leefbaarheid en ecologie in dit stedelijk deel van de Randstad te waarborgen, wijzen de vier op het belang van de buitengebieden, zoals het Groene Hart en het duingebied. De verstedelijking mag niet ten koste gaan van deze waardevolle open gebieden.

Met het Memorandum Vierstedenland West leveren de vier gemeenten een bijdrage aan de ontwikkeling van Pronks Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, waarvan de hoofdlijnen nog dit jaar zullen verschijnen. Bovendien is het stuk bedoeld voor de regionale uitwerking van de Deltametropool: een ruimtelijke visie op de gehele Randstad. Zij kiezen voor een gezamenlijke aanpak, omdat de steden veel overeenkomsten en een grote samenhang vertonen. Opvallend zijn bijvoorbeeld de hoge mate van verstedelijking, de aanwezigheid van kenniscentra en het ontbreken van mogelijkheden om het financieel en economisch draagvlak te versterken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie