Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rijksbegroting minder technisch en makkelijker te lezen

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN:RIJKSBEGROTING MINDER TECHNISCH EN MAKKELIJK TE LEZEN

PERSBERICHTNR. 00/104 Den Haag 8 mei 2000

RIJKSBEGROTING MINDER TECHNISCH EN MAKKELIJKER TE LEZEN

Hoeveel extra computers komen er in het onderwijs? Welke nieuwe wegen worden aangelegd? Hoeveel plaatsen voor kinderopvang komen er volgend jaar bij? En wat gaat dat kosten? Concrete vragen over het beleid van de overheid, waarop de begroting helder antwoord zou moeten geven. Vanaf de begroting voor het jaar 2002, die wordt ingediend op Prinsjesdag in 2001, is dat ook het geval. Dan wordt namelijk een geheel nieuw vormgegeven begroting ingediend. Een begroting die niet in de eerste plaats uitgaat van het geld dat wordt uitgegeven, maar van het beleid en wat men daarmee wil bereiken. Geen ondoorzichtige cijferbrij, maar concrete beleidsdoelstellingen. De vragen die daarbij centraal staan zijn: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten? De begroting wordt daardoor meer inzichtelijk, minder technisch en makkelijker te lezen. Zowel voor Kamerleden, belangenorganisaties, studenten als andere geïnteresseerde.
Per beleidsdoelstelling worden de totale kosten in beeld gebracht, dus niet alleen wat het kost om een weg aan te leggen, maar ook de kosten van de voorbereiding, personeel, gebouwen, apparaten en alles wat er mee samenhangt. De begroting krijgt ook een nieuwe indeling, waarin de beleidsagenda en beleidsartikelen de kern vormen. Deze nieuwe onderdelen geven inzicht in de ambities van een ministerie en de mate waarin deze ambities waar gemaakt kunnen worden. Of die ambities werkelijk waar gemaakt zijn moet blijken uit de jaarverslagen van de ministeries. Deze jaarverslagen krijgen eenzelfde heldere en inzichtelijk opbouw als de begrotingen. De vragen die in het jaarverslag worden gesteld zijn: Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?, Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? en Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Zo wordt het voor de Tweede Kamer makkelijker om een begroting en jaarverslag met elkaar te vergelijken en het beleid van het kabinet te beoordelen. In mei 2003 worden de eerste jaarverslagen nieuwe stijl, over het jaar 2002, aangeboden.Naast de jaarverslagen van de ministeries komt er een nieuwe overkoepelende verantwoording van het rijk: het Financiële Jaarverslag van het Rijk. Deze tegenhanger van de Miljoenennota - het hoofddocument van de begroting - laat zien wat er van de plannen in de begrotingen ook daadwerkelijk is uitgevoerd. De jaarverslagen worden in het vervolg op de derde woensdag in mei aan de Tweede Kamer aangeboden, in plaats van in september. De Kamer kan zo voor het zomerreces de jaarverslagen behandelen en het kabinet kan bij de voorbereiding van de begrotingen voor het volgende jaar nog rekening houden met de opmerkingen van de Kamer. De eerste aanbieding van een jaarverslag op de derde woensdag in mei, vindt plaats op 17 mei a.s.
De nieuwe begroting en het jaarverslag komen tot stand via het VBTB-project: Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording. Een project dat in 1997 startte met de wens van de Tweede Kamer om de verantwoording, het jaarverslag, niet meer in september maar eerder te ontvangen. Gelijk met de aanpak van deze wens tot versnelling is het ministerie van Financiën begonnen met een nieuwe opzet van de begroting en het jaarverslag. Vorig jaar heeft minister Zalm de eerste VBTB-nota aan de Kamer overhandigd, waarin de hoofdlijnen van de nieuwe opzet waren geschetst. Vandaag heeft de minister de Voortgangsrapportage VBTB aan de Kamer gezonden. Daarnaast hebben alle departementen een voorbeeldbegroting aangeboden. Alle begrotingen voor 2000, die vorig jaar op Prinsjesdag zijn ingediend, zijn opnieuw geschreven volgens de regels van de nieuwe opzet. De Kamer kan zo een indruk krijgen van de nieuwe begrotingen en de huidige en de nieuwe opzet met elkaar vergelijken. Voor het zomerreces zal de Kamer een oordeel geven over de nieuwe opzet. Bij de verdere uitwerking van de nieuwe opzet zal hier rekening mee worden gehouden. Daarna wordt de noodzakelijke wetswijziging (Comptabiliteitswet) bij de Kamer ingediend, zodat de eerste begroting nieuwe stijl in september 2001 kan worden ingediend.

De Voortgangsrapportage VBTB en de voorbeeldbegrotingen staan op een vandaag geopende site over de VBTB (vanaf 15.15 uur): www.minfin.nl/vbtb

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-3428124


08 mei 00 15:03

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie