Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Omzetgroei Versatel 315 procent in eerste kwartaal 2000

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VersaTel


Versatel boekt omzetgroei van 315 procent in eerste kwartaal 2000

Financiële kerngegevens:


* In het eerste kwartaal is de omzet gestegen met 315% tot EUR 29 mln in vergelijking met het eerste kwartaal van 1999. De omzet in het eerste kwartaal van 2000 is met 26% gestegen in vergelijking met het vierde kwartaal van 1999.

* De omzet uit data- en Internet diensten omvat 46% van de totale omzet over het eerste kwartaal van 2000.

* Versatel's Internet divisie boekte een omzet van EUR 2,9 mln over het eerste kwartaal van 2000, een groei van 56% ten opzichte van het vierde kwartaal van 1999.

* De rechtstreeks op het netwerk aangesloten (on-net) klanten vertegenwoordigen een omzet van circa EUR 16 mln in het eerste kwartaal van 2000, wat neerkomt op 53% van de omzet, in vergelijking met 52% in het vierde kwartaal van 1999.
* De bruto marge als percentage van de omzet is met 4,4 procent punten gestegen in vergelijking tot het vierde kwartaal van 1999 tot 24% voor het eerste kwartaal van 2000.

* Het totale aantal klanten groeide tot meer dan 38.000 aan het einde van het eerste kwartaal van 2000 tegenover 30.000 klanten aan het einde van het vierde kwartaal van 1999.
* Versatel verkreeg gedurende het eerste kwartaal van 2000 meer dan EUR 0.9 mld aan extra financiering via een beroep op de kapitaalmarkt. De uitgifte omvatte EUR 250 mln in aandelen, EUR 360 mln in converteerbare obligaties en EUR 300 mln in 'high yield' obligaties.

Operationele kerngegevens:


* De constructie van circa 1.750 km aan glasvezel beschermbuizen (8 'duct' constructie) voor het Benelux 'Overlay' netwerk en de installatie van 1.475 km glasvezel.

* De constructie van 8 nieuwe bedrijvenparkringen, 2 stadsringen en 13 'near overlay sections'.

* De rechtstreekse aansluiting van 95 bedrijfsgebouwen op het Versatel netwerk, wat het totaal aantal nu op 273 locaties brengt (meer dan 850 inclusief gebouwen die met huurlijnen verbonden zijn voor datadiensten).

* De voltooiing van de overname van 80% van de Duitse regionale netwerk operator KomTel, welke Versatel toegang geeft tot 27 additionele MDF sites en meer dan 1.000 km glasvezel netwerk.
* Zon heeft haar content en e-commerce relaties versterkt door diverse samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan en aanvullende investeringen te doen en levert nu Internet diensten aan meer dan 500.000 gebruikers.

* De ondertekening van een IRU overeenkomst met TeleBel welke extra toegang geeft tot lokale glasvezel in Duitsland met connecties tot aansluitingen met 29 extra MDF sites.

* De ondertekening van een overeenkomst met Microsoft voor het leveren van MSN's Unified Messaging Service (UMS) aan hun klanten in België daarbij gebruikmakend van Versatel's breedbandige 'local access' netwerk.

Overige kerngegevens:


* De benoeming van Aad Beekhuis als Versatel's nieuwe Chief Network Officer.

* De toekenning van de "Quality of Service Award 2000' door de "European Competitive Telecommunications Association" (ECTA) voor de beste kwaliteit van dienstverlening aan andere carriers.
* Uitgeroepen tot "IPO of the year" voor de beste nieuwe beursnotering (IPO) gedurende het jaar 1999 op de Amsterdamse Effectenbeurs.

Amsterdam, 9 mei 2000 - Versatel Telecom International N.V., een snelgroeiende en concurrerende aanbieder van spraak-, data- en Internet breedband diensten in de Benelux en noordwest Duitsland, heeft vandaag financiële en operationele resultaten bekend gemaakt die betrekking hebben op het eerste kwartaal van dit jaar.

De omzet in het eerste kwartaal van 2000 bedroeg EUR 29,2 mln, 26,4% hoger dan de omzet in het vierde kwartaal van 1999 en 314,8% hoger vergeleken met het eerste kwartaal van 1999. Versatel's Internet divisie boekte een omzet van EUR 2,9 mln over het eerste kwartaal van 2000, wat een groei betekent van 55,9% ten opzichte van het vierde kwartaal van 1999. De omzet uit data- en Internet diensten is relatief hetzelfde gebleven op 46,5% van de totale omzet in het eerste kwartaal van 2000, ten opzichte van 46,7% in het vierde kwartaal van 1999. Deze beperking in de stijging wordt vooral veroorzaakt door de consolidatie van VEW Telnet omzet in het eerste kwartaal van dit jaar. Het totaal aantal klanten van Versatel is toegenomen tot meer dan 38.000 aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar.

"We zijn zeer verheugd met de kwartaalgroei die Versatel heeft laten zien, zeker gezien de sterke prijsdruk op spraakdiensten. De voortgang met de constructie van ons 'local access' netwerk en de groei van het aantal 'on-net' (rechtstreeks op het Versatel netwerk aangesloten) klanten heeft bijgedragen aan de groei van onze data- en Internet diensten en heeft ons in staat gesteld om verder afstand te nemen van de sterk competitieve spraak 'resale' markt. Ik ben ervan overtuigd dat Versatel als bedrijf heeft bewezen dat zij in staat is haar 'local access' strategie uit te voeren en we zullen dan ook onze middelen in blijven zetten om hier heel gericht mee bezig te blijven," aldus Gary Mesch, Versatel's Chief Executive Officer.

In totaal bedroeg de 'on-net' omzet voor Versatel EUR 15,6 mln, of 53,3% van de totale omzet, voor het eerste kwartaal van 2000, vergeleken met 52,1% in het vierde kwartaal van 1999. Het aantal rechtstreeks aangesloten glasvezeldienst klanten in de Benelux bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar 187, welke bij elkaar EUR 1,3 mln omzet genereerde, ten opzichte van EUR 0,6 mln voor het laatste kwartaal van 1999. Daarnaast zijn 564 nieuwe rechtsreeks aangesloten klanten in Duitsland gedurende het kwartaal op een totaal van 1200 rechtstreeks aangesloten klanten die tezamen EUR 1,0 mln omzet genereerde.

De bruto marge van Versatel over het eerste kwartaal van 2000 bedroeg 23,9%; een groei van 4,4 procent punten vergeleken met het vierde kwartaal van 1999, toen de bruto marge 19,5% bedroeg.

Versatel's bruto marge is toegenomen in het eerste kwartaal van 2000 als gevolg van de sterke groei in verkeer dat over Versatel's netwerk is getransporteerd evenals door de gecontroleerde vervanging van 'vaste kosten' huurlijnen die gerelateerd waren aan ons Benelux 'Overlay' netwerk. Vergeleken met voorgaande kwartalen, is Versatel haar rechtstreeks aangesloten klanten meer gaan voorzien in dienstverlening via de eigen glasvezel- en radioverbindingen in plaats van gebruik te maken van dure huurlijnen. Ondanks de groei in het gebruik van haar eigen glasvezel- en radioverbindingen is Versatel blijven investeren in verdere groei en dienstverlening aan de klant door huurlijnverbindingen aan te schaffen voor klanten die niet op korte termijn op Versatel's eigen glasvezel kunnen worden aangesloten. De hoge vaste kosten die gepaard gaan met huurlijnen en interconnectie capaciteit, worden echter deels teniet gedaan door verbeteringen in 'on-net' netwerk gebruik en verbeterde efficiëntie.

"Ik ben verheugd dat we nu de kostenvoordelen beginnen te ervaren van het gebruik van ons eigen glasvezelnetwerk. Echter, indien ons eigen glasvezel niet beschikbaar is, zullen we blijven investeren in dure, kortlopende contracten voor huurlijnen om zo onze hoge kwaliteit van dienstverlening te behouden en om klanten tijdig op ons eigen 'local access' netwerk aan te kunnen blijven sluiten. We hebben eveneens nog steeds te maken met druk op de marges van ons vast-naar-mobiel verkeer en we zijn dan ook bezig om deze interconnectie problemen op te lossen met de regelgever en de mobiele operators. We zullen onze kwaliteit van de dienstverlening en klantrelaties niet opofferen om zo de korte termijn marges te verhogen, maar we zullen onze 'local access' strategie blijven volgen en we zullen in staat moeten zijn om onze korte termijn vaste kosten te vervangen met onze eigen netwerk elementen," verklaarde Raj Raithatha, Chief Financial Officer van Versatel.

Verkoop, algemene en administratieve kosten (SG&A) in het eerste kwartaal van 2000 groeide tot EUR 36,7 mln vergeleken met EUR 28,8 mln in het vierde kwartaal van 1999, maar bleef relatief gelijk op 125,9% van de omzet in het eerste kwartaal van 2000 ten opzichte van 125,6% in het vierde kwartaal van 1999. De verhoging in SG&A kosten was primair toe te schrijven aan de verdere aanwas van personeel om verdere groei te ondersteunen in de apart gefocuste business units en aan marketing en professionele uitgaven.

Versatel's verlies voor rente, belasting en afschrijving (EBITDA) in het eerste kwartaal van 2000 bedroeg EUR 29,8 mln of wel 101,2% van de omzet, vergeleken met EUR 24,3 mln ofwel 105,2% van de omzet in het vierde kwartaal van 1999. De vermindering van het EBITDA verlies als percentage van de omzet was primair toe te schrijven aan de groei van on-net omzet en brutomarges.

Versatel's netto verlies in het eerste kwartaal van 2000 was EUR 87,8 mln in vergelijking met een verlies van EUR 76,4 mln in het vierde kwartaal van 1999. Zonder een 'non-cash charge' van EUR 24,1 mln in het eerste kwartaal van 2000 ten gevolge van een boekhoudkundig verlies op de dollarschuld op de balans van Versatel, veroorzaakt door een negatief wisselkoerseffect (Euro/Dollar) zou het nettoverlies van Versatel dit kwartaal EUR 63,7 mln hebben bedragen.

Versatel's investeringen in het eerste kwartaal van 2000 bedroegen EUR 91,5 mln. Het bedrijf had op 31 maart 2000 EUR 1,7 mld aan liquide middelen.

Gedurende deze maand zal Versatel een 'Form 6-K' (kwartaalrapportage) uitbrengen en deponeren bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten.

Het VersaTel netwerk

Versatel heeft de eerste fase van haar Benelux 'Overlay' netwerk voltooid, bestaande uit vier glasvezel 'backbone' ringen, welke de bedrijfsdichtste regio's binnen de Benelux met elkaar verbinden. Versatel continueert de aanleg van de tweede fase van haar Benelux 'Overlay' netwerk, waarna het netwerk naar verwachting meer dan 2.200 km glasvezel aan het einde van het jaar 2000 zal omvatten. Versatel had aan het einde van het eerste kwartaal van 2000 bijna 1.750 km glasvezelbeschermbuizen 'ducts' (8 ducts constructie) voltooid waarvan
1.475 km met glasvezel is geïnstalleerd. In Duitsland heeft Versatel nog eens 1.364 km glasvezel netwerk dat het heeft verkregen bij de overname van VEW Telnet.

In aanvulling op de aanleg van haar Benelux 'Overlay' netwerk heeft Versatel de constructie voltooid van 23 'local access' uitbreidingen in het eerste kwartaal (leidend tot een totaal van 17 bedrijvenparken, 3 stadsringen and 21 'near overlay sections'), welke het 'local access' aandeel verder vergroot en het glasvezel netwerk dichter naar de klanten doelgroep heeft gebracht. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2000 had Versatel meer dan 152 gebouwen rechtstreeks aangesloten op haar eigen netwerk in de Benelux hierbij gebruikmakend van haar eigen glasvezel- en radioverbindingen. Dit in vergelijking tot 81 gebouwen aan het einde van het jaar 1999. In Duitsland heeft Versatel nog eens 121 gebouwen aangesloten via glasvezel- en radioverbindingen, vergeleken met 97 aan het einde van 1999. Inclusief huurlijnen had Versatel meer dan 850 bedrijfsgebouwen verbonden met haar netwerk aan het eind van het eerste kwartaal.

Gary Mesch verklaarde: "Ons netwerk is altijd een belangrijk onderdeel geweest voor de uitvoer van een succesvolle 'local access' strategie en we beginnen nu de directe voordelen te zien bij de ingebruikname van belangrijke gedeeltes van ons geplande netwerk. We constateren dan ook een directe groei als gevolg van de bedrijven die we aansluiten op ons eigen netwerk en een afname in onze afhankelijkheid van netwerken van andere operators. De groei in aansluiting van rechtstreeks aangesloten klanten en de uitbouw van ons 'local access' netwerk zal zijn invloed hebben op toekomstige marge verbeteringen."

Gedurende het kwartaal heeft Versatel haar netwerk uitbreiding in Duitsland verder voortgezet met de ondertekening van een IRU met TeleBel in ruil voor het aandeel van 25% dat Versatel (VEW Telnet) had in het bedrijf. Versatel krijgt hierdoor toegang tot twee lokale glasvezel 'backbone' ringen, in totaal 60 km en 6 glasvezelparen per km, in de industriële en bedrijfsdichte Duitse regio's Wuppertal en Sollingen. De transactie heeft glasvezel transmissiecapaciteit veilig gesteld naar 29 extra MDF locaties met een potentiële markt van meer dan 18.000 bedrijven en 250.000 particuliere kanten.

Versatel heeft recentelijk aangekondigd dat het een commerciële overeenkomst heeft getekend met Microsoft voor de levering van MSN's Unified Messaging Service (UMS) aan haar klantenbestand in België daarbij gebruikmakend van Versatel's breedbandige 'local access' netwerk. Versatel zal samenwerken met Itopia.com voor het ontwikkelen van een UMS oplossing voor Microsoft.

Gary Mesch verklaarde: "Uitgekozen worden door Microsoft om hoogwaardige breedbandige connectiviteit aan hun klanten te leveren is een bevestiging van de hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening waar Versatel trots op is. Deze overeenkomst is nogmaals een bewijs dat Versatel zichzelf heeft gepositioneerd in de voorhoede van de Nieuwe Economie als een toonaangevende aanbieder van data- en Internet diensten in de Benelux.

Versatel Internet Divisie

In het eerste kwartaal van dit jaar passeerde Zon, een toonaangevende gratis Internet aanbieder in Nederland, de mijlpaal van 500.000 gebruikers. Zon kondigde eveneens verscheidene strategische content en e-commerce samenwerkingsovereenkomst aan. Hiermee geeft het uitvoering aan haar strategie om dynamische content te bouwen en om zich te ontwikkelen tot een toonaangevende Nederlandstalige portal site.

Recentelijk kondigde Zon aan dat het een minderheidsbelang heeft genomen in het e-commerce bedrijf ConsumerDesk, een Nederlandse portal site voor product selectie en vergelijking voor consumenten. Vergelijkbaar met haar relatie met //hot-orange.com, zal Zon profiteren van de toegevoegde content en e-commerce mogelijkheden voor haar portal site door samen met ConsumerDesk specifieke content te ontwikkelen.

Gary Mesch verklaarde: "Ik ben ervan overtuigd dat de snelle ontwikkeling van content en e-commerce toepassingen, gecombineerd met onze eigen Internet activiteiten ons succesvol positioneert in de Nieuwe Economie. De investering in ConsumerDesk en de investering die eerder gedaan is in //hot-orange.com, onderstrepen de intentie van Versatel om een toonaangevende speler te worden in de Europese Internet economie."

Zon sloot eveneens strategische content overeenkomsten met Quote Media Magazine en Bol.com. Zon zal doorgaan met het zoeken naar strategische partnerships die bijdragen tot kwalitatief hoogwaardige content, welke leidt tot een verdere klanttevredenheid, groeiende gebruikersaantallen en e-commerce mogelijkheden.

Huidige en nieuwe Internet gebruikers kunnen zich bij Zon aanmelden via de Zon website www.zonnet.nl, of via een gratis CD-Rom die beschikbaar is bij meer dan 165 winkels van Free Record Shop in Nederland of via het gratis telefoonnummer 0800-1229.

KomTel Acquisitie

Versatel rondde de overname af van KomTel, een alternatieve glasvezelnetwerk operator in de regio's Sleeswijk-Holstein en Hamburg in noord Duitsland. De aandelen waren afkomstig van het elektriciteitsbedrijf Stadtwerke Flensburg GmbH en andere aandeelhouders. Versatel verkreeg 80% van KomTel's uitstaande aandelen voor een bedrag van EUR 61,6 mln in contanten en een overgenomen schuld van EUR 13,0 mln (EUR 7,0 mln hiervan bestond uit leningen van de aandeelhouders en werd terugbetaald bij de afronding van de transactie). Stadtwerke Flensburg blijft een 20% aandeel behouden tot 2002, daar het een sterke relatie met Versatel houdt in de regio, onder meer door middel van een overeenkomst om telecomdiensten te leveren en met de ondertekening van een IRU voor het aanvullende netwerk dat het heeft. De overname prijs voor de resterende aandelen is EUR 15,4 mln.

Als onderdeel van de overname verkrijgt VersaTel toegang tot meer dan
1.000 km glasvezelnetwerk met gemiddeld 32 glasvezels. Daarnaast is KomTel actief in 27 MDF locaties en is gereed om een extra 39 MDF locaties aan te sluiten op haar netwerk. KomTel heeft de intentie om alle 66 MDF locaties operationeel te hebben in de tweede helft van dit jaar.

KomTel's resultaten zijn niet geconsolideerd in Versatel's eerste kwartaalcijfers van dit jaar, maar dit zal wel het geval zijn in het tweede kwartaal van 2000.

Financiering

Versatel verkreeg EUR 0,9 mld in financiering voor het bedrijf, haar grootste financiering tot nu toe. De netto opbrengst voor Versatel van de uitgifte zal worden gebruikt voor de expansie van Versatel's netwerk, inclusief de introductie van nieuwe DSL diensten, het financieren van nieuwe initiatieven op het gebied van draadloze en Internet activiteiten en voor algemene doelen en acquisities.

Versatel prijsde 10,2 mln gewone aandelen in een onderhandse plaatsing aan institutionele beleggers op EUR 49 per aandeel waardoor EUR 500 mln werd verkregen. Vijftig procent van de opbrengsten van deze aandelen zijn voor Versatel.

Daarnaast verkreeg Versatel EUR 360 mln door uitgifte van 4%converteerbare obligaties en EUR 300 mln door uitgifte van 11¼ procent 'high yield' obligaties.

"We zijn verheugd dat we deze succesvolle transactie hebben gedaan gegeven de huidige volatiliteit in de kapitaal markten. Versatel heeft een groep van zeer loyale investeerders en we waren in staat om significante financiering te doen voor onze expansie in Duitsland, de versnelling van onze glasvezelverbindingen naar MDF locaties in onze regio en de voortgezette uitbouw van ons breedbandige 'local access' business plan," aldus Gary Mesch.

Gewonnen onderscheidingen

Versatel heeft tijdens de "European Telecom 2000 Conference" gehouden op 11 april 2000 in Wenen de 'ECTA Quality of Service Award 2000' in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding is een erkenning die uitgereikt wordt aan een ECTA aangesloten bedrijf voor het leveren van de beste kwaliteit dienstverlening, welke wordt bepaald door een onafhankelijk bedrijf. Gedurende de maand januari 2000 heeft het onafhankelijke bedrijf Monnet de kwaliteit van de dienstverlening onder twintig carriers gemeten gebruikmakend van 'real voice quality' analyses voor verkeer tussen steden en van steden naar landen en Versatel kwam uit deze test als beste naar voren.

Gary Mesch verklaarde: "Versatel heeft het leveren van een hoog kwalitatieve dienstverlening aan haar klanten hoog in het vaandel en ik kan met trots aankondigen dat deze toewijding nu erkend is door ECTA. We zullen ernaar blijven streven om een klantgericht gefocust bedrijf te blijven dat tot doel heeft om hoogwaardige kwalitatieve 'local access' dienstverlening te leveren dat het 'laatste kilometer probleem' voor onze klanten zal elimineren".

Daarnaast is de beursgang van Versatel uitgeroepen tot '1999 IPO of the Year' en hiermee heeft Versatel 17 andere bedrijven die in 1999 een beursnotering hebben gekregen op de Amsterdamse Effectenbeurs achter zich gelaten. Deze onderscheiding voor beste beursgang van 1999 werd uitgereikt tijdens "De Dag van het Eigen Vermogen" gehouden in Bussum, Nederland.

Management uitbreiding

Gedurende het eerste kwartaal van 2000 heeft Versatel haar trend voor het werven van sterk senior management in aanvulling op haar reeds gevestigde executive team voortgezet met de benoeming van Aad Beekhuis als Versatel's nieuwe Chief Network Officer. De heer Beekhuis heeft door zijn voorgaande functies een uitgebreide ervaring op het gebied van de ontwikkeling van vaste en mobiele netwerken in Nederland, evenals het managen van partnerships met een veelheid van Europese operators en leveranciers.

De heer Beekhuis was voor zijn aanstelling bij Versatel directeur voor KPN's ADSL programma waarbij hij verantwoordelijk was voor het ontwerp en roll-out van ADSL diensten in de Nederlandse markt. Naast deze lokale 'vaste' netwerk ervaring brengt de heer Beekhuis ook ervaring mee op het gebied van mobiele netwerken opgedaan als programma directeur voor Telfort Mobiel en Nokia (BEN). Daarvoor was hij Managing Director van RAM Mobile Data C.V.

"We zijn goed op weg om het gevecht te winnen rondom het aantrekken en vasthouden van het beste talent, iets waar de werkelijke competitie in Europese telecommunicatie om draait. De heer Beekhuis is één van een aantal executives die geworven zijn vanuit hoge posities bij onze concurrenten en ik ben ervan overtuigd dat het een bewijs is voor de mogelijkheden die bij Versatel in het verschiet liggen. Ik ben ook zeer verheugd dat we succesvol zijn geweest in het behouden en motiveren van ons huidige personeel. Het is een belangrijke factor voor Versatel of we wel of niet de goede teams kunnen bouwen om in onze dienstverlening te kunnen voorzien en om te kunnen voldoen aan de vraag naar hoge breedbandige toegang in onze markt wat human resources tot een grote prioriteit maakt binnen Versatel," aldus Gary Mesch.


- EINDE -

VersaTel Telecom International N.V. (AEX & Nasdaq: VRSA) is een snelgroeiende, 'local access' netwerk operator, gevestigd in Amsterdam, die zich voornamelijk richt op de Benelux en noordwest Duitsland. Versatel opgericht in oktober 1995, is in bezit van volledige telecommunicatielicenties voor Nederland, België en Duitsland en telt meer dan 38.000 zakelijke klanten en 1060 werknemers. Versatel bouwt sinds medio 1998 aan een breedbandig netwerk dat gebruik zal maken van de modernste netwerktechnologieën om aan bedrijven in de Benelux en west Duitsland, breedbandige spraak-, data- en Internet diensten te kunnen bieden. Versatel is een beursgenoteerde vennootschap die zowel een notering heeft aan de Amsterdamse AEX-Effectenbeurs als aan de Nasdaq National Market onder het symbool 'VRSA'. Meer nieuws en informatie is verkrijgbaar via www.VersaTel.com.

(Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn 'toekomstgericht' binnen de context van de 'Private Securities Litigation Act' uit 1995. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management van Versatel Telecom International NV, en zijn onder voorbehoud van een aantal risicofactoren en onzekerheden, zoals, maar niet beperkt tot, technologische veranderingen en wijziging in marktvereisten, afname in de vraag naar producten of diensten van het bedrijf, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren, verlies van marktaandeel, druk op de prijzen als gevolg van concurrentie en het onvermogen om bepaalde marketing- en distributieregelingen in stand te houden, die er voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of prestaties van het bedrijf wezenlijk kunnen verschillen van de in dit persbericht beschreven resultaten en prestaties. Voor een gedetailleerdere omschrijving van de risicofactoren en onzekerheden met betrekking tot het bedrijf kunt u de Bedrijfsprospectussen en -rapporten raadplegen die van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd worden.)

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...