Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over aanwezigheid SFOR in Srebrenica

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over aanwezigheid sfor in srebrenica
Gemaakt: 10-5-2000 tijd: 14:19

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


8 mei 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 11 april 2000, kenmerk 2990009770, waarbij gevoegd waren de door de leden Verhagen en Hoekema overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken3


2990009770

Vragen van de leden Verhagen (CDA) en Hoekema (D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de inzet van SFOR_troepen rond Srebrenica. (Ingezonden 11 april 2000)
Vraag 1 Is het waar dat u zich zult inzetten voor een grotere aanwezigheid van SFOR_troepen in en rond Srebrenica om de veiligheid van terugkerende Bosnische vluchtelingen naar Srebrenica te garanderen? 1) Vraag 2 Herinnert u zich de vragen van het lid Verhagen over de terugkeer van vluchtelingen naar Srebrenica? 2)
Vraag 3

Hoe verhoudt het antwoord van de minister van Defensie mede namens de minister van Buitenlandse Zaken dat ten behoeve van de terugkeer van Bosnische moslims naar Srebrenica met betrekking tot de veiligheid aanvullende maatregelen op dit moment niet nodig zijn, zich tot bovenstaand bericht?

Vraag 4

Is er sinds de datum van deze antwoorden (24 maart 2000) iets veranderd in de situatie rond Srebrenica wat u tot deze gewijzigde opstelling heeft gebracht?

Vraag 5

Op welke wijze zult u invulling geven aan uw toezeggingen met betrekking tot de aanwezigheid van SFOR_troepen als met betrekking tot de begraafplaats voor de slachtoffers van de val van Srebrenica aan de burgemeester van Srebrenica.

Antwoord 1 en 5

De Regering zal in NAVO-verband aandacht vragen voor de gevoelens van onzekerheid en angst die leven onder Bosnische vluchtelingen die terugkeren naar Srebrenica en andere minderheidsgebieden, overigens zonder hiermee in de taakuitvoering te treden van het SFOR-contingent dat ter plaatse gebiedsverantwoordelijkheid draagt.

Wat betreft de begraafplaats en het bijbehorende monument geldt dat Nederland niet kan treden in de bevoegdheden van de gemeenteraad van Srebrenica. Indien in de raad een compromis over de inrichting ervan kan worden bereikt is Nederland echter wel in principe bereid een verzoek om financiële steun te honoreren.

Antwoord 2

Ja

Antwoord 3 en 4.

SFOR verzekert een veilige omgeving in Bosnie-Herzegovina. Het is daarin alleszins succesvol; in het voorbije jaar hebben zich slechts enkele incidenten van enige omvang voorgedaan. Tijdens zijn recente bezoek deed de burgemeester van Srebrenica echter een persoonlijk relaas van de gevoelens van onzekerheid en angst die bij hemzelf en de andere Bosniakse gemeenteraadsleden leven voor mogelijke dreigingen na hun voorgenomen vestiging in de stad. Vanwege de bijzondere betrokkenheid die Nederland voelt bij de toestand in Srebrenica heb ik toegezegd aandacht te vragen voor de gevoelens van onveiligheid van de teruggekeerde Bosniakse vluchtelingen.

De zorg voor de veiligheid in Srebrenica wordt gedragen door het Amerikaanse SFOR-contingent. De afstand van het Amerikaanse kampement naar Srebrenica is naar mijn opvatting niet zodanig groot dat hierdoor de taakuitvoering wordt belemmerd - zoals de Kamer reeds gemeld is bij de beantwoording van eerdere vragen over dit onderwerp. De militaire commandant ter plaatse past bovendien zijn inzet voortdurend aan aan de actuele ontwikkelingen. Zo is naar aanleiding van recent toegenomen terugkeer naar Srebrenica - waaronder die van burgemeester Mandzic - besloten om tijdelijk een 24-uurs presentie in te stellen ter omvang van een compagnie (ca. 150 militairen).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie