Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport Noord Westelijk Villagebied H'sum in inspraak

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum


Rapport Noord Westelijk Villagebied in inspraak

Wat het college van burgemeester en wethouders betreft kan het rapport 'Noordwestelijk villagebied: cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling' de inspraak in. Het rapport is een gezamenlijk project van de gemeente en de provincie Noord-Holland. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de monumentale villawijk beter te beschermen en te ontwikkelen.

Het noordwestelijk villagebied is een bijzonder stukje Hilversum. Niet alleen in stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt is de wijk uniek. Ook landschappelijk gezien hebben we het hier over een bijzonder stukje Hilversum. Provincie en gemeente willen de speciale kwaliteiten van de wijk ook in de toekomst waarborgen. Overigens is conserveren alleen niet voldoende. "Een samenhangend pakket aan maatregelen is nodig om de bescherming en ontwikkeling van het gebied goed te kunnen begeleiden," staat woordelijk in het rapport.

De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op een analyse van de kwaliteiten, knelpunten en kansen voor de wijk. Om die maatregelen goed te kunnen nemen, wordt eerst een beeldanalyse gemaakt. In deze analyse worden de kenmerken van de aanwezige gebouwen vastgelegd.

Ook de omgeving waarin het gebouw staat is belangrijk. Nadat de beeldanalyse is vastgesteld kan het bestaande, globale, bestemmingsplan nader worden uitgewerkt. In het rapport is daarnaast voorgesteld om welstands- en architectuurbeleid op te stellen en de gemeentelijke monumentenlijst te actualiseren. Ook voor de inrichting en het onderhoud van de wegen en het groen geeft het rapport aanbevelingen.

Beschermd stadsgezicht

Belangrijke aanleiding voor het project is de mogelijke aanwijzing van het noordwestelijk villagebied tot ‘beschermd stadsgezicht' door het Rijk. Een dergelijke status vraagt om maatregelen die bescherming en ontwikkeling beter kunnen begeleiden. De aanbevelingen in dit rapport bieden hiervoor de basis.

Het rapport is mede tot stand gekomen in overleg met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. Er zijn hiervoor verschillende bijeenkomsten en discussierondes gehouden.Na de inspraakprocedure wordt het rapport aangeboden aan de gemeenteraad.

Inzien

Het rapport ‘Noordwestelijk villagebied Hilversum. Cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting is vanaf week 19 voor belangstellenden in te zien in de burgerleeskamer van het raadhuis, Dudokpark 1 en bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23.

Inspraak

Nadat de raadscommissie het rapport hebben vrijgegeven, start de inspraakprocedure. De verwachting is dat dit in juni zal zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie