Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitie: Eerste Kamer akkoord met EU-uitleveringsverdragen

Datum nieuwsfeit: 09-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

3919

09.05.00

Eerste kamer akkoord met EU-uitleveringsverdragen

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Korthals van Justitie ter goedkeuring en uitvoering van twee EU-uitleveringsverdragen. Het eerste verdrag "inzake de verkorte procedure" (1995) introduceert voor alle lidstaten de mogelijkheid om een persoon, met diens instemming, snel uit te leveren zonder rechterlijke toetsing. De Benelux-landen kennen deze procedure al sinds 1967. Voordeel voor Nederland van dit verdrag is dat nu ook de andere lidstaten deze procedure invoeren, waardoor uitlevering aan ons land sneller kan plaatsvinden.

Het tweede verdrag "aangaande uitlevering" (1996) strekt ertoe de uitlevering te vergemakkelijken door een aantal klassieke weigeringsgronden af te schaffen dan wel aanzienlijk te beperken. De belangrijkste wijzigingen zijn: uitlevering in geval van deelneming aan een criminele organisatie is mogelijk ook indien een lidstaat een strafbaarstelling als ons art. 140 Sr. niet kent; uitlevering voor terroristische delicten; uitlevering van eigen onderdanen en de beperking van het verjaringsvereiste. Nederland kent de mogelijkheid al om eigen onderdanen uit te leveren.

Het tweede verdrag is met name van belang in die gevallen waarin de gezochte persoon niet instemt met toepassing van de verkorte procedure In die gevallen moet in het algemeen de rechter toetsen of weigerings-gronden van toepassing zijn. Door de mogelijkheid om uitlevering te weigeren te beperken, wordt het gemakkelijk iemand uit te leveren. Dat is passend binnen de EU-lidstaten omdat deze rechtsystemen goed vergelijkbaar zijn wat betreft de rechtsbescherming die aan verdachten wordt geboden.

Het wetsvoorstel zal op een nader te bepalen tijdstip in werking treden.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 09-05-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie