Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies SCP vergroot bestaande digitale tweedeling Nederland

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht 4 mei 2000
Voor onmiddellijke publicatie

Advies Sociaal Cultureel Planbureau vergroot bestaande digitale tweedeling in Nederland

Pro Active International heeft sinds 1998 diverse onderzoeken uitgevoerd naar het verschil in Internet gebruik tussen bevolkingsgroepen in Nederland en Europa. Daaruit valt op te maken dat er een steeds groter verschil is in Internet gebruik tussen personen met een hoog en een laag inkomen. Het advies van het Sociaal Cultureel Planbureau om dit verschil door de markt te laten oplossen en daar geen rol voor de overheid in te zien, zal ervoor zorgen dat deze tweedeling veel langer zal voortduren dan strikt noodzakelijk is. Daardoor zal mede de concurrentiepositie van Nederland in de wereldwijde ontwikkeling op het gebied van de elektronische snelweg verder verzwakken.

Uit de Nationale Internet Monitor™, die Pro Active International sinds 1998 halfjaarlijks uitvoert, blijkt dat het verschil in gebruik van Internet naar inkomensgroepen steeds groter wordt. Medio 1998 gaf 9% van de mensen met een lager dan modaal inkomen op, de afgelopen 14 dagen online te zijn geweest. Inmiddels is dat percentage gestegen naar 19%. Van de groep met een meer dan
2 maal modaal inkomen was dat percentage medio 1998 40% en dit is inmiddels gestegen naar 73%. Daarmede is het gat in gebruik naar inkomensklasse in minder dan 2 jaar gestegen van 31% naar 53%.

Uit de Pan European Internet Monitor™ die door Pro Active International onlangs in 15 Europese landen is uitgevoerd, blijkt dat voor heel Europa geldt, dat 11% van de personen met een laag inkomen onlangs online is geweest en 47% van de personen met een hoog inkomen. Voor elke leeftijdsklasse en ongeacht of het mannen of vrouwen zijn, blijkt dat grote verschil. Het meest opvallend is dat bij de groep boven de 55 jaar. Van de
55+-ers met een hoog inkomen is 25% online geweest, terwijl dat voor de groep met een laag inkomen 1% is.

Dit verschil in gebruik is deels toe te schrijven aan het kennis- en opleidingsniveau van mensen, maar zeker ook aan het verschil in inkomen. Het gebruik van Internet in Nederland vereist de investering in een computer, hetgeen op jaarbasis minimaal 1000 gulden kost. Daarnaast vraagt het maandelijkse telefoonkosten die, naar gelang het gebruik, minimaal 60 gulden per maand extra kosten. Bij een minder dan modaal inkomen betekent dat de kosten van het Internet gebruik derhalve circa 10% van het netto inkomen betreft.

In een aantal landen (o.a. de USA) is er sprake van gratis lokaal bellen. Dat houdt in dat men zonder extra kosten onbeperkt gebruik kan maken van Internet. (In Nederland was dat tot het begin van de jaren tachtig in feite ook zo. Toen kostte lokaal bellen 10 cent, ongeacht de lengte van het gesprek. Als dat nu nog steeds zo was, dan zou het Internet gebruik in Nederland per maand, gemiddeld beduidend goedkoper zijn geweest.) In de USA zijn de verschillen in gebruik naar inkomensklasse kleiner dan in de landen waar de lokale telefoongesprekken wel per minuut worden afgerekend.

Pro Active International is het met het SCP eens dat uiteindelijk ergens in de toekomst het verschil in gebruik van Internet tussen hogere en lagere inkomensgroepen zal verminderen (zoals de ontwikkelingen met de telefoon). Die periode kan aanzienlijk worden verkort als de overheid er voor zorgt dat het gebruik van Internet voor alle lagen van de bevolking beduidend goedkoper wordt. Ondertussen kan door een sterke bevordering van het gebruik van Internet bij alle onderwijsinstellingen en andere openbare instellingen, zoals bibliotheken en bejaardentehuizen, de digitale kloof sneller worden gedicht. Het gebruik van Internet in deze kennissamenleving is van veel groter belang voor het individu dan destijds de beschikking hebben over een telefoon.

Het is fascinerend om te zien dat op dit moment het inspelen op de werking van de markt door de overheid er per saldo voor zorgt dat de lage inkomensgroepen juist later met de nieuwste technologie in aanraking komen. De veiling van de UTMS frequenties - breedbandig draadloos Internet - zal naar schatting 20 miljard opleveren voor de overheid. Dat geld zal door de exploitanten uiteindelijk worden doorberekend in de gebruikskosten voor de consument. Dat houdt weer in dat juist de laagste inkomensgroep later met deze technologie aan de slag kan dan de hoogste inkomensgroep. Ook op deze manier is te zien dat het overlaten aan de marktwerking de digitale tweedeling in de maatschappij vergroot.
Juist een sterke stimulans van het breed gebruiken van Internet door ALLE bevolkingsgroepen zal de internationale concurrentiepositie van Nederland op het terrein van Internet, die nu al niet zo groot is, versterken. Het opvolgen van het advies van de SCP zal die positie alleen nog maar verder verzwakken.

Voor meer informatie of vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Pro Active International, Liesbeth Hop,
tel: 020-5040300.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie