Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Jongeren en emancipatie

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Directie Sociale Zaken Voorlichting, en Werkgelegenheid Bibliotheek en Documentatie

9 mei 2000 Nr. 2000/085

Jongeren over emancipatie: ‘emancipatie kan je niet leren, maar moet je doen'

Emancipatie omvat volgens jongeren veel meer dan het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het gaat naar hun mening ook om de emancipatie van jongeren ten opzichte van volwassenen en de emancipatie en integratie van allochtone groepen in Nederland. Emancipatieprojecten voor jongeren worden zinvol geacht, maar dan moeten jongeren wel actief worden betrokken bij de ontwikkeling ervan. Emancipatie kan je volgens jongeren niet leren, maar moet je doen. Projecten moeten daarom veel meer ‘doe'-projecten zijn. Ook moeten projecten meer aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van jongeren.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd door het Haagse bureau Eysink Smeets & Etman, in samenwerking met de Amsterdamse Stichting Alexander. Staatssecretaris Verstand heeft het rapport, getiteld ‘Jongeren & emancipatie: emancipatie is uit, kiezen is in' naar het parlement gestuurd.

Het onderzoek omvat drie delen. Het eerste is een literatuuronderzoek naar de posities van meisjes en jongens op verschillende terreinen: gezin, onderwijs, werk, vrije tijd, sociale en seksuele relaties, probleemgedrag, toekomstverwachtingen en emancipatie. Het tweede deel omvat een op lokaal niveau uitgevoerde eerste analyse van 80 projecten op het terrein van emancipatie, participatie en jongeren. Tenslotte bevat het rapport de uitkomsten van een discussiepanel met meisjes en jongens.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste emancipatieprojecten voor jongeren binnen het onderwijs worden ontwikkeld. Volgens de onderzoekers is het merendeel van de projecten gericht op meisjes, terwijl zij de minst traditionele houding hebben als het gaat om de verdeling van werk en zorg. Voor de meeste meisjes staat vast dat zij gaan en blijven werken en dat de huishoudelijke taken verdeeld worden tussen man en vrouw. Jongens vinden het opgeven van het hoofdkostwinnerschap en het delen in de huishoudelijke taken minder vanzelfsprekend. Gerichte aandacht voor de ontwikkeling van zorgkwaliteiten van verschillende groepen jongens is nog beperkt, aldus de onderzoekers.

Projecten die jongeren het meest aanspreken, zijn projecten waarin niet veel gepraat wordt maar waarin vooral veel te doen is, zoals het afleggen van stage- of interviewbezoeken. Voor de jongste leeftijdsgroepen is het aantrekkelijk omdat ze op pad gaan, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe ervaringen opdoen. Voor de oudere leeftijdsgroepen gaat het om initiatieven die bij hun leef- en denkwereld passen en betrekking hebben op praktische zaken als financiën en op vrijetijdsactiviteiten die leuk en aantrekkelijk zijn. Activiteiten waarin ‘en passant' kennis gemaakt wordt met politiek en emancipatie spreken jongeren volgens de onderzoekers het meest aan. Maar ook bijeenkomsten waarin (bijna) leeftijdgenoten informatie geven over hun ervaringen en daarover in discussie gaan, spreken aan.

In het afgelopen jaar is circa een half miljoen gulden beschikbaar gesteld voor activiteiten gericht op jongeren en emancipatie. Staatssecretaris Verstand schrijft in een begeleidende brief dat momenteel met enkele organisaties wordt overlegd over een culturele manifestatie, waarin emancipatie op een aansprekende wijze voor jongeren aan de orde zal komen. De staatssecretaris wil verder de jongeren betrekken bij de discussie over het emancipatiebeleid voor de toekomst. De meerjarennota Emancipatiebeleid is ook aan jongerenorganisaties aangeboden.

Het rapport ‘Jongeren en emancipatie' is verkrijgbaar via de boekhandel of bij Elsevier Bedrijfsinformatie,telefoon 070-4415555. Het rapport kost f 59,- en het ISBN is 90 5749 552.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie