Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over Ecologische Hoofdstructuur

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 3 mei 2000


2990010610

Vragen van het lid Schreijer-Pierik (CDA) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de Ecologische Hoofdstructuur (Ingezonden 3 mei 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het artikel 1) waarin prof. Dr. Paul Opdam uitspraken doet over de realisatie van het stelsel van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)?


2

Deelt u de visie van prof. Opdam, dat de nieuw geplande natuur nog te veel versnipperd is, en dat een beter aankoopbeleid met meer oog voor ruimtelijke samenhang veel meer natuurkwaliteit levert voor hetzelfde geld? Op welke wijze tracht u het aankoopbeleid te optimaliseren?


3

Bent u van oordeel dat duurzame natuurkwaliteit beter gerealiseerd kan worden door te sturen op grote eenheden natuur? Is het waar dat bij een optimale aanpak wel 25 tot 30% méér duurzaam voorkomende soorten per natuurgebied te realiseren is met dezelfde financiële middelen?


4

Bent u het eens met de stelling van prof. Opdam dat provincies beter moeten samenwerken bij het aankopen van gronden voor natuurontwikkeling over de grenzen heen? Hoe kan dit bevorderd worden?


5

Is het waar dat ecologische verbindingszones in het landschap niet altijd op de plekken liggen waar planten en dieren een verspreidingsprobleem hebben, en dat meer dan de helft van die zones eigenlijk niet effectief is voor de soorten planten en dieren waarvoor ze bedoeld zijn, door een verkeerde uitvoering? Hoe wilt u dit probleem gaan aanpakken?


6

Onderschrijft u de stelling van prof. Opdam, dat veel van de verbindingszones te smal zijn, zodat ze geen geschikt leefgebied vormen waar dieren zich kunnen voortplanten, en dat deze verbindingszones daarmee in feite smal zijn om duurzame natuurkwaliteit te realiseren? Hoe kan dit knelpunt naar uw oordeel aangepakt worden?


7

Deelt u de mening van prof. Opdam, dat er langs de grote rivieren niet voldoende grote natuurgebieden zijn die sleutelpopulaties kunnen herbergen, en dat tussen de Gelderse Poort en de Biesbos nog minstens twee andere grote natuurgebieden van minstens 1000 hectaren nodig zijn? Bent u voornemens de aanleg van grote natuurterreinen langs de grote rivieren te bevorderen?


8

Kunt u met het oog op het ruimtelijke ordeningsaspect in bovengenoemde vragen zo spoedig mogelijk helderheid verschaffen, zodat ook voor particuliere grondbezitters snel duidelijkheid ontstaat?

Zie: NRC Handelsblad van 22 april 2000 (Prof. Dr. P. Opdam is hoogleraar landschapsecologie in Wageningen en hoofd van de afdeling landschapsecologie van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie