Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorgenomen fusie van Internatio-Müller en Stork

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Internatio-Müller N.V.


Dit is een gezamenlijk persbericht van Internatio-Müller en Stork

Rotterdam/Naarden, 8 mei 2000

Voorgenomen fusie van Internatio-Müller en Stork

Internatio-Müller en Stork delen mede dat de verwachting is gewettigd dat overeenstemming kan worden bereikt over een fusie van beide ondernemingen op basis van gelijkwaardigheid. De Raden van Bestuur van Internatio-Müller en Stork en de respectieve Raden van Commissarissen ondersteunen de voorgenomen fusie. Tezamen worden Internatio-Müller en Stork de full-service onderneming met een sterke focus op een aantal geselecteerde gemeenschappelijke marktsegmenten. De activiteiten van beide ondernemingen vertonen een hoge mate van complementariteit, zodat de nieuwe onderneming haar klanten optimaal kan bedienen.

De hoofdlijnen van de voorgenomen fusie zijn als volgt:
* De nieuwe onderneming is een toonaangevende full-service onderneming met een samenhangend en volledig pakket aan technische diensten en producten voor een aantal marktsegmenten: de industrie, de utiliteitsbouw, de markt voor infrastructurele werken, de lucht- en zeevaart en de textielindustrie;
* De kerndisciplines van de onderneming zijn met name informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, elektrotechniek, vliegtuigbouw, werktuigbouw en infratechniek;
* De nieuwe onderneming heeft een vooraanstaande positie in de Benelux en Duitsland en streeft naar een versnelde verdere internationale expansie door zowel investeringen als acquisities;
* De activiteiten die buiten deze kerndisciplines vallen, zullen worden afgestoten;

* De integratie van de activiteiten zal leiden tot belangrijke synergievoordelen, zoals omzetverhoging, efficiencyverbeteringen en kostenvoordelen.

Strategische overwegingen

De door de ondernemingen bediende markten vragen in sterk toenemende mate naar integratie van de technische dienstverlening, die het gehele traject omvat van nieuwbouw van technische systemen en installaties tot en met het onderhoud gedurende de gehele levensduur. Deze dienstverlening dient door één onderneming gelijktijdig en geïntegreerd in meerdere landen binnen en buiten Europa te kunnen worden aangeboden.

Stork en Internatio-Müller hebben complementaire activiteiten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering, elektrotechniek, vliegtuigbouw, werktuigbouw en infratechniek, die deze integrale aanpak mogelijk maken. De nieuwe onderneming versterkt hiermee haar marktpositie ten opzichte van concurrenten die een dergelijke geïntegreerde dienstverlening niet kunnen leveren. De gezamenlijke positie op de markt voor nieuwbouw versterkt de positie van de nieuwe onderneming op de relatief sterker winstgevende onderhoudsmarkt. De ICT activiteiten van de nieuwe onderneming zullen de basis vormen voor de uitvoering van technologisch hoogwaardiger projecten met een hoge toegevoegde waarde.

De gecombineerde slagkracht, kennis en management expertise, gevoegd bij de middelen die uit de desinvesteringen vrijkomen, maken versnelde groei ondersteund door acquisities mogelijk. Het acquisitiebeleid van de nieuwe onderneming zal zich voornamelijk richten op de informatie- en communicatietechnologie, industriële automatisering en onderhoudsactiviteiten.

Transactiestructuur

Het voornemen is de fusie te realiseren door middel van een openbaar bod door een nieuw op te richten vennootschap op alle uitstaande aandelen Internatio-Müller en Stork, waarbij de waardeverhouding tussen Internatio-Müller en Stork in de nieuwe onderneming is vastgesteld op 53% respectievelijk 47%. Iedere houder van aandelen Internatio-Müller ontvangt per aandeel Internatio-Müller 1 aandeel in de nieuwe onderneming. Gegeven de huidige aantallen uitstaande aandelen van beide ondernemingen ontvangt iedere houder van aandelen Stork per aandeel Stork circa 0,7 aandeel in de nieuwe onderneming. De exacte ruilverhouding zal worden vermeld in het fusiebericht. Op basis van de slotkoersen van 5 mei 2000 ontstaat een nieuwe onderneming met een marktkapitalisatie van circa EUR 1 miljard (NLG 2,2 miljard). Voor de aandelen van de nieuwe onderneming zal notering op de AEX-Effectenbeurs worden aangevraagd.

De nieuwe onderneming

De nieuwe onderneming legt een sterke focus op geïntegreerde technische dienstverlening aan haar klanten. De nieuwe onderneming heeft een zeer sterke uitgangspositie in de Benelux en Duitsland en is voornemens deze door middel van investeringen en acquisities uit te breiden. In de marktsegmenten voor textiel en luchtvaart neemt de onderneming vooraanstaande posities in de wereld in.

De activiteiten die niet tot de kerndisciplines behoren, zullen worden afgestoten. Internatio-Müller zal de activiteiten op het gebied van chemische distributie, farmaceutische groothandel en havens afstoten. Stork zal het reeds eerder aangekondigde en ingezette desinvesteringsprogramma voortzetten, alsmede alle activiteiten op het gebied van food processing afstoten. De af te stoten activiteiten zullen in goed overleg met het management worden ondergebracht bij nog nader te bepalen partners die de belangen van de bij deze activiteiten betrokken werknemers, leveranciers en klanten respecteren.

Financieel profiel en doelstellingen

Over 1999 heeft de nieuwe onderneming een pro forma omzet van EUR
5.052 miljoen (NLG 11.133 miljoen) en een netto winst van EUR 128 miljoen (NLG 282 miljoen) behaald. Na deconsolidatie van de niet kernactiviteiten bedraagt de pro forma omzet van de nieuwe onderneming over 1999 EUR 2.719 miljoen (NLG 5.992 miljoen) en het pro forma bedrijfsresultaat over 1999 EUR 168 miljoen (NLG 370 miljoen). Mede als resultaat van de desinvesteringen zal naar verwachting meer dan EUR 1 miljard (NLG 2,2 miljard) beschikbaar komen voor acquisities in de kernactiviteiten.

De bundeling van activiteiten zal naar verwachting leiden tot jaarlijkse synergievoordelen van circa EUR 40 miljoen (NLG 88 miljoen) voor belasting in 2003. De synergievoordelen komen voort uit omzetvergroting, het toepassen van best practices, inkoopvoordelen en gedeelde overhead. De nieuwe onderneming streeft voor haar kernactiviteiten naar een gemiddelde EBIT-groei van 10% tot 15% per jaar vanaf het eerste volledige jaar na de fusie, gedreven door autonome groei en realisatie van synergievoordelen. Ondersteund door acquisities streeft de nieuwe onderneming naar een verdubbeling van de EBIT in 2003.

Organisatie en management

De ondernemingen hebben thans gezamenlijk ruim dertigduizend werknemers in dienst. De fusie is gericht op verdere groei van de kernactiviteiten. Dit sluit evenwel niet uit dat, als gevolg van de fusie, een beperkt verlies van arbeidsplaatsen mogelijk is. Indien dit het geval is, zal over de gevolgen hiervan op de gebruikelijke manier met de sociale partners worden overlegd.

Na totstandkoming van de fusie zal de Raad van Bestuur van de nieuwe onderneming bestaan uit de heren A.W. Veenman (voorzitter), H.C. Scheffer (vice-voorzitter), M.A. van Alphen, H.A.D. van den Boogaard, H.E.H. Bouland en R.J.A. van der Bruggen. De heer J.M.H. van Engelshoven zal de voorzitter zijn van de Raad van Commissarissen van de nieuwe onderneming. De Raad van Commissarissen zal voorts worden samengesteld uit de huidige Raden van Commissarissen van Internatio-Müller en Stork.

Het hoofdkantoor van de nieuwe onderneming zal worden gevestigd op een nog nader te bepalen locatie in de randstad. De naam en het logo van de nieuwe onderneming zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Volgende stappen

De fusiecommissie van de SER en de betrokken vakorganisaties zijn heden van de plannen op de hoogte gesteld. De fusie zal worden aangemeld bij de bevoegde mededingingsautoriteit. De centrale ondernemingsraden van Internatio-Müller en Stork zijn ingelicht en worden om advies gevraagd.

Zoals gebruikelijk zullen beide ondernemingen in de komende weken een due diligence onderzoek bij elkaar uitvoeren. De definitieve voorwaarden van het bod zullen bekend worden gemaakt in het fusiebericht dat naar verwachting in juni wordt gepubliceerd. Internatio-Müller en Stork beogen eind juni
aandeelhoudersvergaderingen te houden om de aandeelhouders over de fusie te informeren.

Adviseurs

ABN AMRO treedt op als financieel adviseur van Internatio-Müller; Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van Stork.

Profiel van Internatio-Müller en Stork

Internatio-Müller heeft een tweetal divisies: handel en techniek. De divisie handel is actief in de distributieve en logistieke dienstverlening in geneesmiddelen en drogisterijartikelen in Nederland, en in chemische specialiteiten in Europa en Australië/Nieuw-Zeeland. De divisie techniek richt zich op de integratie van technische systemen en installaties in Noordwest-Europa (voornamelijk Duitsland, Nederland en België). In 1999 behaalde Internatio-Müller een omzet van EUR 2.646 miljoen (NLG 5.831 miljoen) en een nettowinst van EUR 84 miljoen (NLG 185 miljoen) met 12.307 werknemers.

Het technologieconcern Stork levert producten en diensten aan wereldwijd gevestigde industriële klanten. Deze producten en diensten betreffen componenten, systemen en diensten voor de lucht- en ruimtevaart, complete systemen voor textielbedrukking en voedingsmiddelenverwerking en technische diensten voor gebruikers/beheerders van (productie)installaties. In 1999 behaalde Stork een omzet van EUR 2.406 miljoen (NLG 5.302 miljoen) en een netto winst van EUR 44 miljoen (NLG 97 miljoen) met 20.475 werknemers.

Persconferentie

Toelichting op de aangekondigde fusie zal vandaag worden gegeven door de Raden van Bestuur van beide ondernemingen tijdens een persconferentie in het Amstel Hotel in Amsterdam die aanvangt om 10.30 uur.

Analistenbijeenkomst

Toelichting op de aangekondigde fusie zal vandaag worden gegeven door de Raden van Bestuur van beide ondernemingen tijdens een analistenbijeenkomst in het Amstel Hotel in Amsterdam die aanvangt om 14.00 uur.

Gaarne aanmelden voor de persconferentie en/of analistenbijeenkomst via Internatio-Müller: mevrouw A. Marré (06 22 111 398) of via Stork: mevrouw P. Soetebier (06 53 269 828).

Voor nadere informatie:

Internatio-Müller: de heer M.E.J. Salomons (010 440 6200); internetadres: www.i-m.nl

Stork: de heer J.A. Huurdeman (035 695 7552); internetadres: www.storkgroup.com

Financiële gegevens van Internatio-Müller en Stork over 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...