Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 08-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 19 2000

Bouwen op het terrein van het vroegere stadion De Baandert De sloop van voetbalstadion aan het Leo Hornplein is bijna voltooid. In de week van 15 mei zal worden begonnen met het bouwrijp maken van dit nieuwe stadsdeel. De welstandscommissie heeft inmiddels de schetsplannen voor het bouwen van de woningen binnen dit plangebied goedgekeurd. De bouwplannen wijken echter op ondergeschikte onderdelen af van het geldend bestemmingsplan Baandert. Daar de afwijkingen niet van wezenlijke invloed zijn op de planopzet en de vereiste verschijningsvorm van de geplande woningbouw, wil het college van burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan.
Aan de entree van het plangebied is de bouw van een markant appartementencomplex gepland. Dit gebouw mag volgens het bestemmingsplan in zes bouwlagen worden gerealiseerd. Om het complex de gewenste uitstraling te kunnen geven ontstaat eveneens strijdigheid met het geldend bestemmingsplan. In de gebruiksvoorschriften is namelijk opgenomen dat slechts 10% van het aantal te bouwen woningen (185) binnen het bestemmingsplangebied in gestapelde vorm mag worden gerealiseerd. Het aantal te bouwen appartementen bedraagt 31 en overschrijdt daarmee het maximum. Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad voorstellen vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan om bouwvergunning af te kunnen geven voor het oprichten van het appartementencomplex. De stukken liggen met ingang van 11 mei aanstaande gedurende vier weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen.

Ontwerpbestemmingsplan
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Ontwerp van het bestemmingsplan Windraeker Leyen ligt vanaf 11 mei
2000 4 weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn / haar zienswijze tegen dit ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Vestiging voorkeursrecht
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
Aan gemeenteraad wordt voorgesteld de kadastrale percelen gelegen in de gebieden begrensd door

Stationsstraat-Stationsplein-Walramstraat-Heinseweg;

Overhovenerstraat- Rijksweg Noord-Walramstraat;

Wilhelminastraat- Monseigneur Claessensstraat- Stadswegske- Brugstraat;

Heinseweg- Elisabeth Van Barstraat- Overhovenerstraat- Walramstraat.

aan te wijzen als gronden waarop voorkeursrechten moeten worden gevestigd.
Het voorstelbesluit treedt op donderdag 11.05.2000 in werking. Het voorstel houdt in dat de eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen, wanneer deze die percelen, respectievelijk erop gevestigde beperkte zakelijke rechten wensen te vervreemden, eerst aan de gemeente Sittard te koop moeten aanbieden.
Stukken liggen met ingang van donderdag 11.05. ter inzage op kamer
405.

Extreme groeperingen
Op 17 april 2000 zijn regels vastgesteld betreffende het optreden tegen openbare ordeverstoringen door extreem rechtse en/of andere extreme groeperingen.
Vanaf 11 mei 2000 liggen deze beleidsregels gedurende een periode van
6 weken ter inzage bij de afdeling Algemeen Juridische Zaken.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie