Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NPM Capital: toename EVCA-waarde per aandeel eerste kwartaal

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NPM Capital

4 mei 2000

NPM Capital:

* EVCA-waarde per aandeel neemt in het eerste kwartaal 2000 met 5% toe tot 58,77

* handhaving verwachting sterke stijging netto resultaat
Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bekend gemaakt dat NPM Capital in het eerste kwartaal van 2000 in totaal 13,1 miljoen heeft geïnvesteerd in 5 nieuwe participaties en 10 bestaande participaties.
Voorts werden 3 participaties verkocht en werd in 7 participaties het belang teruggebracht.

De portefeuille bestaat thans uit 175 participaties met een totale kostprijs van 651,8 miljoen.

De intrinsieke waarde op de EVCA-basis valign="top" bedraagt per 31 maart 2000 1.556 miljoen of wel 58,77 per aandeel. Ultimo 1999 waren deze bedragen respectievelijk 1.483 miljoen en 56,03 per aandeel.

Vooruitzichten
Wij verwachten dat het begrote investeringsniveau ad 180 à 230 miljoen zal worden gehaald.

Wij handhaven de eerder uitgesproken verwachting dat, met name door een hoger vermogensresultaat, het resultaat na belasting sterk zal stijgen. Thans kan worden vastgesteld dat door de verkopen in het eerste kwartaal al bijna de helft van het voor geheel 2000 verwachte brutovermogens-resultaat is gerealiseerd.

Voorts verwachten wij een verdere stijging van de EVCA-waardering per aandeel.

Voor nadere informatie:
NPM Capital N.V.
drs M.W. Dekker, voorzitter van de directie
J. Keijzer, lid directie
tel. (020) 570 5555

De halfjaarcijfers van NPM Capital zullen worden gepubliceerd op 17 augustus 2000.

Profiel NPM Capital

NPM Capital participeert hoofdzakelijk in niet-beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld groeipotentieel. Uitgangspunt is dat aan een participatie extra waarde wordt toegevoegd. Deze toegevoegde waarde vloeit voort uit de financiële kracht, de kennis en het contactennetwerk van NPM Capital.

NPM Capital houdt haar belang in het aandelenkapitaal van een onderneming beperkt tot maximaal 49%. Een groter belang, zelfs tot 100%, is mogelijk, mits er binnen afzienbare tijd een reële kans is op gedeeltelijke doorplaatsing.
Om de participatiemogelijkheden optimaal te benutten en de risico's te spreiden investeert
NPM Capital in veel bedrijfstakken en in meerdere landen van de Europese Unie.

De investeringsactiviteiten zijn naar sector gericht op:
* groeifinanciering in onder andere familiebedrijven (development capital)

* management buy-outs en buy-ins en investors buy-outs of combinaties daarvan

* bedrijven die actief zijn met nieuwe technologie (high tech en life sciences).

NPM Capital investeert zowel rechtstreeks als via deelname in gespecialiseerde fondsen.
Voor participaties buiten Nederland werkt NPM Capital samen met partners in het buitenland.
NPM Capital stelt zich ten doel bij een beheerst risicoprofiel op het door aandeelhouders geïnvesteerde vermogen een rendement te behalen dat aandeelhouders die zelf in het segment van beslo--ten vennootschappen willen investeren, in deze vorm niet kunnen behalen. NPM Capital wil op het zichtbaar eigen vermogen een rendement na interest en belastingen behalen van minimaal 15%.
De certificaten van aandelen NPM Capital zijn genoteerd op de AEX-Effectenbeurs in Amsterdam.

Terug naar Persbericht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie