Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Officiële publicaties gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EindhovenOfficiële publicaties

Eindhoven, 3 mei 2000

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 686/00 Ericastraat 8, bouwen van een serre 18.04.2000 675/00 Hemelrijken 169, uitbreiden van een entree 17.04.2000 1760/99 Wijnpeerstraat 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.04.2000
685/00 Tondeldoos 12, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.04.2000
690/00 Simon de Vliegerstraat 8, bouwen van een serre 18.04.2000 712/00 Gebroeders Van Doornestraat 36, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.04.2000
711/00 't Hofke 92, bouwen van een berging 20.04.2000 700/00 Atilla 4, bouwen van een tuinhuisje 19.04.2000 703/00 Poolsterlaan 5, bouwen van een tuinhuisje 19.04.2000 718/00 Geldropseweg, plaatsen van een abri 21.04.2000 723/00 Anthony Fokkerweg, plaatsen van een abri 21.04.2000 719/00 Leenderweg, plaatsen van een abri 21.04.2000 720/00 Aalsterweg, plaatsen van een abri 21.04.2000 722/00 Noord Brabantlaan, plaatsen van een abri 21.04.2000 721/00 Meerveldhovenseweg, plaatsen van een abri 21.04.2000 717/00 Eisenhowerlaan, plaatsen van een abri 21.04.2000 716/00 Sterrenlaan, plaatsen van een abri 21.04.2000 715/00 John F. Kennedylaan, plaatsen van een abri 21.04.2000 696/00 Maximiliaanstraat 11, uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een serre 19.04.2000
698/00 Karel v.d. Woestijnelaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.04.2000
727/00 Boutenslaan 181, bouwen van een serre 21.04.2000
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 282/00 Da Costaweg 9 en 11, plaatsen van dakkapellen in het voorgeveldakvlak 17.04.2000
1794/99 Spoorwaterlaan 14, bouwen van een dakopbouw 11.04.2000 1345/99 Barnsteen 10, verbouwen van een woning 17.04.2000 688/00 Raatven 37, uitbreiden van een woning 18.04.2000 680/00 Agatha Christielaan 2, uitbreiden van een woning 18.04.2000 681/00 Eimerick 7, uitbreiden van een woning 18.04.2000 674/00 Eijerven 34, uitbreiden van een woning 17.04.2000 1549/99 Oirschotsedijk 20a, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woonboerderij 21.04.2000
1996/99 Bovenzijde, kavel 502, bouwen van kantoren/showroom en opslag 18.04.2000
684/00 Andriessenstraat 4, veranderen voorgevel met betrekking tot raam 18.04.2000
692/00 Bokt 20, bouwen van een zwembad 18.04.2000 693/00 Dufaystraat 29, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.04.2000
522/00 Pastoor Sickingstraat 7, aanbrengen van een overheaddeur 18.04.2000
904/99 Merellaan 17a, verbouwen van een woonhuis 18.04.2000 683/00 Limousinlaan 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.04.2000
92/00 Ruysdaelbaan 9, uitbreiden van een opslagruimte 18.04.2000 1768/99 Eckartseweg Zuid 372, verbouwen en uitbreiden van een woning, het bouwen van een garage/berging en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.04.2000
973/99 Zandkasteel, plandeel C, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 27 woningen 24.04.2000
691/00 Wijnpeerstraat 10, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 18.04.2000
705/00 Schutterlaan 80, verbouwen van een berging 19.04.2000 701/00 Sustenpas 47, uitbreiden van een woning 19.04.2000 702/00 Sint Theresiastraat 10, bouwen van een garage/berging 19.04.2000
710/00 C Bakker-V. Bossestraat 34, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een keuken 20.04.2000 709/00 Leeuwenstraat 141, uitbreiden van een woning 20.04.2000 564/00 Pisanostraat 73, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.04.2000
270/00 Warmelo 28, uitbreiden van een woning 20.04.2000 725/00 hoek Mauritsstraat-Hoogstraat, bouwen van een kantoorgebouw 21.04.2000
713/00 Generaal Marshallweg 51, bouwen van een dakopbouw 20.04.2000 746/00 Linbopad (T.U.-terrein), bouwen van een kantoorgebouw 24.04.2000
852/97 Geldropseweg 10, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een winkel-/ bedrijfsruimte met bovenwoningen 25.04.2000 729/00 Heesakkerstraat, verbouwen en uitbreiden van een woongebouw ten behoeve van entreepartij en galerijoverkapping 21.04.2000 728/00 Esp 17, bouwen van een dienstgebouw ten behoeve van milieustraat 21.04.2000
479/00 Flight Forum Welschap, cluster 2, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw 26.04.2000
724/00 Wolvendijk 115, uitbreiden van een woning 21.04.2000 694/00 Buddy Boldenlaan 45, plaatsen van een erfafscheiding 19.04.2000
708/00 Station Eindhoven-Noordzicht, verbouwen van een winkel tot kiosk/automatiek 20.04.2000
695/00 Ruwenberg 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.04.2000
704/00 Enzerink 24, plaatsen van een schotelantenne 19.04.2000 714/00 Driehoeksbos, Bishorn, kavel 237, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een kelder 21.04.2000 2121/99 Hippocrateslaan 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.04.2000
163/00 Ridderzaal 37, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een overkapping 25.04.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0051 Kanaaldijk Zuid 5d, slopen van bedrijfspanden 18.04.2000 SL00/0053 Professor Holstlaan 4, slopen van diverse gebouwen 20.04.2000
SL00/0052 Hofdijkstraat 7 en 9, slopen van bedrijfsruimten 20.04.2000
De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen/monumentenvergunningen Van 4 mei 2000 tot en met 17 mei 2000 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- bouwen van een kantoorgebouw, Boschdijk (526/99);
- verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een achteropbouw, Potgieterstraat 46 (1952/98);

- verbouwen en uitbreiden van een zalencentrum en winkels in een hotel, winkels en restaurant, fase C.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

- bouwen van een serre, Boschdijk 588 (1918/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 35 van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Prinsejagt 1983.
- uitbreiden van een woning, Melkweg 15 (985/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12, lid 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Tongelre buiten de ring.

- bouwen van een gasinkoopstation, Sliffertsestraat (1880/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3., sub b van de planvoorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
- plaatsen van een tuinhuisje, Zandeiland 12 (471/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze melding vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 4 mei 2000 tot en met 31 mei 2000 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- wijzigen gebruik braakliggend terrein ten behoeve van wegen op het perceel II Gijzenrooi/voormalig DAF-terrein (1179/98). De raad is voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen bij de raad schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:
Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 563/00 Kometenlaan 77, plaatsen van een dakkapel 26.04.2000
Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
550/00 Amerlaan 27, plaatsen van een tuinhuisje 21.04.2000
Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
618/00 Crabethstraat 16, verbouwen van een dakraam tot tuimeldakraam 26.04.2000
610/00 Orchideeënstraat 56, plaatsen van een dakkapel 26.04.2000
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 2239/99 Dommel (Hooydonkse watermolen), bouwen van een stuw 20.04.2000
333/00 Sint Gerardusplein 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.04.2000
248/00 Kerkstraat 28, verbouwen van een café/restaurant 20.04.2000 1934/99 Cherbourglaan 15, uitbreiden van een woning 20.04.2000 1858/99 Topaasring, bouwen van een kinderdagverblijf 21.04.2000 38/00 Meerhoven, Zandkasteel, uitbreiden van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van onderwijs en kinderopvang 21.04.2000 1762/99 Hoogstraat 417, verbouwen en uitbreiden van een atelier tot atelier met opslagruimte 21.04.2000
293/00 Grote Berg 23, plaatsen van een vluchtdeur 25.04.2000 327/99 Meerhoven aan de Zandkasteel/Zandbloem, bouwen van 87 appartementen in 5 woongebouwen 25.04.2000
243/00 Daalakkersweg 26, uitbreiden van 150-KV station 25.04.2000 340/00 Raatven 47, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.04.2000
698/99 Eeuwig Licht 87, uitbreiden van een woning 25.04.2000 1577/98 Tegenboschweg 7, bouwen van een woning met garage 25.04.2000 1398/99 Eimerick 60, verbouwen van bergingsruimte tot woonruimte en berging 25.04.2000
1340/98 Jacob Catslaan/Tollenslaan, bouwen van een woongebouw met parkeergarage 26.04.2000
1164/99 Boschdijk hoek Marathonloop, bouwen van een kantoorgebouw met werkplaats/magazijn 26.04.2000
643/99 Keizersgracht 8, verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw 26.04.2000
1801/99 Dommelstraat 38a, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het verbouwen van een etalage ten behoeve van een broodjeszaak 26.04.2000
1901/99 Grote Berg 62a-b, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.2000
338/00 Primulastraat 38, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.04.2000
189/00 Dolomiet 11, verbouwen van een aanpandige garage 26.04.2000 263/00 Knotwilghof 3, uitbreiden van een woning 26.04.2000 138/00 Tullelaan 4, uitbreiden van een woning 26.04.2000 174/00 Jeroen Boschlaan 275, uitbreiden van een bedrijvencomplex 26.04.2000
2071/99 's-Gravenbrakelstraat 1, uitbreiden van een woning met berging en carport 26.04.2000
2020/99 Strijpsestraat 158, verbouwen kapsalon 26.04.2000 449/00 Klein Huisven 2, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.04.2000
244/00 Jungfrau 16, plaatsen van een tuinhuisje 26.04.2000 254/00 Varesepark 26, plaatsen van een terrasafscheiding (windscherm) en afdak 26.04.2000
448/00 Diepmeerven 44, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 26.04.2000
259/00 Rivierstraat 28, bouwen van een serre 26.04.2000 1469/98 Jacob Catslaan/Tollenslaan, verbouwen van een gymzaal in kantoor 28.04.2000

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
69/00 Auvergnelaan 40, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.04.2000
471/99 Burghplein 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.04.2000
Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 515/00 Gerretsonlaan 147, plaatsen van 3 vlaggenmasten, voorzetgevel en een lichtbak 21.04.2000
485/00 bedrijventerrein Kapelbeemd, kavel 841, bouwen van een bedrijfspand 21.04.2000

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 2105/99 Anthony Fokkerweg, plaatsen van een GSM-antennemast 26.04.2000
Verleende monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening MO99/0031 Dommel (Hooydonkse molen), herbouwen van een stuw en voetgangersbrug 20.04.2000

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0014 Stratumseind 34-36, slopen van bestaande bebouwing 26.04.2000
SL99/0132 Tegenboschweg, slopen van een woning 26.04.2000
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Commissievergaderingen

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 9 mei a.s. om 20.00 uur in het Stadhuis (vervolgvergaderingen dinsdag 16 mei om 20.00 uur en donderdag 25 mei om 16.00 uur). De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel inzake Stedenband Eindhoven Mugla;
- voorstel over de uitwerking Lichtplan Eindhoven;
- voorstel tot het vaststellen van de Verordening kinderopvang 2000 Uitvoeringsbesluit kindercentra;

- voorstel over het verlenen van subsidie aan instellingen voor het verzorgen van godsdienstonderwijs aan de openbare scholen voor primair onderwijs (NB. Hierbij zij aangetekend dat twee leden van B en W een minderheidsstandpunt hebben ingenomen);

- voorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor basisonderwijs voor de schooljaren 2001/2002 - 2003/2004. Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.
De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 10 mei a.s. om 14.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het overgaan tot grondruil nabij Havensteeg/Havenstraat;

- verzoek om schadevergoeding ex-artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening/voorstel tot het weigeren van een schadevergoeding;

- voorstel tot het verlenen van een voorbereidingskrediet Smalle Haven;

- Planverkenning Tongelre-Zuidoost;

- besluit tot het vaststellen van de randvoorwaarden en uitgangspunten bij de openbare verkoop van de woonboerderij Loostraat 1. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 25 31.

De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 10 mei a.s. om 20.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het vaststellen van model F voor de herontwikkeling van Winkelcentrum Woensel;

- voorstel tot het wijzigen van de begroting voor de uitvoering regeling dak- en thuislozen;

- voorstel inzake wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven;

- voorstel tot het toekennen van een eenmalige promotiebijdrage voor de (dinsdag)centrummarkt;

- voorstel tot het vaststellen van de evaluatienota toeslagen- en verlagingenbeleid Algemene bijstandswet alsmede de Bijstandsverordening 2000.
Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.
De commissie voor grote stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 11 mei a.s. om 20.00 uur in het Stadhuis. De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel om als gemeente Eindhoven te participeren als BVL-gemeente;

- bespreking GSB/V&V onderdeel Voorjaarsnota. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 25 31.

De commissie voor milieu en sport vergadert op maandag 15 mei a.s. om 14.00 uur in het stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het vaststellen van het Energiebesparingsprogramma;
- voorstel tot continuering van de stimuleringsregeling voor zonneboilers in de bestaande bouw;

- concept raadsvoorstel tot verplaatsing accommodatie handboogvereniging O.G.I.O.;

- bespreking onderdeel commissie MS Voorjaarsnota 2001-2004. Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.
De commissie middelen vergadert op maandag 15 mei a.s. om 16.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het aanpassen van de Tarieventabel 2000 behorende bij de Legesverordening 2000 (2e wijziging) in verband met: a. een wijziging van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
b. herziening van de tarieven ter zake van het instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en inbreekvergunning. Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89.

De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid vergadert op maandag 15 mei a.s. om 20.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:

- voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven inzake bestuurlijke ophouding;

- voorstel inzake het vaststellen van de Verordening tot het houden van Maatschappelijke Verkenningen;

- voorstel over de invulling van het voorzitterschap van de stadsdeelcommissies;

- nota integrale veiligheid;

- bespreking BAOV-onderdeel Voorjaarsnota.
Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 25 31.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering in het Stadhuis, dan bent u van harte welkom.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda's en nota's liggen tijdens kantooruren, maandag van 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


Milieuwerkprogramma Eindhoven 2000

De raad van de gemeente Eindhoven heeft in zijn vergadering van 18 april 2000 het Milieuwerkprogramma Eindhoven 2000 vastgesteld. Het programma kan worden ingezien bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur


Ontwerpbesluit Bodembeheerplan Eindhoven

Inspraak
Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben op 11 april 2000 het ontwerp besluit Bodembeheerplan Eindhoven vastgesteld. Dit ontwerpbesluit behelst het volgende:

- Het is op grond van het Bouwstoffenbesluit niet toegestaan om licht verontreinigde grond te hergebruiken op zodanige wijze, dat vermenging met de onderliggende bodem optreedt. Dit leidt in de praktijk tot hoge kosten van grondafvoer en extra gebruik van primaire grondstoffen. Door de minister van VROM is daarom de Vrijstellingsregeling grondverzet vastgesteld. Op basis van deze regeling is het wel toegestaan om licht verontreinigde grond te hergebruiken als bodem, mits het gebruik van de grond plaatsvindt in een gebied waarvoor door de gemeente een bodemkwaliteitskaart met bijbehorende bodembeheerplan is vastgesteld en de te hergebruiken grond van dezelfde kwaliteit is als de bodem waarop deze wordt hergebruikt.
Door middel van het vaststellen door het college van bodemkwaliteitskaarten en een bijbehorend bodembeheerplan kan derhalve het hergebruik van verontreinigde grond worden gestimuleerd, zonder dat daarvan negatieve effecten voor het milieu zijn te verwachten. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 3 mei ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. Inwoners van Eindhoven kunnen hierop reageren tot vier weken na deze publicatie.
Reacties kunnen schriftelijk en telefonisch worden ingediend. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven, ter attentie van de heer R. van der Meer. Voor telefonische reacties kunt u terecht bij de heer Van der meer, tel. 259 46 91.


Wet milieubeheer

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- P.W.M. Doreleijers, Heezerweg 75a, opslag goederen;
- Ergonbedrijven, Achilleslaan tegenover nummer 35, verplaatsen van olieafscheider en zandvang;

- De Pantaloni's, Leenderweg 43, ijssalon;

- Philips Machinefabriek Nederland B.V., Hurksestraat 13, veranderingen aan achterzijde van gebouw BAA;

- Brunchroom Panini, Kleine Berg 79, horecabedrijf;
- Mezzo, Willemstraat 2, horecabedrijf;

- Wijnhuis Eindhoven V.O.F., Vlokhovenseweg 46, detailhandel;
- Oriënt Express, Stationsplein 22, horecabedrijf;
- Yvonne's Privéhuis, Hofstraat 87, horecabedrijf;
- Pizzeria Mona Lisa, Biarritzplein 12, horecabedrijf;
- stichting Het Vagevuur, Kanaaldijk Noord 11, horecabedrijf;
- Technische Universiteit Eindhoven, Den Dolech 2, Kennispoort Eindhoven.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Verkoop woning

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend dat het pand Hagemkampweg Zuid 190 in aanmerking komt voor verkoop. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Huijbregts & Slaats, Boutenslaan 2a, 5615 CW Eindhoven, tel. 214 69 99.


Bestemmingsplannen

Inspraak
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is voornemens burgemeester en wethouders voor te stellen op het terrein aan de Tonnaerstraat/W. de Bruynstraat/Dr Cuyperslaan woningbouw te realiseren.
Het bebouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 3 mei tot en met 31 mei 2000 ter inzage in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 31 mei 2000 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

Vastgestelde plannen ter inzage
Van 4 mei 2000 tot en met 31 mei 2000 ligt op werkdagen tijdens kantoor-uren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten het bestemmingsplan II Gijzenrooi, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 18 april 2000.
Dit plan heeft betrekking op het realiseren van woningbouw in het gebied dat gelegen is ten zuiden van de Geldropseweg, ten westen van de Puttensedreef en ten noorden van de Rik Woutersweg; aan de westkant wordt het plangebied globaal begrensd door de eindbebouwing van de Jan van Eyckgracht.
Ten aanzien van dit plan kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen bij Gedeputeerde Staten inbrengen. Een gelijke bevoegdheid komt toe aan eenieder, die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan door de raad in het ontwerp zijn aangebracht.
De wijzigingen hebben betrekking op artikel 2 van de voorschriften en op de tekening.
Eventuele bedenkingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.


Plannen om te bouwen of verbouwen? Architectenwinkel geeft gratis advies

Maandag 8 mei aanstaande houdt de architectenwinkel zijn maandelijkse spreekuur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. U kunt er dan terecht van 16.30 tot 18.30 uur.
Medewerkers van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en een architect, aangewezen door de BNA, afd. Eindhoven, zijn aanwezig om kosteloos informatie en advies te geven op het gebied van bouwen, verbouwen, renoveren, vergunningen en subsidies. Het eerstvolgende spreekuur na 8 mei is op maandag 5 juni 2000, eveneens van 16.30 tot 18.30 uur.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten. Bij deze sector bent u tijdens werkdagen van 9.00-16.00 uur welkom.

De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Stadsdeelkantoor Tongelre. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 45
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie voormalige dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 3 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...