Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU&ID (Vlaanderen): bedenkingen bij 8 mei 2000

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU&ID: bedenkingen bij 8 mei 2000 (08/05/00)

Vandaag is een uitgelezen moment om nogmaals te herinneren aan de onmenselijke aberraties en gruwel van de autoritaire regimes vóór en tijdens W.O. II. Heden dient men, na 55 jaar, even stil te staan bij de ontzaglijke waarde van de constitutionele parlementaire democratie.

Deze is én blijft, ondanks haar onvolkomenheden en zwakten, de beste bestuursvorm, die haaks staat op geweld, onderdrukking en uitsluiting. VU&ID wenst te benadrukken dat de democratie niet louter een techniek betreft ter verwerving en uitoefening van politieke macht. Ze omvat tevens het streven naar een maximale betrokkenheid van het individu bij het bestuur, evenals een systeem ter garantie van de menselijke waardigheid, rechten en vrijheden. Alleen democratie biedt kansen aan ontvoogde individuen om in een houding van tolerantie, solidariteit en verantwoordelijkheidszin een samenhorige gemeenschap op te bouwen.

Deze dag dient echter tevens een aanklacht te vormen tegen de bestaande ondemocratische regimes, waar ook ter wereld. Dienaangaande wenst VU&ID nogmaals de alarmbel te luiden m.b.t. het buitenlands beleid van de huidige regering. Minister Louis Michel mag zich dan wel opwerpen als de behoeder van het respect voor de mensenrechten, net als zijn regering hanteert hij ter zake een dubbele moraal. De geplande levering van 500 P90-geweren aan het fundamenteel ondemocratische en militaristische regime van Mexico (cfr. De rapporten van Amnesty International) illustreert ten volle deze houding. Alle Mexicaanse politiediensten ontkenden reeds de bestelling, waardoor het meest waarschijnlijke scenario is dat de hoogtechnologische aanvalswapens door het Mexicaans leger zullen worden ingezet tegen de eigen burgerbevolking o.a. in Chiapas. Mexicaanse parlementsleden meldden dat zij niet het minste inzage-, noch controlerecht genieten m.b.t. de wapenbestellingen van het leger.

Minister Michel ging met zijn beslissing inzake de exportlicentie zelfs in tégen het negatief advies van de bevoegde diensten, die zich blijkbaar wél laten leiden door het plaatselijk respect voor de mensenrechten.

VU&ID roept de federale regering dan ook op zich vandaag niet te beperken tot ronkende verklaringen ten aanzien van buitenlandse, al dan niet Europese, regimes. In de eerste plaats dient in eigen boezem gekeken te worden.

Auteur:
Geert Bourgeois
Algemeen voorzitter VU

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie