Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 1999 Stichting Toezicht Effectenverkeer STE

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Toezicht Effectenverkeer


Pers- en Nieuwsberichten

Amsterdam, 3 mei 2000

Jaarverslag STE 1999

Verantwoordelijkheid

De STE stelt in haar jaarverslag over 1999 het thema verantwoordelijkheid van de toezichthouder en de deelnemers, inclusief de beleggers, in het effectenverkeer centraal. De eisen waaraan financiële markten moeten voldoen zijn betrouwbaarheid, zorgvuldige omgang met de klant, transparantie, fairness, efficiëntie en rechtszekerheid.
De STE wil in de komende jaren de verantwoordelijkheden die er al zijn nader definïeren en activeren; daarbij dienen ook internationale en globale ontwikkelingen worden betrokken. Wel dient gewaakt te worden voor de situatie dat met de aanscherping van deze verantwoordelijkheden voor de commerciële deelnemers aan het effectenverkeer een situatie ontstaat waarin geen ruimte meer is voor eigen invulling. Inmiddels heeft de STE een begin gemaakt met het systematiseren van het overleg met vertegenwoordigers van marktpartijen, zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, de Vereniging van Commissionairs in Effecten en de Market Makers Associatie. Sectoroverstijgende onderwerpen worden besproken in de Raad van Financiële Toezichthouders, waarin de STE, de Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer zitting hebben.

STE klaar voor ATS

STE volgt ontwikkelingen met betrekking tot de alternatieve handelssystemen, beter bekend onder de Engelse afkorting ATS – alternative trading systems -, nauwgezet. Effecteninstellingen ondernemen activiteiten die traditioneel door effectenbeurzen werden verricht, zoals het via handels(ondersteundende)systemen bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Omgekeerd betreden effectenbeurzen terreinen die voorheen het domein van effecteninstellingen waren, zoals het rechtstreeks benaderen van beleggers zonder tussenkomst van bemiddelaars. De STE heeft het standpunt ingenomen dat voorlopig in Nederland geen nieuwe regelgeving hiervoor noodzakelijk is. De bestaande vereisten voor beurzen en/of effecteninstellingen kunnen met behulp van aanvullende voorwaarden voor elk nieuw handelssysteem op maat worden gesneden. Het bevorderen van de Nederlandse concurrentiepositie door aanpassing van regels is evenmin noodzakelijk. De STE is klaar om vergunning- of erkenningaanvragen van ATSs te behandelen en heeft dit al gedaan voor MTS Amsterdam in augustus 1999. Aangezien landsgrenzen vervagen bij ATS, vindt met andere toezichthouders regelmatig overleg plaats over nieuwe ontwikkelingen.

Onderzoeken gebruik voorwetenschap

In 1999 heeft de STE naar aanleiding van signalen 72 onderzoeken (in 1998: 48) gestart naar mogelijk gebruik van voorwetenschap; hieruit volgden 13 aangiften (1998: 12) van een vermoeden van gebruik van voorkennis bij het Openbaar Ministerie.
In april 1999 heeft de rechtbank een veroordeling uitgsproken tegen 2 personen die hebben gehandeld in het fonds Koninklijke Nedlloyd N.V.; de veroordeelden hebben tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend dat nog moet worden behandeld. In de zaak BolsWessanen N.V. heeft het OM besloten af te zien van het hoger beroep. In december 1999 is een belegger vrijgesproken van het handelen met voorkennis inhet fonds Pie Medical N.V. Tegen deze uitspraak heeft het OM hoger beroep aangetekend.
In december 1999 heeft de rechtbank een veroordeling uitgesproken in verband met transacties die zijn verricht met gebruik van voorwetenschap in het fonds Van Dorp Despec N.V.
Boetes en dwangsommen

Per 1 januari 2000 is het wetsvoorstel Invoering dwangsom en bestuurlijke boete in werking getreden. De STE behandelt nu een aantal gevallen die zich mogelijk lenen voor een boete.

Consumentenunit

In 1999 zijn bestaande activiteiten gebundeld en ondergebracht in een consumentenunit. Dit betreft het opsporen en beoordelen van reclame-uitingen inzake effectendienstverlening in diverse media (waaronder het internet), het onderzoeken van signalen over instellingen die zonder vergunning actief effectendiensten aanbieden en zonodig het publiek waarschuwen tegen deze instellingen. Verdere publieksvoorlichting wordt in het jaar 2000 ontwikkeld.

Grotere betrokkenheid bij beursemissies

De STE overlegt over grotere betrokkenheid bij beursemissies; op dit moment is AEX de bevoegde autoriteit. De STE kan AEX wel aanwijzingen geven, maar niet zelf toezicht uitoefenen op de ondernemingen en banken, die verantwoordelijk zijn voor emissies. De STE heeft wel direct toezicht op vele andere partijen die aan het effectenverkeer deelnemen, zoals banken, commissionairs, vermogensbeheerders. In de Nota institutioneel toezicht (1999) van minister Zalm was reeds een uitbreiding voorzien. Daarover wordt nog met AEX en Financiën overlegd.

Nadere informatie:
Anitha Berntsen telefoon 020 - 55 35 205 06 - 533 24 946
© Copyright 1998 STE, Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie