Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Den Haag maakt afspraken met operators mobiele telefonie

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht

Den Haag, 8 mei 2000

Unieke overeenstemming over bouw netwerken GSM-antennes
Gemeente Den Haag maakt afspraken met operators mobiele telefonie

Als eerste grote gemeente in Nederland heeft Den Haag met de in MoNet samenwerkende operators van mobiele telefonie in Nederland afspraken gemaakt om in goede onderlinge afstemming te komen tot een adequate infrastructuur voor mobiele telefonie in Den Haag. Op die manier is Den Haag verzekerd van goede basisvoorzieningen voor mobiele telefonie en wordt tegelijkertijd een kader geschapen voor de groei van antenne-installaties. Daarbij zijn de gemeente en de operators overeengekomen dat antenne installaties voorts zo geplaatst gaan worden, dat zij voldoen aan het ruimtelijke ordenings-, bouw- en welstandsbeleid van de gemeente. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op 8 mei 2000 namens de gemeente is ondertekend door wethouder P.G.A. Noordanus (ruimtelijke ordening) en wethouder G.A.A. Verkerk (economie). Voor de operators tekenden de heren P. de Weerd, algemeen directeur Ben Nederland en R. van den Hoven van Genderen, bestuurslid MoNet.

De individuele telecom-aanbieders Ben, Dutchtone, KPN Telecom, Libertel en Telfort zullen op basis van de door hen opgestelde prognoses een plaatsingsplan opstellen. Dit plaatsingsplan geeft aan waar antennes moeten worden geplaatst om voldoende capaciteit en kwaliteit te kunnen waarborgen voor de mobiele telefonie. Waar mogelijk maken de aanbieders gebruik van elkaars locaties. Dit beperkt de groei van het aantal locaties dat nodig is voor een dekkend netwerk van voldoende kwaliteit en capaciteit. Verder wordt bij de plaatsing zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hoge gebouwen, zendmasten, reclamemasten, liftopbouwen en schoorstenen.

In gezamenlijk overleg tussen gemeente en operators wordt gezocht naar een zo goed mogelijke inpassing van installaties in het stadsbeeld. Het welstandsaspect komt hierbij nadrukkelijk aan de orde. De gemeente heeft hiervoor richtlijnen vastgesteld. Antenne-installaties mogen geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarde van Beschermde Stadsgezichten. Wel houdt de gemeente hierbij zoveel mogelijk rekening met de technische aspecten en beperkingen van antenne-installaties. Bestaande antennes worden, voor zover in overeenstemming met de vastgestelde richtlijnen, gelegaliseerd. Zolang over het aspect van de vergunningsplichtigheid geen definitieve rechterlijke uitspraak is gedaan worden voor zowel bestaande als nieuwe antennes (onder protest) bouwvergunningen aangevraagd. Tenslotte is afgesproken dat er thans geen aanleiding is om antennes vanwege gezondheidsaspecten van gebouwen te weren. Deze afspraak is in lijn met het beleidsstandpunt van Minister Borst van Volksgezondheid. De voorwaarden waaraan bestaande en nieuwe antennes worden getoetst zijn met dit convenant nu officieel vastgelegd.

Het convenant is deels gebaseerd op een gedragscode die de operators onderling overeenkwamen over de "Werkwijze en afspraken bij realisatie en onderhoud van antenne-installaties voor GSM mobiele telecommunicatie". Deze code is medio 1999 aangeboden aan Staatssecretaris De Vries van Verkeer & Waterstaat. Bij die gelegenheid heeft de staatssecretaris zich positief uitgelaten over deze vorm van zelfregulering en partijen aangemoedigd om verder op de ingeslagen weg voort te gaan. De gemeente Den Haag heeft nu als eerste grote gemeente deze handschoen opgepakt.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie