Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stuurgroep Lokaal Gezondheidsbeleid Oirschot van start

Datum nieuwsfeit: 04-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oirschot

04-05-2000
Stuurgroep Lokaal Gezondheidsbeleid Oirschot van startIn juni 1999 hebben in het gemeentehuis van Oirschot een tweetal avonden over gezondheid en welzijn plaatsgevonden. Vrijwel alle verenigingen en instellingen die enigszins betrokken zijn bij gezondheid hebben daaraan toen deelgenomen. De avonden waren door de gemeente georganiseerd in samenwerking met de GGD Zuidoost-Brabant met het doel vanuit verschillende kanten problemen en knelpunten te horen die worden ervaren op het terrein van met name gezondheid in de gemeente Oirschot. De problemen en knelpunten zijn toen opgeschreven en neergelegd in een uitgebreid verslag. Dat verslag is gebruikt als basis om de gemeenteraad van Oirschot voor te stellen een Stuurgroep Lokaal Gezondheidsbeleid in te stellen. Op 21 december 1999 heeft de gemeenteraad van Oirschot daartoe besloten. Deze stuurgroep heeft de status gekregen van een gemeentelijke adviesgroep op het terrein van gezondheid en is samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente, de GGD en de eerste lijnszorg. Wethouder Jan Kemps is voorzitter van de Stuurgroep. De samenstelling is verder als volgt: mevr. Carmy Bronneberg (GGD), mevr. Ans Hendrix (Stichting Maatschappelijk Werk Dommelregio), mevr. Loes Roel
(Stichting Welzijn Ouderen Dommel-Beerze), dhr. Arnold Vosters (Stichting Verzorgings- en Verpleeghuizen St. Joris), dhr. Theo Martens (Stichting Thuiszorg Kempenstreek), dhr. Harrie Fellinger (huisarts) en dhr. Berrie Raaijmakers (gemeente, secretaris).
De taken van de stuurgroep zijn als volgt omschreven:
- het stellen van prioriteiten bij de aanpak van de gesignaleerde problemen en knelpunten;

- het komen tot een overzicht van activiteiten die opgenomen worden in het gezondheidsbeleid van de gemeente;

- het adviseren over een eerlijke en zinvolle verdeling van de middelen en faciliteiten op het terrein van het plaatselijk gezondheidsbeleid;

- het zorgdragen voor een goede afstemming van activiteiten (zowel bestaande als nieuwe);

- het gevraagd en ongevraagd adviseren van burgemeester en wethouders op het terrein van gezondheidsaangelegenheden in de gemeente.
Het is de bedoeling de activiteiten van de stuurgroep na één jaar te evalueren. Bij de uitwerking en de uiteindelijke uitvoering van het gezondheidsbeleid zullen welhaast zeker andere organisaties worden betrokken, bijvoorbeeld in werkgroepen. Dat laatste is met name van belang in het kader van continuering van beleid en het benodigde brede draagvlak in de gemeenschap.
Op 29 februari jl. is de stuurgroep voor het eerst bijeen geweest. Via dit weekblad zult u regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang en de activiteiten van de stuurgroep, maar er zullen ook meer dan normaal op deze pagina stukjes verschijnen over gezondheid, het cursusaanbod op dat terrein, de relatie ouder-kind en opvoeding, de relatie tussen gezondheid en sport, gezonde voeding, medicijn-gebruik, alcohol- en druggebruik en nog veel meer. In het kader van herkenbaarheid wordt momenteel gewerkt aan een beeldmerk/logo. Ook vindt de stuurgroep het zinvol een goede "slogan" te hebben. Voor dat laatste heeft de stuurgroep een prijsvraag uitgeschreven waarover u op deze pagina meer kunt lezen. In een van de volgende vergaderingen zullen de prioriteiten worden bepaald waaraan de stuurgroep in eerste instantie aandacht wil besteden.

De stuurgroep is er voor de inwoners van Oirschot om direct of indirect vragen te beantwoorden die betrekking hebben op gezondheid. Suggesties en ideëen zijn uiteraard ook welkom. Bij vragen of bij suggesties kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de secretaris van de stuurgroep (Berrie Raaijmakers) die bereikbaar is in het gemeentehuis (afd. Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs) onder telefoonnummer 0499-583333.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie