Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitie: Uitstel inwerkingtreding artikel 'medisch wetboek'

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

MIN JUST: uitstel van de inwerkingtreding van artikel 7:464

Wijnand Stevens

070 370 6857

3915


04.05.00

UITSTEL VAN DE INWERKINGTREDING VAN ARTIKEL 7:464 VAN HET BURGERLIJK

WETBOEK VOOR BEPAALDE MEDISCHE BEHANDELSITUATIES

Per 1 mei 2000 is de WGBO (de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek omtrent de behandelingsovereenkomst) ook van toepassing op behandelsituaties die niet op zo.n overeenkomst berusten. Daarvoor is een goede reden: de patiënt zal ook dan aan de bescherming die de wet biedt behoefte hebben.
De WGBO zal bij .buitencontractuele behandelsituaties. alleen dan niet van toepassing zijn .als de aard van de rechtsbetrekking tussen patiënt en hulpverlener zich tegen toepasselijkheid verzet.. Een voorbeeld: de regel dat de arts, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet kan opzeggen, heeft geen betekenis als het gaat om de arts die als getuige-deskundige in een gerechtelijke procedure optreedt.

Er zijn evenwel drie terreinen waar is vastgesteld, dat de (of sommige van de) bepalingen van de WGBO vanaf 1 mei 2000 toch niet van de overeenkomstige toepassing kunnen zijn. Het gaat om:


1. Handelingen op gebied van de geneeskunst die in justitiële jeugdinrichtingen worden verricht. Tot het tijdstip waarop de nieuwe Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in werking treedt (thans bij de Eerste Kamer in behandeling) zijn sommige bepalingen van de WGBO niet toepasselijk. Het betreft onder andere die over de dossiervorming.
2. Handelingen op het gebied van de geneeskunst die worden verricht in verband met de uitvoering van wettelijke voorschriften op het terrein van de arbeidsomstandigheden, de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen, en voorts van pensioenregelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten. Hier worden de bepalingen omtrent de toestemming en die over de bevoegdheid te beletten dat keuringsgegevens aan de uitkeringsinstantie worden doorgegeven, van overeenkomstige toepassing uitgezonderd. Dit geschiedt tot 1 mei 2005. Het voornemen bestaat om vóór dat tijdstip wetgeving tot stand te brengen die de verhouding WGBO en de genoemde sectoren uitdrukkelijk zal regelen.
3. Het blokkeringsrecht van de keurling in verband met bestaande arbeidsverhoudingen, burgerrechtelijke verzekeringen en opleidingen waartoe de betrokkenen reeds is toegelaten. Bij medische keuringen in verband met tot stand gekomen arbeidsverhoudingen en burgerrechtelijke verzekeringen (vooral levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en in verband met opleidingen waartoe een persoon reeds is toegelaten, zal de keurling evenmin het recht hebben om de uitslag en de gevolgtrekking van de medische keuring aan de werkgever, de verzekeraar of het opleidingsinstituut te onthouden. Het voornemen is dit blokkeringsrecht door wijziging van de WGBO vóór 1 mei 2005 definitief uit te sluiten.

De nota van toelichting op het koninklijk besluit inzake artikel 7:464 BW bevat een uitvoerige belichting, waarin per WGBO-bepaling telkens is beredeneerd of en in welke mate deze voor - in het bijzonder de bovengenoemde - buitencontractuele behandelsituaties van toepassing kan zijn.04 mei 00 12:34

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie