Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over vrouwenbesnijdenis

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over vrouwenbesnijdenis

Gemaakt: 10-5-2000 tijd: 14:16


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


8 mei 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 12 april 2000 kenmerk 2990009210, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Bussemaker overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor Onwikkelingssamenwerking, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. Verstand-Bogaert en de ministers van Justitie en van Volksgezondheid Welzijn en Sport, op vragen van het lid Bussemaker.

Vraag 1:

Deelt u de mening dat bij het bestrijden van vrouwenbesnijdenis de betrokkenheid van vrouwen- en migrantenorganisaties van zeer groot belang is voor een succesvol proces van bewustwording, uitwisseling van informatie en overdracht van waarden en normen? *1

Antwoord 1:

Wij delen deze mening niet alleen, wij ondersteunen vanaf 1993 activiteiten van vrouwenorganisaties die zich inzetten voor voorlichting en bewustwording zowel in landen waarin praktijken van vrouwenbesnijdenis zich voordoen als onder migrantenvrouwen in Nederland afkomstig uit die landen. De 'Inter African Committee on traditional practices affecting the health of women and children' krijgt al sinds 1995 jaarlijks subsidie uit het Ontwikkelingssamenwerkingsbudget voor haar werk in ruim 20 landen in Sub Sahara Afrika. In 1997 is op initiatief van de afdeling Vrouwen en Ontwikkeling een aanvang gemaakt met een onderzoek in zes landen over de reproductieve rechten van vrouwen die leven onder islamitische wetgeving. Bij dit onderzoek zijn Nederlandse migrantenvrouwen als onderzoeksters betrokken. De eerste uitkomsten van het onderzoek bevestigen overigens dat hoewel in de meeste landen vrouwenbesnijdenis officieel verboden is, het nog dagelijkse praktijk is in met name Afrikaanse landen. Positief is dat lokale vrouwenorganisaties die zich inzetten voor de bestrijding van vrouwenbesnijdenis kwantitatief en kwalitatief toe nemen en dat ook steeds meer een verband wordt gelegd met het gevaar van HIV/AIDS besmetting enerzijds en de sexuele rechten van vrouwen anderzijds. Bij de voorlichting in Nederland wordt op dit onderwerp in principe voorrang gegeven aan relevante zelforganisaties van migrantenvrouwen. In haar toespraak op 8 maart heeft collega Verstand-Bogaert, Stas Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rol benadrukt van organisaties van en voor vluchtelingen, van slachtofferhulp en van de maatschappelijke omgeving die, door alert en deskundig optreden tot een tijdige signalering kunnen komen.

Vraag 2:

Bent u het eens met de opvatting dat het hierbij moet gaan om uitwisseling van informatie tussen maatschappelijke organisaties in Nederland als in landen waar vrouwenbesnijdenis veelvuldig voorkomt?

Antwoord 2:

Deze opvatting ligt ten grondslag aan het beleid van de regering terzake, zoals ook blijkt uit de antwoorden die de minister van Justitie, mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Grote Steden- en Integratiebeleid op 16 november 1999 heeft gegeven op kamervragen van het lid Dittrich, vermeldt in de voetnoot bij onderhavige vraag 4. Waar mogelijk wordt de informatie uitwisseling overigens ook aangevuld met strategische afstemming.

Vraag 3:

Bent u in dit verband bereid subsidie te verlenen aan een project van de Stichting Fatusch over vrouwenbesnijdenis in Mali, Somalië en Egypte waarbij het verzamelde materiaal wordt gebruikt voor diverse videoprojecten die zich richten op respectievelijk de Afrikaanse gemeenschappen in de genoemde landen, de migrantenpopulaties uit deze landen in Nederland en tenslotte een algemeen Nederlands c.q. Westers publiek?

Antwoord 3:

Op 23 november 1999 heb ik als Minister voor Ontwikkelingssamenwerking subsidie toegekend aan Fatusch Productions. De activiteit waarvoor subsidie werd verleend stemt overeen met mijn beleid terzake, specifiek het beleid voor Vrouwen en Ontwikkeling. De doelstelling van de activiteit is het op video vastleggen van de rol die vrouwenorganisaties in Mali, Somalië en Egypte spelen in de strijd tegen genitale verminking van vrouwen en meisjes. Het script voor de productie wordt voorbereid in lokale workshops. Het op locatie verzamelde beeldmateriaal wordt ten behoeve van verschillende doelgroepen in meerdere versies uitgebracht en dient zowel ter ondersteuning van de inzet van vrouwengroepen in Afrikaanse landen, als mede als bewustwordingsmateriaal voor een breder publiek in Nederland en ten behoeve van relevante migrantenvrouwen in Nederland en overige Europese landen.

Vraag 4:

Hoe wordt precies invulling gegeven aan meerdere mededelingen van de minister van Justitie dat Nederland steun verleent aan projecten om vrouwenbesnijdenis te bestrijden, waaronder een drietal documentaires in Mali, Egypte en Somalië die bedoeld zijn om het werk van vrouwenorganisaties zowel in boven genoemde landen als in Nederland te ondersteunen? *2

Antwoord 4:

De documentaire is dezelfde als beschreven in het antwoord op vraag 3.

Vraag 5:

Op welke wijze zijn de diverse ministeries betrokken bij de kwestie van vrouwenbesnijdenis? Op welke wijze vinden afstemming en coördinatie plaats?

Antwoord 5:

In 1993 hebben de toenmalige ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Justitie een beleid uitgezet dat wordt gekenmerkt door maatregelen gericht op preventie en waarbij het justitieel ingrijpen het sluitstuk vormt. Uw Kamer is over de uitvoering geïnformeerd n.a.v. eerdere vragen van het lid Dittrich over dit onderwerp (Vergaderjaar, 1999/2000, Aanhangsel Handelingen nr. 284 en 1076). Recent heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Stichting Pharos aanvullende subsidie gegeven voor het intensiveren van voorlichting aan beroepsgroepen in de gezondheidszorg en de Somalische gemeenschap.

Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking draag ik samen met de minister van Buitenlandse Zaken zorg voor Europese en internationale samenwerking op dit terrein. Sinds 1997 wordt op intitiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken zowel in de derde commissie van de AVVN als in de VN Mensenrechtencommissie uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp vrouwenbesnijdenis. Op initiatief van Nederland aanvaardde de 54e AVVN, unaniem een vervolg-resolutie ter bestrijding van vrouwenbesnijdenis en andere schadelijke traditionele praktijken. In deze resolutie werden onder meer de initiatieven van VN organisaties en -programma's op dit terrein verwelkomd en werd onderlinge samenwerking aangemoedigd.

Vraag 6:

Welke taak ziet de regering weggelegd voor het geplande advies- en informatiepunt, bedoeld om informatie en ondersteuning te geven bij de uitvoering en vertaling van het VN-Vrouwenverdrag t.a.v. bestrijding van vrouwenbesnijdenis? Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop dit informatiepunt vorm krijgt?

Antwoord 6:

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mw. Verstand-Bogaert, zal uw Kamer op korte termijn berichten over de vormgeving van het geplande punt, dat bedoeld is om informatie te verstrekken over de betekenis van de regelgeving terzake, waaronder de maatregelen in het kader van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...