Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Capelle aan den IJssel

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel


Bekendmakingen week 18 (3 mei 2000)'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Bilderdijkstraat 15, dakkapel vernieuwen en veranderen. Maasdal 69, woonhuis uitbreiden.
Merellaan 294, dakkapellen aanbrengen.
Bilderdijkstraat 24, dakkapel vergroten.
Aleoeten 4, dakkapel vergroten.
Couwenhoekseweg (sportpark), kozijn in achtergevel plaatsen in clubhuis Sparta Cricket.
Palet 43, woonhuis uitbreiden.
Brahmsstraat 74, dakkapel aanbrengen.
Nijverheidsstraat 40, bedrijfshal met kantoor en dienstwoning bouwen.
Beltmolen 98, woonhuis uitbreiden (zolderverdieping). Bizetstraat 31, dakkapel aanbrengen.
Beltmolen 17, woonhuis uitbreiden.
Brahmsstraat 91, dakkapellen aanbrengen.
Bazuin 2, woongebouw gedeeltelijk verbouwen.
Haydnstraat 88-152, GSM antenne op het dak plaatsen.
PROCEDURES: MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN EN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

01. Tollensstraat 13, woonkamer uitbreiden (melding bouwvoornemen).

02. Palet 43, woonhuis uitbreiden.
03. Brahmsstraat 74, dakkapel aanbrengen.
04. Bizetstraat 31, dakkapel aanbrengen.
05. Brahmsstraat 91, dakkapellen aanbrengen.
06. Sweelinckstraat 3, 5, 9 en 11, woningen uitbreiden. 07. Haydnstraat 88-152, GSM antenne op het dak plaatsen.
Aan de melding en de aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan. In verband met de aangegeven procedures liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 4 mei 2000 gedurende vier weken op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven perioden is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 19 april 2000:
Silkeborg 12, woonhuis uitbreiden.
P. Mondriaanrade 9, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Diabellistraat 32, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Jan van Kanrede 83, dakkapel aanbrengen.
Lofoten 29, tuinhuisje verplaatsen.
Bermweg 418, woonhuis uitbreiden.
Beltmolen 28, blokhut plaatsen (toegekende melding).
KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 27 april 2000:
s-Gravenpark 8
1 Moerascypres
Sibeliusweg 6
1 Schijnbeuk
Merelhoven 104
1 Berk

en aan Woningpartners voor het kappen van:
Damsterdiep 73
1 Abeel

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door een van de hierboven aangegeven beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS (BESTUURDER)

dat het college op 14 april 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer 71-VJ-BT ten behoeve van Magdalena Berwerff, wonende Merellaan 117 te Capelle aan den IJssel.

dat het college op 19 april 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer DH-BT-96 ten behoeve van de heer J.W.A. La Croix, wonende Valeriusrondeel 150 te Capelle aan den IJssel.

dat het college op 12 april 2000 heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer SZ-98-VV ten behoeve van de heer P.C. Schoonmade, wonende De Baronie 271 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, te 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen en de besluiten alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen inzake de invaliden-parkeerplaatsen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie