Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 05-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele
9e jaargang - nr.9 - 5 mei 2000
Eisen bovengrondse tanks voorkomen bodemvervuiling
Bij veel boeren, tuinders of fruitkwekers èn bewoners van het buitengebied staan bovengrondse tanks voor de opslag van rode of witte diesel. Deze tanks worden gebruikt om de tractor te tanken of om de kachel mee te stoken. Als diesel in de bodem terecht komt is dit slecht voor het milieu. Om te voorkomen dat de bodem vervuild wordt, worden er eisen gesteld aan bovengrondse tanks. In de regio Zuid-Beveland en Tholen zijn deze eisen nu op elkaar afgestemd. Het gaat om tanks die gebruikt worden voor dieselvoorziening voor eigen gebruik. Voor tanks die bestemd zijn voor voertuigen voor het wegverkeer gelden andere voorschriften.

Installatiecertificaat vereist voor nieuwe tanks Elke tank die nieuw geplaatst wordt moet voorzien zijn van een installatiecertificaat. Dit certificaat wordt alleen afgegeven na keuring door een KIWA-erkend bedrijf. U dient een kopie van het certificaat naar de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente te sturen. Na 15 jaar òf bij een reparatie dient de certificaatskeuring herhaald te worden.

Voor bestaande tanks is het een ander verhaal
Deze tanks zijn in vele gevallen niet voorzien van een certificaat. In de gevallen waar geen (installatie)certificaat aanwezig is wordt de plaatsingsdatum gesteld op februari 1994 (datum in werking treden Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer). Dat is een versoepeling van de gebruikelijke wet- en regelgeving. Wel moet zo'n tank elke 15 jaar opnieuw gekeurd worden. Dit betekent dat uiterlijk februari 2009 alle tanks opnieuw gekeurd zijn en bij goedkeuring zijn voorzien van een certificaat.

Overige eisen aan bovengrondse tanks
Naast een installatiecertificaat moet een bovengrondse tank ook aan andere eisen voldoen:

- Enkelwandige tanks moeten in een lekbak worden geplaatst die beschermd is tegen inregenen.

- De plek waar u uw tractor tankt dient minstens 3 bij 5 meter te zijn verhard. De verharding moet minimaal bestaan uit aaneengesloten straatklinkers, maar beton is het beste.

- Er dient absorptiemateriaal aanwezig te zijn voor het geval dat er gemorst wordt. Dit kunnen bijvoorbeeld korrels zijn die de gemorste diesel opnemen.

Voor tanks die gebruikt worden voor stookolie hoeft geen absorptiemateriaal of tankplaats aanwezig te zijn.

'Een beter milieu begint bij jezelf'

Als u een bovengrondse tank heeft vragen wij u er alles aan te doen om bodemvervuiling tegen te gaan. En dus samen met de gemeente te zorgen voor een beter milieu. Dit kunt u bewerkstelligen door ervoor te zorgen dat u aan bovenstaande eisen voldoet. Een beter milieu begint immers bij onszelf! Tijdens de periodieke controles door de gemeente wordt er ook op gelet of aan de eisen voldaan is.

Informatie
Als u naar aanleiding van dit artikel nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Borsele, tel. (0113) 238383.Ophalen groen-afval

Donderdag 11 mei wordt het groen-afval weer opgehaald. Per adres wordt maximaal 2m3 opgehaald. U betaalt tot 1m3 f 25,00 en tot een max. van 2m3 betaalt u f 50,00. U ontvangt hiervoor een rekening. Als u groen-afval wilt laten ophalen, kunt u dit telefonisch melden bij:

Afdeling Buitendienst,
tel. (0113) 238453

U kunt dit melden uiterlijk tot en met de maandag vóór de ophaaldag! Wie te laat belt kan om organisatorische redenen niet meer worden meegenomen in de route. Let u er op dat het groen-afval zo handzaam mogelijk wordt aangeboden.


Info-avond

Op donderdag 18 mei a.s. is er een info-avond voor de raadsleden in het gemeentehuis te Heinkenszand. Die avond wordt er gesproken over de digitale bereikbaarheid van de gemeenteraad. De raadsleden kunnen wensen en behoeften op dit gebied kenbaar maken.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is openbaar.Sluiting gemeentehuis

Wegens de Nationale Herdenking
is het gemeentehuis in Heinkenszand op:

donderdagavond 4 mei open tot 19.00 uur

Wegens Bevrijdingsdag is het gemeentehuis op:

vrijdag 5 mei gesloten


Expositie Jannie van Hanegem

In het Informatiecentrum van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde is van Pasen tot en met Pinksteren een expositie te zien van Jannie van Hanegem.

Al vanaf haar vroegste jeugd tekent en schildert Jannie van Hanegem. Alles wat zij maar te pakken kon krijgen werd bewerkt. Hoewel zij nooit van haar hobby een beroepsaktiviteit heeft gemaakt, is zij haar hele leven blijven tekenen en schilderen. Wel volgde zij een opleiding voor de beeldende kunsten. Ook volgt zij nog steeds lessen bij Wim Bakker docent aan het Theo van Doesburgcentrum te Vlissingen. Tijdens deze expositie worden schilderijen in acrylverf en aquarellen geëxposeerd. Tijdens de openingsuren van het Informatiecentrum dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 16.00 uur is de expositie te bezichtigen.

Nieuwe wijnmakerij "de Hellenburg" maakt appelwijn

Borsele is een wijnmakerij rijker: op donderdag 20 april is "de Hellenburg" in Oudelande geopend. Het moderne bedrijf produceert een appelwijn van uitstekende kwaliteit. Tijdens de feestelijke opening zijn tevens de eerste informatiepanelen over het Waardevol Cultuurlandschap Zak van Zuid-Beveland aangeboden.

Wijnmakerij
Het bedrijf streeft ernaar het Bourgondische leven op het verdwenen naburige slot "Hellenburg" te laten herleven. De wijnmakerij verwerkt de appelen uit eigen boomgaard tot een aantal soorten kwaliteitsvruchtenwijn, volgens de laatste inzichten van het maken van wijn. Na de oogst wordt het milieubewust geteelde fruit in koelcellen opgeslagen om daarna te worden verwerkt tot wijn. Het bedrijf heeft een ontvangstruimte ingericht, van waaruit excursies starten. Hierbij hoort ook een proeverij. In de winkel worden hoofdzakelijk eigen producten verkocht, maar u kunt ook terecht voor een aantal andere ambachtelijke en streekproducten. Het bedrijf maakt deel uit van de Boerenlandroute en is opgenomen in de Zeeuwse Wijnroute.
Informatiepanelen WCL
Tijdens de opening heeft drs. P.J. Vollaard, secretaris / penningmeester van het Waardevol Cultuurlandschap Zak van Zuid-Beveland, de nieuwe informatiepanelen van WCL gepresenteerd. Hij heeft de eerste exemplaren overhandigd aan wijnmakerij "de Hellenburg". De twee panelen worden verder verstrekt aan de deelnemers van de Boerenlandroute en andere bedrijven. De panelen bevatten algemene informatie over de doelstellingen van het Waardevol Cultuurlandschap Zak van Zuid-Beveland. Tevens wordt de ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie en de natuur- en landschapswaarden belicht. Ook is aandacht voor de recreatieve speerpunten zoals de stoomtrein en de schaapskudde. Bij elk bedrijf waar de informatiepanelen te bezichtigen zijn maken een presentatie van het bedrijf en een toeristische kaart het geheel compleet.
Excursies
De wijnmakerij is geopend van woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, 's-zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur. Voor een excursie op het bedrijf dienen groepen vooraf te reserveren. Voor meer informatie: wijnmakerij "de Hellenburg", tel. (0113) 548709.Nieuws van BOOT

"Het einde van de armoede begint op school"

'Een meisje dat doorleert is zo zeldzaam als een schaap dat ontsnapt uit een leeuwenkuil.' De organisatie Ilaramatak Olkonorei bouwt samen met de Maasai-bevolking aan goed en bereikbaar onderwijs. Vooral voor meisjes. Zo start een artikel uit de Nieuwsbrief Tanzania (Novib) over onderwijsprojecten, vooral bedoeld voor de Maasai-bevolking in het noorden van het land. Deze bevolkingsgroep (rondtrekkende veehouders) krijgt via de Novib ook de steun van de werkgroep BOOT, oftewel de bewoners van Borsele. In dit artikel willen we wat meer vertellen over het wel en wee van deze nomaden-groep.

Van oudsher trekken de Maasai met hun vee door het zuiden van Kenia en het noorden van Tanzania. Ze zijn bekend om hun traditionele kleding en sieraden van bontgekleurde kralen. Het nomadische volk leeft voornamelijk van de melk en het bloed van hun kudde. Het volgt zijn eigen, traditionele rechtspraak. De gemeenschap is ingedeeld in leeftijdsgroepen van volwassen mannen, getrouwde vrouwen en jongeren. Hun belangrijkste besprekingen voeren ze onder de boabab, een apebroodboom die met zijn wortels in plaats van zijn takken naar de hemel lijkt te reiken.

Voor de Maasai wordt het echter steeds moeilijker om hun traditionele manier van leven voort te zetten. Al tijdens de koloniale overheersing dwongen de Engelsen de Maasai om hun rondtrekkend bestaan op te geven. De Tanzaniaanse overheid perkte de vrijheid nog sterker in. Ze benoemde grote gebieden tot wildpark en daarmee tot verboden gebied voor de Maasai. Boeren uit zuidelijker streken kregen stukken land toebedeeld voor de landbouw. Zij leggen een beschermende rand van stekelige struiken rond hun land. Zo kunnen de Maasai er niet meer overheen met hun vee en drinkplaatsen worden voor hen onbereikbaar.

In de regio Arusha hebben Maasai-families hun krachten gebundeld in de organisatie Ilaramatak Olkonerei. Gezamenlijk zorgen ze voor een verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen. En gezamenlijk verdedigen zij zich tegen buitenstaanders die land in gebruik nemen dat van oudsher aan de pastoralisten toebehoort. Om zich weerbaar op te kunnen stellen, zo is de ervaring van Ilaramatak, moeten de Maasai zich scholen. Het doorgeven van kennis van vader op zoon, of van moeder op dochter, volstaat niet meer in deze moderne tijd. Maar om de Maasai naar school te krijgen, is nog heel wat nodig. Ze hebben niet veel vertrouwen in het Tanzaniaanse onderwijs.

Tot zover dit artikel. In een volgend BOOT-nieuws leest u meer over deze bevolkingsgroep.Aanleg riolering Ellewoutsdijk

Vanaf maandag 17 april zijn de werkzaamheden aan de riolering in een aantal straten van Ellewoutsdijk van start gegaan. De straten die van nieuwe riolering worden voorzien zijn:

- het gedeelte van de Langeviele vanaf de aansluiting met het Dokterswegje tot aan de aansluiting met de Zomerstraat;
- het gedeelte Zomerstraat vanaf de aansluiting met de Langeviele tot de aansluiting met de Markt;

- de Markt;

- de Van Hattumstraat vanaf de aansluiting met de Langeviele tot de school.

De werkzaamheden zullen totaal ongeveer 8 weken in beslag nemen. De vervanging van de riolering in het gedeelte Langeviele en Zomerstraat tot het gedeelte Commejansstraat duurt 2½ week. Gedurende deze periode geldt een omleidingsroute. Nog vóór de aanstaande zomervakantie zal het gedeelte Langeviele en het gedeelte Zomerstraat tot de Commejansstraat opnieuw worden bestraat. Dat zal ongeveer drie weken in beslag nemen. Ook dan zal de omleidingsroute ingesteld worden. In de loop van september worden de andere straten opnieuw bestraat.

Agenda raadsvergadering 11 mei 2000

Op donderdag 11 mei a.s. is er een openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. De agenda is - onder voorbehoud - als volgt.

A. Opening.
B. 1. Spreekrecht publieke tribune.

2. Orde van de vergadering.
C. Besluitvorming.

1. Notulen van de raadsvergadering van 6 april 2000.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel tot het verlenen van een bijdrage in de onderhoudskosten van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde.

4. Voorstel inzake het achterwege laten van vaststelling van het plan van nieuwe basisscholen 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 ingevolge de Wet op het primair onderwijs, in het bijzonder het besluit dat stichting van een openbare school niet noodzakelijk is.
5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het houden van inspecties van elektrische installaties in gemeentelijke gebouwen.

6. Voorstel tot het accorderen van de regiovisie stedelijke ontwikkelingszone Goes.

7. Voorstel tot het nemen van 11 voorbereidingsbesluiten. D. Rondvraag.
E. Sluiting.Architectenspreekuur

In de periode 5 mei t/m 19 mei is er geen architectenspreekuur.
Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van de afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.
Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.


Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:


11 mei: wethouder Van Opdorp

18 mei: wethouder Vollaard

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238374.Raadsledenspreekuur

Deze periode is er geen raadsledenspreekuur.

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan bij Bianca Vermeulen van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.


JEUGDVOORSTELLING IN HEINKENSZAND

De Culturele Raad Borsele organiseert samen met de Openbare Bibliotheek Borsele en het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Zeeland de voorstelling 'Het geheim van het beeld' door Jos van Amsterdam op woensdagmiddag 17 mei in de Stenge in Heinkenszand. De familievoorstelling door verhalenverteller Jos van Amsterdam is bedoeld voor kinderen van ongeveer 9 tot en met 12 jaar, de aanvangstijd is 14.00 uur. De entree is f 2,50. Kaarten zijn te koop bij de bibliotheekvestigingen Heinkenszand en 's Gravenpolder.

In het kort iets over de voorstelling "Het geheim van het beeld" Vier volkeren bestreden elkaar eeuwenlang te vuur en te zwaard. Nog maar honderd jaar geleden heeft koning Ghandur de vrede gebracht en het rijk van de vier windstreken gesticht. Om de eeuwige verbondenheid van de vier volkeren te bezegelen, heeft hij een beeld laten smeden: vier pijlen waarvan de punten naar elkaar gericht zijn en die samen een gouden koker omvatten, waarin elk volk een geheim heeft verborgen. Als het verhaal begint is koning Concobar aan de macht, een kleinzoon van koning Ghandur.. Concobar is een wrede, hardvochtige man die niet geliefd is bij zijn volk. Op een dag wordt het beeld uit de tempel gestolen. Als ook koning Concobar op raadselachtige wijze verdwijnt, dreigt er weer oorlog tussen de volkeren. Zal prins Corian, de troonopvolger, erin slagen, zijn zoektocht tot een goed einde te brengen?VERGADERING SPORTRAAD BORSELE

De eerst komende vergadering van de Sportraad Borsele zal worden gehouden op maandag 8 mei aanstaande. De vergadering begint om 20.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis te Heinkenszand. Deze vergadering is openbaar; dus u bent van harte welkom. De leden van de Sportraad zullen ondermeer de volgende onderwerpen bespreken:

- het vervolg op het Sportdebat met de gemeenteraad
- diverse subsidieverzoeken

- een evaluatie over het Sportgala Borsele en het Sportfestijn

Tentoonstelling pentekeningen van Toon Capello

De werkgroep beeldende kunst van de Culturele Raad Borsele organiseert van 27 april t/m 1 juni 2000 een tentoonstelling met werk van de uit Driewegen afkomstige Toon Capello. De titel van de tentoonstelling is "Zwart/wit".
Toon Capello zegt zelf het volgende over de tentoonstelling. "Ik ben in 1950 geboren in Goes en daar opgegroeid en altijd in Zeeland gebleven. Sinds 1972 woon ik in Driewegen, waar ik de prachtige "Zak van Zuid-Beveland" eerst goed heb leren kennen. Ik ben altijd met tekenen bezig geweest en al in een vroeg stadium met pentekeningen begonnen. Het lege, witte vlak, waarop je met uitsluitend zwarte lijnen een "sprekend" beeld schept blijft me uitdagen. Eén van de mooiste zaken bij pentekeningen vind ik de witte stukken, die het geheel een enorme kracht kunnen geven. Je hebt daar op die plekken in feite niets gedaan, maar ze maken je tekening. Ik teken bij voorkeur landschappen. Zeeuwse landschappen meestal. Water en karakteristieke bomen spelen daarbij vaak een opvallende rol. Daarnaast teken ik ook graag dieren. Van Zeeuwse werkpaarden tot een veldmuisje.
Het liefst zit ik buiten te werken. Schetsboek op de knieën, koffie bij de hand en af en toe een voorbijganger die een praatje komt maken. Als het weer dan ook nog een beetje meewerkt kan mijn dag niet meer stuk".

De tentoonstelling is tijdens de openingsuren van het gemeentehuis te Heinkenszand gratis te bezichtigen.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie