Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Financien op kamervragen over Oost-Europa en de EMU

Datum nieuwsfeit: 03-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Reactie op waarschuwing president DNB snelle toetreding


Persberichtnr.

00-105

Den Haag

3 mei 2000

antwoorden van de minister van financien en de staatssecretaris van buitenlandse zaken op vragen van de leden van de tweede kamer der staten-generaal de haan en verhagen over een waarschuwing van de president van de nederlandsche bank tegen een te snelle toetreding van oost-europa tot de emu

VRAGEN:


1.

Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de president van De Nederlandsche Bank, de heer Wellink, dat het proces van toetreding van de groep Midden- en Oost Europese landen tot de Economische en Monitaire Unie (EMU) te snel verloop?1


2.

Bent u het met de president van de Nederlandsche Bank eens dat het tempo veel te hoog ligt en dat dit buitengewoon schadelijk kan uitpakken voor de stabiliteit van de Euro?


3.

Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de standpuntbepaling van de Nederlandse regering? Gaat u het initiatief nemen om de EMU-criteria voor nieuwe toetreders aan te scherpen?


4.

Zo neen, hoe weerlegt u dan het verwijt van directeur monetaire Zaken van de Nederlandsche Bank, de heer Brouwer, die het onvoorstelbaar vindt dat politici hierover zo luchtig doen?

ANTWOORDEN:


1.

Ja


2.

De kandidaat-lidstaten moeten om voor toetreding tot de EU in aanmerking te komen allereerst voldoen aan de toetredingscriteria die tijdens de Europese Raad van Kopenhagen (1993) zijn vastgesteld. Deze omvatten naast politieke ook economische criteria, namelijk de aanwezigheid van een functionerende markteconomie en het vermogen om binnen de EU de concurrentiedruk te weerstaan. Een aantal kandidaat-lidstaten heeft aangegeven per 2003 tot de EU te willen toetreden. De ER van Helsinki (december 1999) heeft geconcludeerd dat de EU tijdig haar huiswerk gereed zal hebben om vanaf eind 2002 nieuwe lidstaten te kunnen verwelkomen. Of rond die tijd de eerste toetredingen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden zal afhangen van het tempo waarmee de kandidaat-lidstaten zich op het EU-lidmaatschap voorbereiden. Zij zullen immers aan de toetredingscriteria moeten voldoen.

Wanneer landen eenmaal tot de EU zijn toegetreden krijgen zij de status van deelnemer aan de EMU met een derogatie. Dit betekent dat zij niet direct en automatisch de euro kunnen invoeren. Daartoe zal beoordeeld moeten worden of een land voldoet aan de bekende convergentie-criteria (Maastricht-criteria). Onderdeel daarvan is deelname van een land aan het Europese Wisselkoersmechanisme (ERM). Volgens dit criterium dient een land tenminste twee jaar de normale fluctuatiemarges van het ERM te hebben aangehouden voordat een besluit kan worden genomen of een land al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor invoering van de euro.

De snelheid waarmee een land de euro kan invoeren hangt dus af van de inspanningen van de betrokken lidstaat om duurzame convergentie te bereiken. Een strikte toetsing aan de criteria zal er voor zorgen dat de invoering van de euro door de nieuwe lidstaten de stabiliteit van de EMU en de euro niet in gevaar brengt.


3.

De bestaande Verdragscriteria bieden voldoende garantie dat de toetreding van de kandidaat-lidstaten de stabiliteit van de EMU en de euro niet in gevaar brengt. Er is geen reden om de EMU-criteria voor de nieuwe toetreders aan te scherpen. Het Verdrag spreekt van de noodzaak tot duurzame convergentie en wijst, naast de bekende convergentiecriteria, op het beoordelen van de ontwikkelingen op het gebied van integratie van de markten, de situatie en de ontwikkeling van de betalingsbalansen en de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid product en andere prijsindicatoren.


4.

Het kabinet is van mening dat toetreding tot de EU en in een later stadium de EMU met grote zorgvuldigheid wordt voorbereid. Uitgangspunt daarbij is dat de verworvenheden van de huidige Unie in de Unie van morgen behouden moeten blijven. Zowel de Europese Commissie, de Europese Regeringsleiders als de kandidaat-lidstaten zijn zich terdege bewust van het delicate karakter van dit proces.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie