Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaanderen: Teleleren of afstandsonderwijs via internet?

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

EduWEST.be: teleleren of afstandsonderwijs via het internet Brugge, 4/5/2000
Het waren de Teleducatie-partners die op 16 december 1999 de vzw EduWEST.be oprichtten. Die startende partners waren de Provincie West-Vlaanderen, het Iepers technologiebedrijf Advanced Projects and Products, tevens initiatiefnemers van SchoolNET (de portaalsite voor Educatief Vlaanderen) en - als derde partner - het Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust.

Statutair luiden de doelstellingen van EduWEST.be: de introductie en het gebruik van nieuwe media voor educatieve doelstellingen in de provincie West-Vlaanderen coördineren en ondersteunen. In de allereerste plaats zal de vzw een coördinerende rol trachten te spelen op het vlak van tele-leren : afstandsonderwijs via het internet.

Maar naast de activiteiten op het vlak van teleleren, die wellicht het meest tot de verbeelding spreken, neemt EduWEST.be diverse andere initiatieven, trouw aan haar statuten, namelijk: ICT helpen introduceren in de educatieve sector.

EduWEST.be zal in de allereerste plaats een coördinerende rol trachten te spelen op het vlak van teleleren of afstandsonderwijs via het internet.

Les volgen via het internet. Dat het technisch mogelijk is, zal niemand in deze tijdsgeest, waarin technologische nieuwtjes ons dagelijks rond de oren vliegen, verwonderen. Maar is het wel effectief ? En wat zijn de voordelen van deze vorm van onderwijs ?

Dat het effectief is, heeft het nabije verleden reeds uitgewezen. Zoals gedeputeerde Defreyne al even aanhaalde is de provincie niet over één nacht ijs gegaan bij de lancering van EduWEST.be. In het kader van het project Teleducatie, een Europees 5b-project in de regio Ieper-Veurne, zijn de laatste twee jaar reeds meer dan 600 cursisten via teleleren opgeleid in cursussen ontwikkeld door het Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust.

Daarbij zorgde het bedrijf AP&P voor alle technische know-how , in de eerste plaats het ter beschikking stellen van een virtuele leeromgeving. Die leeromgeving zorgt ervoor dat cursussen niet zomaar in het ijle hangen op het wereldwijde web : de student komt integendeel terecht in een geïndividualiseerde leeromgeving, waar hij virtuele contacten kan leggen, documenten kan delen, ervaringen kan uitwisselen, zich laten helpen door de cursuscoördinator, en nog veel meer.

Uniek aan het hele Teleducatieconcept is ook het feit dat alle lessen worden gevolgd in Open Leercentra : computerklasjes van basisscholen, waar de cursisten een wekelijkse afspraak hebben. Ook al werkt iedereen individueel, op eigen tempo en zonder lijfelijke aanwezigheid van een docent (die evenwel op afstand over het doen en laten van de cursist waakt), toch is het groepsgevoel zodanig groot dat de motivatie nooit ver te zoeken is. Uitvalspercentages en slaagpercentages zijn dan ook volledig vergelijkbaar met die uit het contactonderwijs.

De vraag naar de voordelen van deze vorm van onderwijs blijft ondertussen onbeantwoord. Die zijn in één woord samen te vatten : flexibiliteit, en wel op vier vlakken : flexibiliteit van tijd (men kan inloggen op het cursusmateriaal wanneer men het zelf wil), van plaats (men kan cursus volgen, gelijk waar een PC en internet voorhanden is), van tempo (de les wordt niet meer bepaald door het tempo van de traagste leerling) en van inhoud (cursisten kunnen stukken van het cursusmateriaal overslaan naar eigen goeddunken). Ondertussen krijgt de docent de kans om zijn studenten veel beter te leren kennen dan in het contactonderwijs. Tevens leren de vragen van de sterk autonome cursisten hem vaak veel over de kwaliteit van zijn cursusmateriaal.

Dat Teleducatie zon succesverhaal zou worden, had niemand wellicht verwacht. In 1999 sprong het bedrijf Picanol mee op de kar, en bood het zijn werknemers de kans de cursussen Word en Excel te volgen vanuit een eigen Open Leercentrum. Ondertussen begonnen ook, in het kader van een ander provinciaal project, de teleleerplannen van de West-Vlaamse Hogescholen en de KULAK concrete vorm te krijgen. Bovendien klonk vanuit de industrie de vraag naar samenwerking bij de ontwikkeling van digitaal cursusmateriaal, en begon internet algemene toegang te krijgen in de huiskamer. Kortom, een aantal lijnen kwamen overduidelijk samen ; het logische gevolg was EduWEST.be.

Voor EduWEST was duidelijk een coördinerende taak weggelegd. Hierbij diende de technische en inhoudelijke éénvormigheid in het oog te worden gehouden. Op technisch vlak komen alle cursussen in éénzelfde leeromgeving terecht, worden alle cursussen op één centrale, zeer krachtige server gehost, en is een centrale helpdesk opgezet. Op inhoudelijk vlak tracht EduWEST dubbele ontwikkeling te vermijden (aanmaak van digitaal cursusmateriaal is immers arbeidsintensief en duur). Eens kwalitatief cursusmateriaal voorhanden is, kan energie gestopt worden in de noodzakelijke begeleiding van de cursisten. Die kwaliteitsbewaking behoort ook tot het takenpakket van EduWEST.be.

EduWEST.be richt zich tot een drievoudig doelpubliek. Eerst en vooral zijn er de onderwijsinstellingen die het motto levenslang leren hoog in het vaandel dragen. Onderwijsinstellingen van alle niveaus die met teleleren van start willen gaan, vinden bij EduWEST.be dan ook een helpende hand. De vzw begeleidt hen bij de aanmaak van het cursusmateriaal, zorgt voor de nodige opleidingen, en geeft de digitale cursus uiteindelijk een plaatsje op de centrale EduWEST-server. Maar hier eindigt het verhaal niet : deze cursus wordt meegenomen in alle door EduWEST.be gelanceerde promotie- en populariseringscampagnes en wordt aangeboden in alle door EduWEST.be beheerde Open Leercentra.

En hiermee hebben we het tweede doelpubliek bereikt : de potentiële cursisten. Die zullen van thuis uit cursus kunnen volgen, maar zullen ook terecht kunnen in een aantal Open Leercentra, zoals dat in Teleducatie het geval was. Deze Open Leercentra zullen op vaste tijdstippen worden opengesteld voor de geregistreerde cursisten. Scholen die een Open Leercentrum ter beschikking stellen genieten trouwens van alle gewenste technische support vanwege EduWEST.be.

Naast de individuele cursisten kunnen ook bedrijven, gemeentebesturen, ziekenhuizen, enz. geïnteresseerd zijn in online cursusmateriaal. Deze instellingen vormen het derde doelpubliek. Vaak leeft bij hen immers de vraag naar meer gespecialiseerd cursusmateriaal of op zijn minst naar een aanpak op maat. Bovendien is hier de drempelvrees naar teleleren vaak nog iets groter, gezien de mogelijk verregaande implicaties. Bedrijven of instellingen die vraag hebben naar bepaalde content kunnen bij EduWEST.be aankloppen.

Tot zover de theorie, nu naar de praktijk. Na een drietal maand activiteit heeft EduWEST.be alvast enkele opmerkelijke resultaten geboekt. De interesse is zo overweldigend dat het ernaar uitziet dat in West-Vlaanderen een volwaardige virtuele school aan het groeien is. Een virtuele
school met levensechte studenten, die via het medium Internet kennis binnenhalen en kunnen delen met medestudenten. Een school enkel draaiend op gastdocenten, uit de hele West-Vlaamse onderwijs- en bedrijfswereld.

Op 1 september zullen met zekerheid volgende cursussen kunnen aangeboden worden : Word97 voor Beginners en Gevorderden, Excel97 voor Beginners en Gevorderden, Internet (alle vijf ontwikkeld door het Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust en reeds aangeboden binnen het project Teleducatie), Powerpoint 2000 (ontwikkeld door Roeselaarse Leergangen), Presentatietechnieken (ontwikkeld door Hitek), Windows 98 (ontwikkeld door CVO Gemeenschapsonderwijs Oostende, het meest recente lid van EduWEST), en Zakelijk Internet (ontwikkeld door AP&P). Daar komen de volgende maanden ongetwijfeld een aantal cursustitels bij, vanuit het Vormingsinstituut, CEVI, en vanuit de hogescholen en de KULAK.

Deze cursussen zullen door individuele cursisten gevolgd kunnen worden in drie formules: een formule brons, zilver en goud. De formules brons en zilver zijn gereserveerd voor thuiscursisten, de formule goud voor cursisten die in een EduWEST-Open Leercentrum les komen volgen. In de formule brons krijgt de cursist voor een bepaalde periode toegang tot het cursusmateriaal zondermeer. In de formule zilver wordt in begeleiding voorzien, zowel asynchroon (via mail) of synchroon op vaste vooraf afgesproken spreekuren, dit zowel telefonisch als via technieken als overname van het scherm. Cursisten die in een Open Leercentrum terecht willen (hetzij omdat ze zelf niet over een PC beschikken, hetzij uit groepsgevoel) kiezen voor de formule goud, waar op vaste momenten in real-time begeleiding wordt voorzien.

Die Open Leercentra bestonden tot nu toe enkel in de regio Ieper-Veurne, in het kader van het project Teleducatie. Uiteraard dient EduWEST in een verruimd initiatief de volledige provincie te dekken. Het aantrekken van Open Leercentra is nu reeds in volle gang, maar nu al is duidelijk dat de doelstelling voor 2000, zijnde 20 Open Leercentra verspreid over de provincie, zeker zal gehaald worden, mede dankzij de fantastische inspanningen van Hitek en Roeselaarse Leergangen, die in de regio 056 respectievelijk 051 prospectie voeren bij de plaatselijke basisscholen, en dankzij de gerespecteerde inspanningen geleverd door het Vormingsinstituut. Het benieuwt ons overigens hoe sterk deze Open Leercentra in stedelijk gebied zullen aanslaan, vermits binnen Teleducatie enkel in landelijk gebied werd opgetreden. Vanaf 1 september komen er naast de 12 bestaande Teleducatie-Open Leercentra zeker al computerklassen bij in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende, Oostnieuwkerke, Sleihage, en in het zenuwcentrum van EduWEST, zijnde de sterrenwacht in het Provinciaal Domein De Palingbeek. Maar dit lijstje is zeker nog niet exhaustief.

Tot slot is er, zoals gezegd, ook grote interesse uit de bedrijfswereld, ziekenhuiswereld, wereld van de openbare besturen, KMOs enz. Elk van de bovenvermelde bestaande cursussen kan deze sectoren interesseren, maar daarnaast beschikken heel wat van deze instellingen over expertise die zij ter beschikking willen stellen van hun eigen werknemers, en waar andere bedrijven ook in zouden kunnen geïnteresseerd zijn. Ook hier heeft EduWEST de nodige contacten lopen.

Reeds aangehaald werd het project Koeltechnieken binnen het bedrijf Daikin Europe NV. Vanuit Picanol bestaat de vraag naar een cursus Weeftechnieken. Hier kan EduWEST ervoor zorgen dat een multidisciplinair team rond de tafel wordt gebracht van mensen die de kennis op dat vlak beheersen, die de kennis didactisch kunnen uitwerken, en die het geheel vorm kunnen geven. Gans dat traject kan door EduWEST worden begeleid.

Daarnaast zal EduWEST ervoor zorgen dat een aantal basiscursussen van technische aard worden aangemaakt, die meerdere bedrijven van pas kunnen komen, b.v. basiscursussen hydraulica, pneumatica, elektronica, enz. In dit kader worden nu de eerste voorbereidingen getroffen voor een cursus PLC.

Tot slot kunnen een aantal bedrijven of instellingen geïnteresseerd zijn om een deel van hun know-how of expertise, die zij in de loop der jaren hebben opgedaan, ter beschikking te stellen van anderen. Op dat vlak is EduWEST in verregaande bespreking met Bekaert.

U merkt het, om het met de woorden van gedeputeerde Durnez te zeggen, de trein loopt in volle vaart, maar heeft zijn eindstation zeker nog niet bereikt. Op 1 september rijdt hij de bewoonde wereld binnen, en zal het grote publiek via de pers op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden om zich bij te scholen via het internet. Dankzij de financiële inspanningen van de Provincie West-Vlaanderen en de diverse partners dreigt deze trein niet stil te vallen. Tot op dit moment weten we niet of deze IC-trein gauw zal evolueren tot een IR-trein, maar de kans zit er dik in. Tenminste, als hij niet ontspoort of geen wissel mist. Om dat te vermijden is blijvende samenwerking nodig, in een klimaat van wederzijds vertrouwen, kwaliteitszin en resultaatgerichtheid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...