Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Periode voorwaardelijke beeindiging TBS verlengd tot 6 jaar

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

3916

03.05.00

Verlenging periode voorwaardelijke beëindiging TBS tot zes jaar

De periode van toezicht in de vorm van voorwaardelijke beëindiging van de TBS wordt verlengd van drie naar maximaal zes jaar. Ook kunnen TBS-gestelden in de toekomst verplicht worden DNA-materiaal af te staan om in aanmerking te komen voor proefverlof of voor de voorwaardelijke beëindiging van de TBS. Tevens wil de minister meer investeren in de behandeling van zedendelinquenten tijdens detentie (niet TBS). Dit staat in een brief van minister Korthals van Justitie aan de Tweede Kamer over de aanpak van pedoseksuelen.

De periode van de voorwaardelijke beëiindiging TBS wordt verlengd van drie naar maximaal zes jaar. Dat betekent dat de rechter voor maximaal deze periode voorwaarden kan verbinden aan de (geleidelijke) terugkeer in de maatschappij van een TBS-gestelde. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op begeleiding door de reclassering en het verplicht volgen van extramurale behandelingen. Ook een verbod om zich in een bepaalde woonplaats te vestigen behoort ook nu al tot de mogelijkheden. Deze maatregel biedt mogelijkheden om voor een langere periode toezicht te houden op TBS-gestelden die terugkeren in de maatschappij. Als blijkt dat de betrokkene zich niet aan de voorwaarden houdt kan opnieuw een opname in de kliniek volgen. De wijziging van de maximale periode van voorwaardelijke beëindiging TBS kan alleen via een wetswijziging. De minister van Justitie zal hiertoe zo spoedig mogelijk een voorstel indienen.

TBS-gestelden die in aanmerking komen voor proefverlof of voor een voorwaardelijke beëindiging van de TBS kunnen in de toekomst verplicht worden DNA-materiaal af te staan voordat zij buiten de inrichting kunnen verblijven. Het daarop verkregen DNA-profiel wordt toegevoegd aan de reeds bestaande DNA-databank van het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk. Met deze maatregel kan sneller duidelijk worden of een TBS-gestelde betrokken is bij gepleegde delicten tijdens de periode van het proefverlof of voorwaardelijke beëindiging TBS. Ook wordt dan inzichtelijk of de betreffende persoon betrokken is geweest bij nog onopgeloste zedenzaken. De minister volgt met deze maatregel een advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en zal bij de behandeling van het DNA-wetsvoorstel in de Tweede Kamer nader ingaan op het voorstel.

Behandeling tijdens detentie

Korthals wil meer investeren in de behandelingsmogelijkheden van zedendelinquenten tijdens de reguliere detentie. Het betreft personen aan wie geen TBS-maatregel is opgelegd, maar een vrijheidsstraf. De Dienst Justitiële Inrichtingen onderzoekt momenteel de mogelijkheden van de preventieprogramma's die volgend jaar ingevoerd moeten worden. Studies (nationaal en internationaal) en ervaringen van de forensische poliklinieken laten zien dat een dergelijke aanpak de recidive kan verminderen. In het kader van de heroriëntatie van het sanctiestelsel heeft de minister al aangegeven dat hij wil onderzoeken in hoevere de vervroegde invrijheidsstelling weer onder voorwaarden kan plaatsvinden. Nu vindt invrijheidsstelling nagenoeg automatisch plaats na tweederde van de vrijheidsstraf. In dat kader wordt onderzocht welke voorwaarden gesteld kunnen worden om na detentie toezicht te houden. Ook hierbij kan het afstaan van DNA-materiaal tot de mogelijkheden behoren.

Binnen drie jaar kan er een risico-taxatieinstrument worden gebruikt bij alle rapportages over verdachten van een misdrijf. Deze nieuwe werkwijze, die is overgenomen uit met name de V.S. en Canada, is een belangrijk hulpmiddel naast het klinisch oordeel om de risico's voor de maatschappij in te schatten bij personen die lijden aan een geestelijke stoornis. Het instrument kan ook worden ingezet bij de toekenning van proefverloven en de (voorwaardelijke) beëindiging van de TBS-maatregel. Momenteel wordt de methodiek op beperkte schaal toegepast.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 03-05-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie