Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Zelfstandig Wonen verstandelijk gehandicapten

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Begeleid Zelfstandig Wonen verstandelijk gehandicapten

In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap staan hun eigen mogelijkheden en wensen steeds vaker centraal. Dit heeft tot gevolg dat de werksoort Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) van Sociaal Pedagogische Diensten (SPD) een steeds belangrijker rol speelt, omdat steeds meer mensen met een verstandelijke handicap (begeleid) zelfstandig willen wonen. In opdracht van Somma (de landelijke vereniging van Sociaal Pedagogische Diensten) onderzocht het Trimbos-instituut bij vier SPD'en de wijze waarop zij de werksoort BZW uitvoeren en de mate waarin zij er in slagen om de wensen en vragen van cliënten als uitgangspunt van de zorg te nemen. Hoewel de organisatiestructuur van de vier SPD'en niet helemaal uniform was, bleek uit het onderzoek dat de werksoort BZW wel overal dezelfde ontwikkeling laat zien. Vooral aandacht voor kwaliteitsverbetering heeft prioriteit. Dit komt onder andere tot uiting in de nadruk op planmatig en geprotocolleerd werken. Zo werkt men in alle vier de SPD'en met handelingsplannen waarin de wensen van cliënten centraal staan. Onderdeel van het handelingsplan is doorgaans een uitgebreide oriëntatiefase waarin men de wensen en behoeften van cliënten inventariseert. In het onderzoek werd ook geconstateerd dat de doelgroep voor BZW de laatste jaren complexer is geworden. De toename van multiproblem cliënten en personen met een matige verstandelijke handicap noodzaken tot aanpassingen in de werkwijze en gebruikte methodieken. Hoewel men in de onderzochte SPD'en actief werkte aan het opbouwen van sociale steunstructuren voor cliënten, bleek uit het onderzoek dat dit in de praktijk niet altijd even makkelijk te realiseren is. Wanneer sprake is van een (klein) bestaand netwerk kan dit over het algemeen uitgebouwd worden. Het creëren van een geheel nieuw netwerk blijkt echter in de praktijk bijzonder moeilijk te zijn. Ook voor mensen die moeilijk accepteren dat zij (licht) verstandelijk gehandicapt zijn, is aansluiting bij gewone maatschappelijke structuren erg lastig en confronterend. Het rapport van dit onderzoek werd geschreven door I. Kok en P. Koedoot. Begeleid Zelfstandig Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap is te bestellen bij het Trimbos-instituut o.v.v. AU0148 en kost ƒ 20,- inclusief verzendkosten.
* Ineke Kok, Peter Koedoot (030) 297 11 00
7|00 Nummer 7, 2000

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen. De Trimbos Nieuwsflitsen voorzien mensen die betrokken zijn bij de GGZ en Verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. De Nieuwsflitsen richten zich op alle gebruikersgroepen van het Trimbos-instituut, zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg
Henk Verburg, werkterrein GGZ
Henk Maurits, actualiteit
Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie
Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek 030 297 11 17
Bij geen gehoor 030 297 11 77
Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41
Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51
Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Mediatheek 030 297 11 13
Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11


Copyright © 1999 Trimbos-instituut All rights reserved.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie