Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaanderen: Teleleren of afstandsonderwijs via internet?

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

EduWEST.be: teleleren of afstandsonderwijs via het internet Brugge, 4/5/2000
Het waren de Teleducatie-partners die op 16 december 1999 de vzw EduWEST.be oprichtten. Die startende partners waren de Provincie West-Vlaanderen, het Iepers technologiebedrijf Advanced Projects and Products, tevens initiatiefnemers van SchoolNET (de portaalsite voor Educatief Vlaanderen) en - als derde partner - het Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust.

Statutair luiden de doelstellingen van EduWEST.be: de introductie en het gebruik van nieuwe media voor educatieve doelstellingen in de provincie West-Vlaanderen coördineren en ondersteunen. In de allereerste plaats zal de vzw een coördinerende rol trachten te spelen op het vlak van tele-leren : afstandsonderwijs via het internet.

Maar naast de activiteiten op het vlak van teleleren, die wellicht het meest tot de verbeelding spreken, neemt EduWEST.be diverse andere initiatieven, trouw aan haar statuten, namelijk: ICT helpen introduceren in de educatieve sector.

EduWEST.be zal in de allereerste plaats een coördinerende rol trachten te spelen op het vlak van teleleren of afstandsonderwijs via het internet.

Les volgen via het internet. Dat het technisch mogelijk is, zal niemand in deze tijdsgeest, waarin technologische nieuwtjes ons dagelijks rond de oren vliegen, verwonderen. Maar is het wel effectief ? En wat zijn de voordelen van deze vorm van onderwijs ?

Dat het effectief is, heeft het nabije verleden reeds uitgewezen. Zoals gedeputeerde Defreyne al even aanhaalde is de provincie niet over één nacht ijs gegaan bij de lancering van EduWEST.be. In het kader van het project Teleducatie, een Europees 5b-project in de regio Ieper-Veurne, zijn de laatste twee jaar reeds meer dan 600 cursisten via teleleren opgeleid in cursussen ontwikkeld door het Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust.

Daarbij zorgde het bedrijf AP&P voor alle technische know-how , in de eerste plaats het ter beschikking stellen van een virtuele leeromgeving. Die leeromgeving zorgt ervoor dat cursussen niet zomaar in het ijle hangen op het wereldwijde web : de student komt integendeel terecht in een geïndividualiseerde leeromgeving, waar hij virtuele contacten kan leggen, documenten kan delen, ervaringen kan uitwisselen, zich laten helpen door de cursuscoördinator, en nog veel meer.

Uniek aan het hele Teleducatieconcept is ook het feit dat alle lessen worden gevolgd in Open Leercentra : computerklasjes van basisscholen, waar de cursisten een wekelijkse afspraak hebben. Ook al werkt iedereen individueel, op eigen tempo en zonder lijfelijke aanwezigheid van een docent (die evenwel op afstand over het doen en laten van de cursist waakt), toch is het groepsgevoel zodanig groot dat de motivatie nooit ver te zoeken is. Uitvalspercentages en slaagpercentages zijn dan ook volledig vergelijkbaar met die uit het contactonderwijs.

De vraag naar de voordelen van deze vorm van onderwijs blijft ondertussen onbeantwoord. Die zijn in één woord samen te vatten : flexibiliteit, en wel op vier vlakken : flexibiliteit van tijd (men kan inloggen op het cursusmateriaal wanneer men het zelf wil), van plaats (men kan cursus volgen, gelijk waar een PC en internet voorhanden is), van tempo (de les wordt niet meer bepaald door het tempo van de traagste leerling) en van inhoud (cursisten kunnen stukken van het cursusmateriaal overslaan naar eigen goeddunken). Ondertussen krijgt de docent de kans om zijn studenten veel beter te leren kennen dan in het contactonderwijs. Tevens leren de vragen van de sterk autonome cursisten hem vaak veel over de kwaliteit van zijn cursusmateriaal.

Dat Teleducatie zon succesverhaal zou worden, had niemand wellicht verwacht. In 1999 sprong het bedrijf Picanol mee op de kar, en bood het zijn werknemers de kans de cursussen Word en Excel te volgen vanuit een eigen Open Leercentrum. Ondertussen begonnen ook, in het kader van een ander provinciaal project, de teleleerplannen van de West-Vlaamse Hogescholen en de KULAK concrete vorm te krijgen. Bovendien klonk vanuit de industrie de vraag naar samenwerking bij de ontwikkeling van digitaal cursusmateriaal, en begon internet algemene toegang te krijgen in de huiskamer. Kortom, een aantal lijnen kwamen overduidelijk samen ; het logische gevolg was EduWEST.be.

Voor EduWEST was duidelijk een coördinerende taak weggelegd. Hierbij diende de technische en inhoudelijke éénvormigheid in het oog te worden gehouden. Op technisch vlak komen alle cursussen in éénzelfde leeromgeving terecht, worden alle cursussen op één centrale, zeer krachtige server gehost, en is een centrale helpdesk opgezet. Op inhoudelijk vlak tracht EduWEST dubbele ontwikkeling te vermijden (aanmaak van digitaal cursusmateriaal is immers arbeidsintensief en duur). Eens kwalitatief cursusmateriaal voorhanden is, kan energie gestopt worden in de noodzakelijke begeleiding van de cursisten. Die kwaliteitsbewaking behoort ook tot het takenpakket van EduWEST.be.

EduWEST.be richt zich tot een drievoudig doelpubliek. Eerst en vooral zijn er de onderwijsinstellingen die het motto levenslang leren hoog in het vaandel dragen. Onderwijsinstellingen van alle niveaus die met teleleren van start willen gaan, vinden bij EduWEST.be dan ook een helpende hand. De vzw begeleidt hen bij de aanmaak van het cursusmateriaal, zorgt voor de nodige opleidingen, en geeft de digitale cursus uiteindelijk een plaatsje op de centrale EduWEST-server. Maar hier eindigt het verhaal niet : deze cursus wordt meegenomen in alle door EduWEST.be gelanceerde promotie- en populariseringscampagnes en wordt aangeboden in alle door EduWEST.be beheerde Open Leercentra.

En hiermee hebben we het tweede doelpubliek bereikt : de potentiële cursisten. Die zullen van thuis uit cursus kunnen volgen, maar zullen ook terecht kunnen in een aantal Open Leercentra, zoals dat in Teleducatie het geval was. Deze Open Leercentra zullen op vaste tijdstippen worden opengesteld voor de geregistreerde cursisten. Scholen die een Open Leercentrum ter beschikking stellen genieten trouwens van alle gewenste technische support vanwege EduWEST.be.

Naast de individuele cursisten kunnen ook bedrijven, gemeentebesturen, ziekenhuizen, enz. geïnteresseerd zijn in online cursusmateriaal. Deze instellingen vormen het derde doelpubliek. Vaak leeft bij hen immers de vraag naar meer gespecialiseerd cursusmateriaal of op zijn minst naar een aanpak op maat. Bovendien is hier de drempelvrees naar teleleren vaak nog iets groter, gezien de mogelijk verregaande implicaties. Bedrijven of instellingen die vraag hebben naar bepaalde content kunnen bij EduWEST.be aankloppen.

Tot zover de theorie, nu naar de praktijk. Na een drietal maand activiteit heeft EduWEST.be alvast enkele opmerkelijke resultaten geboekt. De interesse is zo overweldigend dat het ernaar uitziet dat in West-Vlaanderen een volwaardige virtuele school aan het groeien is. Een virtuele
school met levensechte studenten, die via het medium Internet kennis binnenhalen en kunnen delen met medestudenten. Een school enkel draaiend op gastdocenten, uit de hele West-Vlaamse onderwijs- en bedrijfswereld.

Op 1 september zullen met zekerheid volgende cursussen kunnen aangeboden worden : Word97 voor Beginners en Gevorderden, Excel97 voor Beginners en Gevorderden, Internet (alle vijf ontwikkeld door het Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust en reeds aangeboden binnen het project Teleducatie), Powerpoint 2000 (ontwikkeld door Roeselaarse Leergangen), Presentatietechnieken (ontwikkeld door Hitek), Windows 98 (ontwikkeld door CVO Gemeenschapsonderwijs Oostende, het meest recente lid van EduWEST), en Zakelijk Internet (ontwikkeld door AP&P). Daar komen de volgende maanden ongetwijfeld een aantal cursustitels bij, vanuit het Vormingsinstituut, CEVI, en vanuit de hogescholen en de KULAK.

Deze cursussen zullen door individuele cursisten gevolgd kunnen worden in drie formules: een formule brons, zilver en goud. De formules brons en zilver zijn gereserveerd voor thuiscursisten, de formule goud voor cursisten die in een EduWEST-Open Leercentrum les komen volgen. In de formule brons krijgt de cursist voor een bepaalde periode toegang tot het cursusmateriaal zondermeer. In de formule zilver wordt in begeleiding voorzien, zowel asynchroon (via mail) of synchroon op vaste vooraf afgesproken spreekuren, dit zowel telefonisch als via technieken als overname van het scherm. Cursisten die in een Open Leercentrum terecht willen (hetzij omdat ze zelf niet over een PC beschikken, hetzij uit groepsgevoel) kiezen voor de formule goud, waar op vaste momenten in real-time begeleiding wordt voorzien.

Die Open Leercentra bestonden tot nu toe enkel in de regio Ieper-Veurne, in het kader van het project Teleducatie. Uiteraard dient EduWEST in een verruimd initiatief de volledige provincie te dekken. Het aantrekken van Open Leercentra is nu reeds in volle gang, maar nu al is duidelijk dat de doelstelling voor 2000, zijnde 20 Open Leercentra verspreid over de provincie, zeker zal gehaald worden, mede dankzij de fantastische inspanningen van Hitek en Roeselaarse Leergangen, die in de regio 056 respectievelijk 051 prospectie voeren bij de plaatselijke basisscholen, en dankzij de gerespecteerde inspanningen geleverd door het Vormingsinstituut. Het benieuwt ons overigens hoe sterk deze Open Leercentra in stedelijk gebied zullen aanslaan, vermits binnen Teleducatie enkel in landelijk gebied werd opgetreden. Vanaf 1 september komen er naast de 12 bestaande Teleducatie-Open Leercentra zeker al computerklassen bij in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Oostnieuwkerke, Sleihage, en in het zenuwcentrum van EduWEST, zijnde de sterrenwacht in het Provinciaal Domein De Palingbeek. Maar dit lijstje is zeker nog niet exhaustief.

Tot slot is er, zoals gezegd, ook grote interesse uit de bedrijfswereld, ziekenhuiswereld, wereld van de openbare besturen, KMOs enz. Elk van de bovenvermelde bestaande cursussen kan deze sectoren interesseren, maar daarnaast beschikken heel wat van deze instellingen over expertise die zij ter beschikking willen stellen van hun eigen werknemers, en waar andere bedrijven ook in zouden kunnen geïnteresseerd zijn. Ook hier heeft EduWEST de nodige contacten lopen.

Reeds aangehaald werd het project Koeltechnieken binnen het bedrijf Daikin Europe NV. Vanuit Picanol bestaat de vraag naar een cursus Weeftechnieken. Hier kan EduWEST ervoor zorgen dat een multidisciplinair team rond de tafel wordt gebracht van mensen die de kennis op dat vlak beheersen, die de kennis didactisch kunnen uitwerken, en die het geheel vorm kunnen geven. Gans dat traject kan door EduWEST worden begeleid.

Daarnaast zal EduWEST ervoor zorgen dat een aantal basiscursussen van technische aard worden aangemaakt, die meerdere bedrijven van pas kunnen komen, b.v. basiscursussen hydraulica, pneumatica, elektronica, enz. In dit kader worden nu de eerste voorbereidingen getroffen voor een cursus PLC.

Tot slot kunnen een aantal bedrijven of instellingen geïnteresseerd zijn om een deel van hun know-how of expertise, die zij in de loop der jaren hebben opgedaan, ter beschikking te stellen van anderen. Op dat vlak is EduWEST in verregaande bespreking met Bekaert.

U merkt het, om het met de woorden van gedeputeerde Durnez te zeggen, de trein loopt in volle vaart, maar heeft zijn eindstation zeker nog niet bereikt. Op 1 september rijdt hij de bewoonde wereld binnen, en zal het grote publiek via de pers op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden om zich bij te scholen via het internet. Dankzij de financiële inspanningen van de Provincie West-Vlaanderen en de diverse partners dreigt deze trein niet stil te vallen. Tot op dit moment weten we niet of deze IC-trein gauw zal evolueren tot een IR-trein, maar de kans zit er dik in. Tenminste, als hij niet ontspoort of geen wissel mist. Om dat te vermijden is blijvende samenwerking nodig, in een klimaat van wederzijds vertrouwen, kwaliteitszin en resultaatgerichtheid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie