Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging adoptie door personen van zelfde geslacht

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

nota van adoptie door personen van hetzelfde geslac ht

Gemaakt: 8-5-2000 tijd: 15:51


2


26 673

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 mei 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:


1. In onderdeel A komen in het derde lid van artikel 5 de tweede en derde volzin te luiden:

Indien de adoptanten niet met elkaar gehuwd zijn, houdt het kind de geslachtsnaam die het heeft, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het een van hun beider geslachtsnamen zal hebben. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking tot de echtgenoot of levensgezel van een ouder komt te staan, houdt het zijn geslachtsnaam, tenzij de ouder en diens echtgenoot of levensgezel gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam zal hebben van de echtgenoot of levensgezel, dan de geslachtsnaam van die ouder.


2. In onderdeel B komt onderdeel f van artikel 204 te luiden:
f. terwijl er twee ouders zijn.


3. In onderdeel C komt onderdeel a van artikel 207, tweede lid, te luiden:

a. het kind twee ouders heeft;


4. In onderdeel D wordt aan het voorgestelde eerste lid van artikel
227 de zin toegevoegd: Twee personen tezamen kunnen geen verzoek tot adoptie doen, indien zij krachtens artikel 41 geen huwelijk met elkaar zouden mogen aangaan.

B

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:


1. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer 1 geplaatst.

2. In het eerste lid wordt na «tijdstip» ingevoegd: van inwerkingtreding.


3. Een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt:

2. Indien het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk) tot wet wordt verheven en in werking treedt, komen de eerste twee volzinnen van artikel 5, derde lid, te luiden:
Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking komt te staan tot beide adoptanten van verschillend geslacht, die met elkaar zijn gehuwd, heeft het kind de geslachtsnaam van de vader, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de moeder zal hebben. Indien de adoptanten niet met elkaar gehuwd zijn of indien beide adoptanten van hetzelfde geslacht zijn en met elkaar gehuwd zijn, houdt het kind de geslachtsnaam die het heeft, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het een van hun beider geslachtsnamen zal hebben.
Toelichting De wijzigingen in de onderdelen A, B en C van artikel I zijn van technische aard. De inhoud van deze bepalingen wordt hiermee niet aangepast. De voorgestelde toevoeging in onderdeel D van een zin aan artikel 227, eerste lid, beoogt adoptie uit te sluiten door twee personen tezamen die ook niet met elkaar zouden mogen trouwen. Een moeder en een zoon kunnen door de voorgestelde bepaling tezamen geen kind adopteren. Aan artikel II wordt een overgangsbepaling toegevoegd die ertoe leidt dat in de regels voor de naamskeuze bij adoptie rekening wordt gehouden met de situatie die ontstaat wanneer het huwelijk wordt opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht.
De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie